Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.58
722.14   (+0.36%)
GTGD :   3774.67 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +1.47
91.37   (+1.64%)
GTGD :   734.82 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.16
57.5   (-0.27%)
GTGD :   120.12 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.44
691.76   (+0.35%)
GTGD :   1800.32 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +3.86
166.56   (+2.37%)
GTGD :   491.4330676947 tỷ VNĐ
CTCP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán:      ACCCO      11.5      0.00 (0.00%)      (cập nhật 12:00 03/07/2011)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
03/07/2009 ACCCO: Nghị quyết
18/10/2007 CTCP Tư vấn kiến trúc và Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh – Mã cổ phiếu mới trên SANOTC
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2011
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2011
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2011
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 5.52
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 0
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
OSVP OTC 9 -3.00 0 0
2TCORP OTC 5.6 +22.90 0 0
AAFC OTC 3 +9.00 0 0
AVICON OTC 20 0.00 0 0
ACE UPCOM 28.3 +0.80 0 0
ACSC OTC 24 0.00 0 0
ADCC OTC 15 0.00 0 0
AECS OTC 25 0.00 0 0
AGRINCO OTC 37 0.00 0 0
APTC OTC 7 -1.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

 

- Tư vấn các thủ tục pháp lý xây dựng.


- Lập dự án đầu tư, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.


- Lập đồ án quy họach, thiết kế đô thị.


- Thiết kế hoàn chỉnh tất cả các loại công trình.


- Lập dự toán và tổng dự toán.


- Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.


- Giám sát thi công.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: