Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.46
710.04   (+0.35%)
GTGD :   3,149.3 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.70
88.55   (+0.79%)
GTGD :   507.7 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.25
57.36   (-0.44%)
GTGD :   64.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.95
673.53   (+0.74%)
GTGD :   794.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.95
164.92   (+0.58%)
GTGD :   346.3 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (AD&C., JSC)
Mã chứng khoán:      ADC      15.50      0.00 (0.00%)      (cập nhật 06:15 27/04/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Truyền thông - Xuất bản
Website: http://adc.net.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 3,643 3,992 4,278 4,324
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 9.88 5.64 3.41 2.91
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 24.05 23.08 29.41
ROA (%) 0 9.76 9.29 13.19
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 3,643
P/E 9.88
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ABCG OTC 100 +90.00 0 0
ACSVN OTC 15 0.00 0 0
RTDC OTC 15 +2.50 0 0
BVTI OTC 7,000 0.00 0 0
CTCO OTC 11 -10.50 0 0
DTSC OTC 15 0.00 0 0
GTNG OTC 15 -14.50 0 0
MKTC OTC 0 0.00 0 0
NETPAYMENT OTC 0 0.00 0 0
TICM OTC 12 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

Ngành nghề kinh doanh:

Thiết kế đồ họa các xuất bản phẩm phục vụ ngành Giáo dục; dịch vụ chế bản, in các sản phẩm ngành giáo dục và các dịch vụ liên quan đến ngành in; phát hành sách, tranh ảnh phục vụ cho ngành giáo dục…

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 187B Giảng Võ - P.Cát Linh - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3512 2163
Fax: (84.4) 3512 1385
Email: webmaster@adc.net.vn
Website: http://adc.net.vn