Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.93
714.52   (+0.55%)
GTGD :   887.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.09
86.62   (+0.11%)
GTGD :   110.8 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.11
55.19   (+0.21%)
GTGD :   39.3 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.88
670.44   (+0.43%)
GTGD :   357.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.06
158.30   (+0.04%)
GTGD :   44.8 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (AD&C., JSC)
Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (AD&C., JSC)
Mã chứng khoán:      ADC      0      -15,500 (0.00%)      (cập nhật 09:45 21/02/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Truyền thông - Xuất bản
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 9.88
EPS 3,643
SLCP Niêm Yết 3,060,000
SLCP Lưu Hành 3,060,000
ROE 24.05%
ROA 9.76%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 187B Giảng Võ - P.Cát Linh - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3512 2163
Fax: (84.4) 3512 1385
Email: webmaster@adc.net.vn
Website: http://adc.net.vn