Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.37
716.87   (-0.05%)
GTGD :   3,436.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.35
86.27   (-0.41%)
GTGD :   399.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.15
55.48   (+0.27%)
GTGD :   301.3 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.19
667.42   (-0.18%)
GTGD :   1,344.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.97
157.60   (-0.61%)
GTGD :   182.3 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (VAM)
Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (VAM)
Mã chứng khoán:      ALV      3,200      -100 (-3.13%)      (cập nhật 20:45 23/02/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Khai khoáng
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 6.48
EPS 817
SLCP Niêm Yết 3,007,936
SLCP Lưu Hành 3,007,936
ROE 2.7%
ROA 2%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: X.Hương Phong - H.A Lưới - Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (84.511) 378 9766
Fax: (84.511) 378 9766
Email: khoangsanaluoi@yahoo.com.vn
Website: http://www.khoangsanaluoi.com.vn