Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.27
709.52   (-0.18%)
GTGD :   3,338.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.22
86.61   (-0.25%)
GTGD :   467.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.16
56.52   (-0.28%)
GTGD :   167.9 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.96
655.99   (-0.30%)
GTGD :   1,108.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.44
157.90   (-0.28%)
GTGD :   233.8 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (BECAMEX BMC)
Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (BECAMEX BMC)
Mã chứng khoán:      BMJ      0      -13,500 (0.00%)      (cập nhật 02:45 02/03/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Khai khoáng
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 6.82
EPS 1,321
SLCP Niêm Yết 6,000,000
SLCP Lưu Hành 0
ROE 10.36%
ROA 6.96%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 112/125 Ấp Tân Thịnh - X.An Bình - H.Phú Giáo - Bình Dương
Điện thoại: (84.650) 368 8126
Fax: (84.650) 368 8125
Email: becamexbmc@yahoo.com.vn
Website: http://becamexbmj.com.vn