Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.27
709.52   (-0.18%)
GTGD :   3,338.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.22
86.61   (-0.25%)
GTGD :   467.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.16
56.52   (-0.28%)
GTGD :   167.9 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.96
655.99   (-0.30%)
GTGD :   1,108.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.44
157.90   (-0.28%)
GTGD :   233.8 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP)
Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP)
Mã chứng khoán:      APP      10,500      +600 (+5.71%)      (cập nhật 02:45 02/03/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Sản xuất dầu khí
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 11.92
EPS 973
SLCP Niêm Yết 3,963,960
SLCP Lưu Hành 3,963,960
ROE 13.81%
ROA 9.02%
Giới thiệu doanh nghiệp

- Giải thưởng Ngôi sao chất lượng 2002, Giải thưởng chất lượng Việt nam 2001

- Cờ thi đua đơn vị áp dụng xuất sắc kết quả KHCN vào sản xuất giai đoạn 1996 - 2007 của Bộ KHCN và MT và Liên hiệp các hội KHKT Việt nam và nhiều cờ, bằng khen của các cơ quan quản lý cấp trên.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị - Gia Lâm - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3678 5060
Fax: (84.4) 3678 4978
Email: pgdm-app@vnn.vn
Website: http://www.app.com.vn