Logo Vinacorp

VN-Index :   +0.80
747.05   (+0.11%)
GTGD :   1,589.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.34
94.15   (+0.37%)
GTGD :   272.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.24
57.81   (-0.42%)
GTGD :   37.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.52
721.74   (-0.07%)
GTGD :   571.1 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.54
175.62   (+0.31%)
GTGD :   159.8 tỷ VNĐ
CTCP Chứng khoán FLC
Mã chứng khoán:      FLCS      15.00      +10.00 (+200.00%)      (cập nhật 13:16 09/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 54.56
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.27
ROS (%) 0
ROE (%) 0.54
ROA (%) 0.37
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 55
P/E 0.27
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
14/02 15 +10.00 (+200.00%) 0 0
15/08 6 +0.50 (+10.00%) 0 0
07/08 5 -0.50 (-9.09%) 0 0
01/08 6 +0.17 (+3.13%) 0 0
31/07 5 -0.80 (-13.02%) 0 0
30/07 6 +0.01 (+0.21%) 0 0
29/07 6 -0.01 (-0.21%) 0 0
27/07 6 -0.02 (-0.24%) 0 0
26/07 6 -0.01 (-0.23%) 0 0
25/07 6 -0.02 (-0.24%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ABSC OTC 7 +0.10 0 0
ALCII OTC 15 0.00 0 0
APS HNX 3 +0.10 0 0
AVSC OTC 14 -0.45 0 0
BFIC OTC 3 +0.25 0 0
BMSC OTC 4 -1.72 0 0
BUIC OTC 5 -6.00 0 0
CFC UPCOM 10 0.00 0 0
CLS UPCOM 0 0.00 -614 -13.52
CAPSC OTC 10 -0.10 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

- Môi giới chứng khoán

- Tư vấn đầu tư chứng khoán

- Tự doanh chứng khoán

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: