Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.53
769.04   (+0.20%)
GTGD :   3,036.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
98.35   (+0.34%)
GTGD :   474.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.21
56.96   (+0.36%)
GTGD :   85.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.03
757.10   (+0.27%)
GTGD :   1,201.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.29
180.04   (+0.72%)
GTGD :   218.1 tỷ VNĐ
CTCP Chứng khoán An Bình - ABS
Mã chứng khoán:      ABSC      7.40      +0.10 (+1.37%)      (cập nhật 15:09 13/06/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 30.93
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.32
ROS (%) 0
ROE (%) 0.33
ROA (%) 0.28
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 31
P/E 0.32
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
27/06 7 +0.10 (+1.37%) 0 0
03/04 8 +0.50 (+7.14%) 0 0
30/03 7 -0.58 (-7.64%) 0 0
29/03 8 -0.04 (-0.58%) 0 0
21/03 8 +0.15 (+1.97%) 0 0
09/03 7 -0.03 (-0.40%) 0 0
13/02 8 -0.22 (-2.78%) 0 0
04/12 8 +0.15 (+2.01%) 0 0
03/12 8 +0.04 (+0.54%) 0 0
02/12 8 -0.03 (-0.37%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ALCII OTC 15 0.00 0 0
APS HNX 4 +0.10 0 0
FLCS OTC 15 +10.00 0 0
AVSC OTC 14 -0.45 0 0
BFIC OTC 3 +0.25 0 0
BMSC OTC 4 -1.72 0 0
BUIC OTC 5 -6.00 0 0
CFC UPCOM 0 -7.30 0 0
CLS UPCOM 0 0.00 -614 -13.52
CAPSC OTC 10 -0.10 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

- Môi giới chứng khoán

- Bảo lãnh phát hành

- Tự doanh chứng khoán

- Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán

-  Lưu ký chứng khoán cho khách hàng

 


 

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: