Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.53
769.04   (+0.20%)
GTGD :   3,036.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
98.35   (+0.34%)
GTGD :   474.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.21
56.96   (+0.36%)
GTGD :   85.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.03
757.10   (+0.27%)
GTGD :   1,201.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.29
180.04   (+0.72%)
GTGD :   218.1 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Minh Phu Seafood Corp)
Mã chứng khoán:      MPC      0.00      0.00 (0.00%)      (cập nhật 22:00 26/06/2015)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP
Website: http://www.minhphu.com
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2014 2013 2012 2011
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2014 2013 2012 2011
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2014 2013 2012 2011
EPS (VNĐ) 10,928 3,882 241 3,934
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 9.61 6.18 123.87 3.71
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 44.79 18.67 1.18 19.15
ROA (%) 8.92 3.88 0.27 5.39
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2006 Tài liệu cổ đông năm 2006
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 10,928
P/E 9.61
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ACFT OTC 11 -0.07 0 0
AFAS OTC 20 -5.00 0 0
AGREXIM OTC 15 0.00 0 0
AESC OTC 45 0.00 0 0
SAFE OTC 25 0.00 0 0
AGRIMEXCM OTC 10 -1.00 0 0
AIRSERCO OTC 14 -1.00 0 0
APFCO OTC 63 +29.50 0 0
SAPT OTC 12 +5.00 0 0
AQUATW OTC 10 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
 • Tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp cung ứng hàng xuất khẩu Minh Phú thành lập ngày 14/12/1992 với số VĐL là 120 triệu đồng.
 • Ngày 01/07/1998, đổi tên thành Xí nghiệp Chế biến thủy sản Minh Phú đồng thời vốn điều lệ tăng lên 5 tỷ đồng.
 • Ngày 10/8/2000 tăng VĐL lên 79,60 tỷ đồng.
 • Tháng 12/2002, chuyển đổi thành Công ty TNHH XNK Thủy sản Minh phú, và tăng VĐL lên 90 tỷ đồng.
 • Ngày 21/10/2003, tăng vốn lên 180 tỷ đồng.
 • Ngày 31/ 5/2006, chuyển sang hình thức Công ty cổ phần với số VĐL là 600 tỷ đồng và trở thành Công ty mẹ của các Công ty Minh Quý, Minh Phát, Công ty CP Thủy hải sản Minh phú Kiên Giang,Cty Giống Thủy sản Minh Phú Ninh Thuận.
 • Ngày 27/12/2006 cổ phiếu của Công ty niêm yết trên sàn HASTC.
 • VĐL hiện tại của Công ty là 700 tỷ đồng.
Lĩnh vực Kinh doanh
 • Chế biến, xuất nhập khẩu hàng thủy sản.
 •  
 • Nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu về chế biến hàng xuất khẩu.
 • Nhập máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo GCN ĐKKD của Công ty.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: KCN P.8 - Tp.Cà Mau - T.Cà Mau
Điện thoại: (84.78) 082 0044
Fax: (84.78) 0366 8795
Email: minhphu@minhphu.com
Website: http://www.minhphu.com