Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam
Mã chứng khoán:      VNTT      4.50      +0.05 (+1.12%)      (cập nhật 13:17 09/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Thiết bị & công nghệ phần cứng
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
01/04/2011 VNTT: 16/5, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
25/03/2011 VNTT: trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 8%
20/06/2010 VNTT: trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt
03/05/2010 VNTT: 27/5, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 1.13
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.01
ROS (%) 0
ROE (%) 10.2
ROA (%) 9.22
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 1
P/E 0.01
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
16/02 5 +0.05 (+1.12%) 0 0
15/02 4 -0.05 (-1.11%) 0 0
14/02 5 -1.50 (-25.00%) 0 0
25/03 6 -4.00 (-40.00%) 0 0
11/03 10 +2.00 (+25.00%) 0 0
04/01 8 -3.00 (-27.27%) 0 0
18/10 11 +2.50 (+29.41%) 0 0
25/02 9 +0.50 (+6.25%) 0 0
24/07 8 -1.00 (-11.11%) 0 0
17/07 9 +0.50 (+5.88%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
CHIPSANG OTC 2 -2.50 0 0
CICC OTC 6 -4.30 0 0
CMSC OTC 14 0.00 0 0
EACC OTC 20 -4.00 0 0
EISS OTC 400 0.00 0 0
iCARE OTC 14 -1.00 0 0
IES OTC 0 0.00 0 0
INTECH OTC 0 0.00 0 0
NEOC OTC 11 +3.00 0 0
NISCO OTC 14 -0.40 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

 

- Đại lý các dịch vụ điện thoại, Internet, ADSL.

- Dịch vụ truyền thông.

- Khảo sát, tư vấn, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, truyền thông, công nghệ thông tin và các công trình liên quan đến quản lý tự động.

- Sản xuất, gia công, cung ứng, xuất khẩu thiết bị điện tử, cơ khí chính xác, tự động.

- Chuyển giao công nghệ, gia công và xuất khẩu phần mềm.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: