Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Xây dựng số 21
Mã CK:      VINACONEX2      0      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 14:45 30/11/1999)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 2,119
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
OSVP OTC 17.00 -0.13 0 0
2TCORP OTC 22.00 -2.50 0 0
AAFC OTC 3.00 -8.75 0 0
AVICON OTC 23.67 ■■ 0.00 1,139 20.78
ACCCO OTC 11.40 -0.05 0 0
ACE UPCOM 35.70 0.50 6,835 5.22
ACSC UPCOM 24.00 ■■ 0.00 1,796 13.36
ADCC OTC 17.00 ■■ 0.00 2,309 7.36
BBCC OTC 20.00 ■■ 0.00 3,312 6.04
BC12 UPCOM 11.00 ■■ 0.00 2,979 3.69
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

 

Tên doanh nghi?p phát hành: Công ty C? ph?n Xây d?ng s? 21

Tên giao d?ch: VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No 21

Tên vi?t t?t: VINACONEX 21

V?n di?u l?: 40.000.000.000 d?ng.

Gi?y phép ?KKD s?: 0303000252 do S? K? ho?ch và ??u tu Hà N?i c?p nga`y 10 tha?ng 3 nam 2005 thay d?i l?n cu?i nga`y 26 tháng 06 nam 2008.

L?ch s? hình thành và phát tri?n:  Công ty c? ph?n xây d?ng s? 21 Công ty cô? phâ`n xây du?ng sô? 21 la` don vi? tha`nh viên cu?a Tô?ng công ty cô? phâ`n xuâ?t nhâ?p khâ?u va` xây du?ng Viê?t Nam - VINACONEX.

Tiê`n thân Công ty duo?c hi`nh tha`nh tu` dô?i công tri`nh kiê?n tru?c II thuô?c ty kiê?n tru?c Ha` Tây theo quyê?t di?nh sô?: 836 Q?/UB nga`y 7 tha?ng 5 nam 1969 cu?a Uy? ban ha`nh chi?nh ti?nh Ha` Tây tha`nh Công ty kiê?n tru?c khu Nam.

Tu` nam 1969 Công ty da~ tro? tha`nh mô?t don vi? ha?ch toa?n kinh tê? dô?c lâ?p vo?i nhiê?m vu? thi công ca?c công tri`nh thuô?c di?a ba`n thi? xa~ Ha` ?ông va` Ti?nh Ha` Tây, ti?nh Ha` Son Bi`nh cu~. Trong tho`i ky` kho? khan cu?a dâ?t nuo?c don vi? da~ cô? ga?ng lo công an viê?c la`m cho ha`ng nga`n lao dô?ng va` không ngu`ng pha?t triê?n, go?p phâ`n va`o công cuô?c xây du?ng va` ba?o vê? tô? quô?c.

Nam 1992 Công ty chuyê?n dô?i tha`nh Công ty xây du?ng khu Nam theo quyê?t di?nh sô? 473 nga`y 1/12/1992 cu?a Uy? ban nhân dân ti?nh Ha` Tây xa?c di?nh la?i nang lu?c pha?p ly? cu?a doanh nghiê?p trong tho`i ky` mo?i. Bô? xung mo? rô?ng nga`nh nghê` va` li~nh vu?c kinh doanh. Qua 3 lâ`n dang k‎y? thay dô?i tu` nam 1992, 1998 dê?n nam 2001 don vi? da~ bô? xung nga`nh nghê` va` bô? xung thêm vô?n da~ kha?ng di?nh su? pha?t triê?n bê`n vu~ng cu?a Công ty.

Nam 2002 dê? ta?o bu ­ o?c nha?y vo?t cho su? pha?t triê?n, Công ty da~ gia nhâ?p la`m tha`nh viên cu?a Tô?ng công ty XNK XD Viê?t Nam theo quyê?t di?nh sô? 1278 nga`y 11 tha?ng 10 nam 2002 cu?a Bô? truo?ng Bô? xây du?ng dô?i tên tha`nh Công ty xây du?ng sô? 21 - Vinaconex.

Theo chu? truong cu?a Chi?nh phu? vê` dô?i mo?i va` pha?t triê?n doanh nghiê?p theo quyê?t di?nh sô? 1995 nga`y 14 tha?ng 12 nam 2004 cu?a Bô? truo?ng Bô? xây du?ng chuyê?n DNNN Công ty xây du?ng sô? 21- Vinaconex tha`nh Công ty cô? phâ`n xây du?ng sô? 21.

Ngành ngh? kinh doanh:

-  Thi công xây la?p ca?c công tri`nh dân du?ng, công nghiê?p, giao thông, thuy? lo?i, sân bay, bê?n ca?ng, du ­ o`ng hâ`m, câ?p thoa?t nu ­ o?c, bu ­ u diê?n, van hoa?, thuy? diê?n, nhiê?t diê?n, phong diê?n, duo`ng dây va` tra?m biê?n thê? dê?n 500 KV, ca?c công tri`nh ky~ thuâ?t ha? tâ`ng, khu dân cu ­ , khu dô thi?, khu công nghiê?p, khu chê? xuâ?t, khu công nghê? cao;

-  Tu ­ vâ?n dâ`u t­u va` xây du?ng ca?c du? a?n: lâ?p du? a?n dâ`u tu ­ , tu ­ vâ?n dâ?u thâ`u, tu ­ vâ?n gia?m sa?t va` qua?n l‎y? du? a?n, t­u vâ?n thiê?t bi? công nghê? mo?i va` thiê?t bi? tu? dô?ng hoa? ; Kha?o sa?t di?a hi`nh, di?a châ?t thuy? van, do da?c công tri`nh, thi? nghiê?m;

-  ?â`u tu kinh doanh pha?t triê?n nha`, ha? tâ`ng ky~ thuâ?t khu dô thi?, khu dân cu ­ , khu kinh tê? mo?i, khu chê? xuâ?t, khu công nghiê?p; kinh doanh di?ch vu? nha` nghi? va` kha?ch sa?n; Du li?ch lu~ ha`nh; Vâ?n chuyê?n kha?ch du li?ch;

-  Kinh doanh xuâ?t nhâ?p khâ?u vâ?t tu ­ , ma?y mo?c, thiê?t bi?, phu? tu`ng, t­u liê?u sa?n xuâ?t, tu ­ liê?u tiêu du`ng, dây chuyê?n công nghê? tu? dô?ng hoa?, vâ?t liê?u xây du?ng, da?i l‎y? tiêu thu? cho ca?c ha~ng trong va` ngoa`i n­uo?c;

-  Khai tha?c, sa?n xuâ?t, chê? biê?n, kinh doanh ca?c loa?i câ?u kiê?n va` vâ?t liê?u du`ng trong xây du?ng va` trang tri? nô?i thâ?t, ngoa?i thâ?t

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp