Logo Vinacorp

VN-Index :   -2.12
759.74   (-0.28%)
GTGD :   2,641.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.03
96.93   (-1.05%)
GTGD :   518.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.41
55.94   (-0.72%)
GTGD :   79.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.07
729.54   (+0.15%)
GTGD :   1,327.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.26
178.31   (-1.25%)
GTGD :   234.9 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (MEKONGFISH)
Mekong Fisheries Joint Stock Company
Mã chứng khoán:      AAM      0.00      0.00 (0.00%)      (cập nhật 05:30 25/07/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP
Website: http://www.mekongfish.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Doanh thu BH và CC DV 274,778 349,631 439,017 533,487 485,567 639,296 500,403 463,376
Lợi nhuận gộp 21,051 29,768 43,105 62,344 52,744 112,651 93,473 94,618
LN thuần từ HĐKD 1,514 3,230 11,763 10,975 13,499 77,902 50,144 62,640
LNST thu nhập DN 1,570 2,564 8,881 8,187 14,001 63,997 45,675 52,513
LNST của CĐ cty mẹ 1,570 2,564 8,881 8,187 14,001 63,997 45,675 52,513
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Tài sản ngắn hạn 211,693 270,531 231,504 235,019 224,236 249,859 249,310 279,227
Tổng tài sản 257,904 321,934 297,191 302,072 285,761 329,977 331,336 363,935
Nợ phải trả 12,925 72,281 39,846 43,782 30,440 42,824 39,676 59,602
Nợ ngắn hạn 9,842 69,149 36,753 40,689 27,343 35,871 32,460 50,484
Vốn chủ sở hữu 244,978 249,653 257,345 258,289 255,321 287,153 291,661 304,333
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
EPS (VNĐ) 241 258 894 917 1,552 6,530 4,028 5,219
BVPS (VNĐ) 19,447 19,758 20,366 20,441 22,515 25,322 25,720 26,837
P/E 39.49 40.31 16.11 15.49 15.98 3.42 5.88 6.15
ROS (%) 0.87 0.73 2.02 1.53 2.88 10.01 9.13 11.33
ROE (%) 0.97 1.01 3.44 3.19 5.16 22.11 15.33 18.04
ROA (%) 0.82 0.83 2.96 2.79 4.55 19.35 13.14 15.8
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 241
P/E 39.49
P/B 0
Giá trị sổ sách 19,447
SLCP Niêm Yết 12,635,840
SLCP Lưu Hành 9,935,701
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ACFT OTC 11 -0.07 0 0
AFAS OTC 20 -5.00 0 0
AGREXIM OTC 15 0.00 0 0
AESC OTC 45 0.00 0 0
SAFE OTC 25 0.00 0 0
AGRIMEXCM OTC 10 -1.00 0 0
AIRSERCO OTC 14 -1.00 0 0
APFCO OTC 63 +29.50 0 0
SAPT OTC 12 +5.00 0 0
AQUATW OTC 10 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
 • Tiền thân là Xí nghiệp Rau quả đông lạnh xuất khẩu Hậu giang thành lập tháng 4/1979. Xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến rau quả (khóm đông lạnh) xuất khẩu sang Liên xô và các nước Đông âu cũ.
 • Từ năm 1991 đến 1996 công ty chuyển sang chế biến thủy sản xuất khẩu, do biến động chính trị ở Liên xô và các nước Đông Âu nên Xí nghiệp ngừng sản xuất mặt hàng khóm đông lạnh.
 • Từ năm 1997 đến cuối 2001 đổi tên thành Xí nghiệp Chế biến Nông sản Thực phẩm Cần thơ.
 • Ngày 26/2/2002 chuyển thành Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông với VĐL là 20 tỷ đồng.
 • Ngày 18/12/2006 Công ty tăng VĐL lên 30 tỷ đồng.
 • Ngày 10/10/2007 Công ty tăng VĐL lên 50 tỷ đồng.
 • Ngày 03/1/2008 Công ty tăng VĐL lên 81 tỷ đồng.
 • Ngày 24/09/2009: 8,1 triệu cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE.
 • Ngày 21/12/2009: Công ty niêm yết bổ sung thêm 3.239.864 cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu thưởng 30% và trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%.
Lĩnh vực Kinh doanh
 • Thu mua, gia công, chế biến, xuất nhập thủy sản gạo và các loại nông sản.
 • Nhập khẩu vật tư hàng hóa, máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy sản.
 • Nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, sản xuất con giống phục vụ nuôi trồng thủy sản.
 • Nhập khẩu thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, sản xuất con giống phục vụ nuôi trồng thủy sản. Nhập khẩu thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản.
 • Nhập khẩu kinh doanh phân bón, sắt thép các loại.
 • Đầu tư tài chính, kinh doanh địa ốc, bất động sản và VP cho thuê.
 • Du lịch lữ hành nội địa, kinh doanh nhà hàng.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp.Cần Thơ
Điện thoại: (84.71) 384 1560 - 384 3236
Fax: (84.71) 384 1560 - 384 3237 -
Email: mkf@hcm.vnn.vn
Website: http://www.mekongfish.vn