Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.93
714.52   (+0.55%)
GTGD :   887.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.09
86.62   (+0.11%)
GTGD :   110.8 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.11
55.19   (+0.21%)
GTGD :   39.3 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.88
670.44   (+0.43%)
GTGD :   357.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.06
158.30   (+0.04%)
GTGD :   44.8 tỷ VNĐ
CTCP Chứng khoán Á Âu
CTCP Chứng khoán Á Âu
Mã chứng khoán:      AASC      23,000      -23,000 (-100.00%)      (cập nhật 12:00 22/08/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E -0
EPS -471
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 3,500,000
ROE -4.94%
ROA -4.62%
Giới thiệu doanh nghiệp

 

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu

 

Tên giao dịch : A AU SECURITIES COMPANY

 

Tên viết tắt: AAS

 

Vốn điều lệ : 35.000.000.000 đồng

 

Lịch sử hình thành và phát triển : Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu - AAS được thành lập theo Quyết định số 75/UBCK-GP ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với vốn điều lệ ban đầu 35 tỷ đồng. Hiện nay Công ty đang xây dựng phương án tăng vốn nhằm phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và mở rộng hoạt động kinh doanh.

 

Ngành nghề kinh doanh :

 

- Môi giới chứng khoán

 

- Lưu ký chứng khoán 

 

- Tư vấn tài chính doanh nghiệp : tư vấn cổ phần, tư vấn niêm yết

 

- Hoạt động đấu giá bán cổ phần: dịch vụ tổ chức đấu giá, hỗ trợ đấu giá mua cổ phần, đại lý đấu giá

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: