Logo Vinacorp

VN-Index :   -2.12
759.74   (-0.28%)
GTGD :   2,641.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.03
96.93   (-1.05%)
GTGD :   518.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.41
55.94   (-0.72%)
GTGD :   79.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.07
729.54   (+0.15%)
GTGD :   1,327.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.26
178.31   (-1.25%)
GTGD :   234.9 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
Mã chứng khoán:      ABI      34.00      -0.80 (-2.35%)      (cập nhật 05:30 25/07/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Các dịch vụ hỗ trợ
Website: http://www.abic.com.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Doanh thu BH và CC DV 924,894 699,409 552,290 458,888 106,109 334,808 275,989 173,209
Lợi nhuận gộp 390,191 314,334 298,753 223,394 142,707 133,334 106,563 67,482
LN thuần từ HĐKD 0 57,382 98,989 36,843 142,707 2,328 -7,107 -27,992
LNST thu nhập DN 111,480 81,828 115,236 52,594 142,707 54,316 37,187 9,218
LNST của CĐ cty mẹ 111,480 81,828 115,236 52,594 142,707 54,316 37,187 9,218
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Tài sản ngắn hạn 1,367,450 918,658 1,009,764 841,946 775,804 1,479,220 709,068 483,543
Tổng tài sản 1,544,988 1,293,413 1,145,269 966,876 884,902 1,564,310 792,775 592,757
Nợ phải trả 942,905 736,373 613,638 503,065 424,792 1,127,224 376,540 204,456
Nợ ngắn hạn 942,900 734,560 149,847 163,360 128,502 160,563 127,824 59,899
Vốn chủ sở hữu 602,083 557,040 531,631 463,811 460,109 437,085 416,234 388,301
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
EPS (VNĐ) 3,026 2,221 3,128 1,384 3,755 1,429 979 243
BVPS (VNĐ) 15,844 14,659 14,430 12,206 12,108 11,502 10,954 10,257
P/E 7.9 5.81 3.23 5.13 1.33 3.15 7.26 0
ROS (%) 12.05 11.7 20.87 11.46 134.49 16.22 13.47 5.32
ROE (%) 19.24 15.03 23.15 11.38 31.81 12.73 9.24 2.37
ROA (%) 7.86 6.71 10.91 5.68 11.65 4.61 5.37 1.7
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 3,026
P/E 7.9
P/B 2.15
Giá trị sổ sách 15,844
SLCP Niêm Yết 38,000,000
SLCP Lưu Hành 36,841,800
Vốn hóa (tỷ đồng) 1252.62
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ABB10 OTC 22 +0.75 0 0
ABB2006 OTC 35 -0.25 0 0
ACIC OTC 21 +0.25 0 0
AGROMAS2 OTC 12 0.00 0 0
AIRIMEX OTC 27 +16.00 0 0
ALPHANAM OTC 0 0.00 0 0
ALSIMEXCO OTC 15 -13.00 0 0
ANPHASG OTC 0 0.00 0 0
APTCO OTC 0 0.00 0 0
IHK UPCOM 20 -19.80 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Tên giao dịch: Agribank Insurance Joint Stock Company

Tên viết tắt: ABIC

Vốn điều lệ: 380.000.000.000 đồng

Lịch sử hình thành và phát triển: Việc thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) đảm bảo sự phù hợp với Chiến lược Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 175/2003/QĐ-TTg ngày 29/8/2003, theo đó, trong thời gian tới, Chính phủ chủ trương “phát triển các loại hình doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm…theo hướng đa dạng hình thức sở hữu nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm”; Tạo điều kiện để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong dân cư, qua đó mở rộng cơ sở khách hàng, tranh thủ chất xám, kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia tài chính – bảo hiểm; Đảm bảo cơ chế quản lý, điều hành Công ty thông thoáng, thuận lợi và linh hoạt hơn so với mô hình doanh nghiệp Nhà nước. Nhờ đó, ABIC sẽ có điều kiện củng cổ và nâng cao sức cạnh tranh trong kinh doanh.

Với những thế mạnh của các cổ đông sáng lập, ABIC đã tạo dựng được cơ sở khách hàng tiềm năng về Bảo hiểm, tiếp nhận được những kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm, giảm được nhiều khó khăn sức ép ban đầu khi bước vào kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ.

Với một cổ đông đề xướng sáng lập và chi phối là AGRIBANK - một nền tảng vững chắc về sức mạnh vật chất và tinh thần, ABIC sẽ có nhiều thuận lợi trong hoạt động kinh doanh tương lai. Đó là khai thác và phát huy những tiềm năng và thế mạnh vượt trội của AGRIBANK so với các nhà đầu tư khác; thế mạnh về mạng lưới phân phối, tiềm lực tài chính, cơ sở khách hàng, uy tín của Thương hiệu AGRIBANK trên thị trường. Thông qua gần 2.000 chi nhánh và 34.000 cán bộ của AGRIBANK, ABIC sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm, tư vấn, mang lại những dịch vụ bảo hiểm chuyên nghiệp và tạo nên một mạng lưới phục vụ, chăm sóc khách hàng phủ rộng khắp trên toàn quốc. ABIC còn có một nguồn khách hàng tiềm năng là trên 20.000 doanh nghiệp, trên 9 triệu hộ gia đình có quan hệ tín dụng và thanh toán với hệ thống AGRIBANK.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh đối ngoại của AGRIBANK trong giai đoạn hiện nay cũng phát triển mạnh mẽ, quan hệ đại lý với gần 1.000 Ngân hàng ở 105 nước và vùng lãnh thổ, tham gia nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Vì vậy, đây cũng sẽ là một thị trường có tiềm năng lớn và lâu dài để ABIC hướng tới trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tạo dựng thương hiệu có uy tín trên thị trường Việt Nam cũng như trên thị trường quốc tế.

Ngành nghề kinh doanh:

Bảo hiểm phi nhân thọ (bảo hiểm tai nạn và sức khoẻ con người, bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tàu thuyền…)

 

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 6 nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy - Q.Cầu Giấy- Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 6299 0055
Fax: (84.4) 6258 0055
Email: baohiemagribank@abic.com.vn
Website: http://www.abic.com.vn