Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.97
717.44   (+0.42%)
GTGD :   3,041.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.55
86.86   (+0.63%)
GTGD :   442.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.47
56.38   (+0.83%)
GTGD :   358.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.41
666.22   (+0.67%)
GTGD :   1,189.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.83
158.29   (+0.53%)
GTGD :   229.9 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam (Alphanam JSC)
Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam (Alphanam JSC)
Mã chứng khoán:      ALP      0      0 (0.00%)      (cập nhật 22:00 26/06/2015)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Cơ khí máy móc
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2013
P/E -3.74
EPS -1,070
SLCP Niêm Yết 192,484,413
SLCP Lưu Hành 192,484,413
ROE -11.01%
ROA -6.46%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: KCN Phố Nối A - X.Trưng Trắc - H.Văn Lâm - T.Hưng Yên
Điện thoại: (84.321) 398 0456
Fax: (84.321) 398 0455
Email: info@alphanam.com
Website: http://www.alphanam.com.vn