Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.27
709.52   (-0.18%)
GTGD :   3,338.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.22
86.61   (-0.25%)
GTGD :   467.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.16
56.52   (-0.28%)
GTGD :   167.9 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.96
655.99   (-0.30%)
GTGD :   1,108.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.44
157.90   (-0.28%)
GTGD :   233.8 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (APEC Investment.,SJC)
Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (APEC Investment.,SJC)
Mã chứng khoán:      API      17,000      -800 (-4.71%)      (cập nhật 02:45 02/03/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 37.18
EPS 307
SLCP Niêm Yết 36,400,000
SLCP Lưu Hành 35,400,000
ROE 0.37%
ROA 0.19%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Machinco - Số 444 Hoàng Hoa Thám - Q.Tây Hồ - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3577 1983
Fax: (84.4) 3577 1985
Email: info@apec.com.vn
Website: http://www.apeci.com.vn