Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.50
743.41   (+0.20%)
GTGD :   3,958.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
93.69   (+0.23%)
GTGD :   569.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.25
57.64   (+0.43%)
GTGD :   191.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.47
718.87   (+0.34%)
GTGD :   1,521.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.18
174.64   (+0.10%)
GTGD :   280.4 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC)
Mã chứng khoán:      BCC      15.00      +0.30 (+2.00%)      (cập nhật 18:30 27/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: http://ximangbimson.com.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 2,722 1,694 -226 720
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 4.92 8.79 -24.78 5.83
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 12.6 -1.91 6.33
ROA (%) 0 2.84 -0.38 1.17
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2006 Tài liệu cổ đông năm 2006
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 2,722
P/E 4.92
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
OSVP OTC 17 -0.13 0 0
2TCORP OTC 6 -25.40 0 0
AAFC OTC 3 -8.75 0 0
AVICON OTC 24 -1.83 0 0
ACCCO OTC 11 -0.05 0 0
ACE UPCOM 28 +0.30 0 0
ACSC OTC 24 0.00 0 0
ADCC OTC 17 +0.50 0 0
AECS OTC 30 -0.40 0 0
AGRINCO OTC 37 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
  • Giai đoạn 1975 - 1980 thành lập Nhà máy Xi măng Bỉm sơn.
  • Tháng 8/1993 đổi tên thành Công ty Xi măng Bỉm sơn trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt nam.
  • Tháng 5/2006 chuyển thành Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm sơn với số VĐL là 900 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 89,58% tương đương 806,223 tỷ đồng.
  • Tháng 11/2006 Công ty niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại HaSTC.
  • Tháng 11/2007 Công ty tăng VĐL lên 956,613,970,000 đồng.
Lĩnh vực Kinh doanh
  • Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu xi măng, clinker.
  • Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khu phố 7 - P.Ba Đình - Tx.Bỉm Sơn - T.Thanh Hóa
Điện thoại: (84.37) 382 4242
Fax: (84.37) 382 4046
Email: contact@ximangbimson.com.vn
Website: http://ximangbimson.com.vn