Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.51
772.52   (+0.46%)
GTGD :   3,674.4 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.45
98.73   (+0.46%)
GTGD :   520.7 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.17
56.96   (+0.30%)
GTGD :   87.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.56
760.80   (+0.34%)
GTGD :   1,203.1 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.06
180.42   (+0.59%)
GTGD :   206.1 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKĐA., JSC)
Mã chứng khoán:      CKD      16.20      +2.10 (+12.96%)      (cập nhật 03:30 27/06/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Cơ khí máy móc
Website: http://www.ckda.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
21/03/2016 CKD: Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty
16/03/2016 CKD: 24/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016
05/02/2016 CKD: Bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dũng làm TV. HĐQT từ 01/02/2016
29/01/2016 CKD: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
03/08/2015 CKD: Ký hợp đồng kiểm toán 2015 với CPA Việt Nam
30/07/2015 CKD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015
20/07/2015 CKD: Bà Trần Thị Hồng Vân là người CBTT từ 22/7
14/05/2015 CKD: 21/5, Ngày GD đầu tiên của 31.000.000 CP CKD
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2012
EPS (VNĐ) 2,041 1,355 4,781
BVPS (VNĐ) 0 0 0
P/E 5.34 0 0
ROS (%) 0 0 0
ROE (%) 0 13.25 0
ROA (%) 0 5.62 0
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 2,041
P/E 5.34
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AHBM OTC 17 +2.00 0 0
UAMC OTC 10 -4.00 0 0
CAMECO OTC 11 0.00 0 0
CK120 OTC 12 0.00 0 0
PMEC OTC 13 0.00 0 0
COMA OTC 11 -0.33 0 0
COMA2 OTC 0 0.00 0 0
COMA6 OTC 11 0.00 0 0
COMA7 OTC 11 0.00 0 0
COMAEL OTC 12 -5.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

- Ngày 01/07/1963: CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi được thành lập theo QĐ số 955/BKT của Bộ Kiến trúc với tên gọi ban đầu Nhà máy Cơ khí Đông Anh.
- Từ năm 1974 đến 1989 đổi tên thành Nhà máy cơ khí Xây dựng Đông Anh
- Từ năm 1990 đến 1995 đổi tên thành Nhà máy Cơ khí và Đại tu ô tô máy kéo
- Năm 2006: Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Cơ khí Đông Anh
- Tháng 3/2011: Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cơ khí Đông Anh
- Tháng 4/2014 CT chính thức đổi tên thành CTCP CKDA - LICOGI
- Tháng 10/2014: Công ty đổi tên thành CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tổ 8 - TT.Đông Anh - H.Đông Anh - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3883 3818
Fax: (84.4) 3883 2718
Email: info@ckda.vn
Website: http://www.ckda.vn