Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.50
743.41   (+0.20%)
GTGD :   3,958.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
93.69   (+0.23%)
GTGD :   569.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.25
57.64   (+0.43%)
GTGD :   191.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.47
718.87   (+0.34%)
GTGD :   1,521.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.18
174.64   (+0.10%)
GTGD :   280.4 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD)
Mã chứng khoán:      HAD      39.00      -2.00 (-5.13%)      (cập nhật 18:30 27/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Đồ uống
Website: http://www.hadubeco.com.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 5,333 5,768 7,339 7,457
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 7.48 7.97 5.71 4.57
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 16.23 22.69 26.12
ROA (%) 0 14.34 19.55 21.21
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 5,333
P/E 7.48
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ACHAUB OTC 12 -3.00 0 0
CTBB OTC 10 +0.50 0 0
HABECO OTC 60 +15.00 0 0
HALICO OTC 40 -105.71 0 0
HAPROVOLKA OTC 30 +4.00 0 0
HAPROWINE OTC 0 0.00 0 0
HHBC OTC 34 -1.26 0 0
HHBEER OTC 0 0.00 0 0
HLBECO OTC 31 -9.00 0 0
HNHDB OTC 17 -19.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
  • Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Hải Dương có tiền thân là xí nghiệp chế biến mỳ sợi, lương thực và thực phẩm được thành lập và hoạt động từ năm 1972.
  • Năm 1992 Công ty chuyển sang sản xuất kinh doanh bia, nước giải khát.
  • Ngày 22/1/1997 sau khi tỉnh Hải Hưng được tách thành hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, Công ty đã đổi tên thành Công ty Bia - Nước giải khát Hải Dương.
  • Năm 2003 Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần có phần vốn của Nhà nước chiếm 55% vốn điều lệ do Tỉnh ủy Hải Dương làm đại diện với vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 13,4 tỷ đồng.
  • Ngày 19/4/2004 Công ty trở thành công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.
  • Ngày 19/12/2006 Công ty tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng thông qua phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Lĩnh vực Kinh doanh
  • Sản xuất kinh doanh bia, rượu, nước uống không cồn và các sản phẩm công nghiệp dịch vụ khác.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phố Quan Thánh - P.Bình Hàn - Tp.Hải Dương - T.Hải Dương
Điện thoại: (84.320) 385 2319
Fax: (84.320) 385 9835
Email: biahnhd@yahoo.com
Website: http://www.hadubeco.com.vn