Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.53
769.04   (+0.20%)
GTGD :   3,036.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
98.35   (+0.34%)
GTGD :   474.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.21
56.96   (+0.36%)
GTGD :   85.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.03
757.10   (+0.27%)
GTGD :   1,201.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.29
180.04   (+0.72%)
GTGD :   218.1 tỷ VNĐ
CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Mã chứng khoán:      HADUPHACO      13.50      -16.40 (-54.85%)      (cập nhật 15:49 02/06/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Y tế & thiết bị y tế
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
16/03/2012 HADUPHACO: Thông báo họp ĐHCĐ năm 2012
12/08/2011 HD Pharma đạt 7,35 tỷ đồng LNST trong 6 tháng
02/08/2010 HADUPHACO: Thông báo kết quả phát hành cổ phiếu
08/07/2010 HD Pharma phát hành cổ phiếu ra công chúng
10/12/2009 HADUPHACO: Thương hiệu mạnh tỉnh Hải Dương năm 2009
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 5.064
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.01
ROS (%) 0
ROE (%) 18.52
ROA (%) 7
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 5
P/E 0.01
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
28/06 14 -16.40 (-54.85%) 0 0
02/08 30 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
APICo OTC 32 -8.00 0 0
AMVI OTC 18 +2.00 0 0
ATALZAN OTC 19 -1.00 0 0
BIDIPHAR OTC 37 +0.50 0 0
BIPHARCO OTC 21 +5.50 0 0
CRTDH OTC 11 -10.50 0 0
DANAMECO OTC 30 +19.50 0 0
HOPHARCO OTC 0 0.00 0 0
IHCC OTC 20 0.00 0 0
MDSC OTC 30 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm, hoá chất, vật tư thiết bị y tế, thực phẩm, mỹ phẩm; nuôi trồng, chế biến dược liệu...

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: