Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.01
747.26   (+0.14%)
GTGD :   1,533.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.23
94.04   (+0.24%)
GTGD :   252.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.22
57.83   (-0.38%)
GTGD :   34.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.27
722.53   (+0.04%)
GTGD :   542.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.34
175.42   (+0.20%)
GTGD :   142.6 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng
Mã chứng khoán:      TCWC      13.00      -1.00 (-7.14%)      (cập nhật 13:17 09/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
02/02/2012 Kho vận tân cảng: 29/2 chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2011
06/09/2011 Kho vận Tân Cảng sẽ trả cổ tức 22%
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 3.56
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 25.78
ROA (%) 12.77
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
27/11 13 -1.00 (-7.14%) 0 0
07/01 14 +2.00 (+16.67%) 0 0
27/09 12 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ALTC OTC 12 -3.00 0 0
CASHIN OTC 11 0.00 0 0
CCHP OTC 9 0.00 0 0
CGT OTC 13 -1.50 0 0
HPPO OTC 15 +2.80 0 0
CLPC OTC 26 +1.00 0 0
CLPI OTC 13 +2.00 0 0
DANASHIP OTC 11 +4.50 0 0
DHPL OTC 9 0.00 0 0
DNPJsc OTC 29 +0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

- Dịch vụ xếp dỡ, vận tải container

- Dịch vụ kho bãi và lưu trữ hàng trong kho đông lạnh

- Dịch vụ đại lý tàu biển

- Đại lý vận tải hàng hoá, khai thuê Hải quan

- Dịch vụ đóng gói, kiểm đếm, bốc xếp hàng hoá

- Dịch vụ xếp dỡ, vận tải container.
 

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: