Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã

Logo Vinacorp

  • VN-Index 828.29 +8.86 (+1.08%)
  • HNX-Index 109.84 +0.54 (+0.50%)
  • UPCOM-Index 54.40 +0.07 (+0.13%)
Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây (TISOCO)
Mã chứng khoán:      TSM      2.50      0.00 (0.00%)      (cập nhật 22:00 27/11/2014)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
03/08/2015 6 tháng, 2 sàn hủy niêm yết 26 cổ phiếu
19/05/2015 TSM: Ngày 12/06/2015, ngày hủy niêm yết cổ phiếu
25/04/2015 TSM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
20/03/2015 TSM: 03/04/2015, ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
27/01/2015 TSM: Báo cáo quản trị công ty năm 2014
26/08/2014 TSM: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 2 của công ty mẹ
18/08/2014 Những DN cuối cùng công bố KQKD: Lỗ nhiều hơn lãi
30/07/2014 TSM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
12/06/2014 TSM: Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất
05/05/2014 TSM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2014
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2014
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2014
EPS (VNĐ) -2,610
BVPS (VNĐ) 0
P/E -1.15
ROS (%) 0
ROE (%) -27.43
ROA (%) -15.39
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...

Chỉ số tài chính cơ bản
EPS -2,610
P/E -1.15
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi KL Khớp lệnh Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
OSVP OTC 17 -0.13 0 0
2TCORP OTC 22 -2.50 0 0
AAFC OTC 3 -8.75 0 0
AVICON OTC 24 -1.83 0 0
ACCCO OTC 11 -0.05 0 0
ACE UPCOM 27 -26.80 6891 2.47
ACSC OTC 24 0.00 0 0
ADCC OTC 17 +0.50 0 0
AECS OTC 30 -0.40 0 0
AGRINCO OTC 37 0.00 0 0
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

Tên giao dịch:  TIEN SON CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Vốn điều lệ: 29.361.400.000 đồng

Số lượng phát hành: 2.936.140 cp