Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã

Logo Vinacorp

  • VN-Index 828.93 +1.21 (+0.15%)
  • HNX-Index 109.08 -0.34 (-0.31%)
  • UPCOM-Index 54.54 +0.30 (+0.56%)
Công ty cổ phần Vinafreight (Vinafreight)
Mã chứng khoán:      VNF      50.20      -50.20 (-100.00%)      (cập nhật 18:00 19/10/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Website: http://www.vinafreight.com
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015
EPS (VNĐ) 7,310
BVPS (VNĐ) 0
P/E 9.21
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...

Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 7,310
P/E 9.21
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi KL Khớp lệnh Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ALTC OTC 12 -3.00 0 0
CASHIN OTC 11 0.00 0 0
CCHP OTC 9 0.00 0 0
CGT OTC 13 -1.50 0 0
HPPO OTC 15 +2.80 0 0
CLPC OTC 26 +1.00 0 0
CLPI OTC 13 +2.00 0 0
DANASHIP OTC 11 +4.50 0 0
DHPL OTC 9 0.00 0 0
DNPJsc OTC 29 +0.00 0 0
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghi?p phát hành: CÔNG TY C? PH?N V?N T?I NGO?I THUONG

Tên vi?t t?t : VINAFREIGHT

V?n di?u l? (tính d?n tháng 12/2007):   56.000.000.000 d?ng

L?ch s? hình thành và phát tri?n:                   

Công ty Vinafreight tru?c dây là don v? chuyên v? v?n t?i hàng không thu?c công ty Giao nh?n kho v?n ngo?i thuong TP HCM (VINATRANS), chuyên th?c hi?n các d?ch v? v? v?n chuy?n hàng không, d?ch v? h?u c?n và d?i lý tàu bi?n t? nh?ng nam d?u c?a th?p niên 90. Tru?c tình hình sôi d?ng c?a n?n kinh t? th? tru?ng, công ty Vinafreight du?c thành l?p vào nam 1997. Ch? m?t th?i gian ng?n sau khi thành l?p, Công ty dã nhanh chóng n?i lên nhu là m?t trong m?t s? ít nh?ng doanh nghi?p thành công v? d?ch v? giao nh?n, h?u c?n và d?i lý hàng h?i. Công ty không nh?ng d?t du?c s? tang tru?ng v?ng ch?c hàng nam  mà còn chi?m du?c s? tín nhi?m c?a các d?i tác và các co quan ch?c nang v? d? tin c?y trong kinh doanh và kh? nang tài chính v?ng ch?c.

Công ty du?c c? ph?n hoá và chính th?c ho?t d?ng vào d?u nam 2002. Vinafreight hi?n di?u hành các chi nhánh c?a mình t?i Hà N?i, H?i Phòng, các van phòng t?i Hu?, ?à N?ng, Qui Nhon và C?n Tho.

Chúng tôi xây d?ng m?t tri?t lý kinh doanh linh ho?t, tu duy kinh doanh hu?ng d?n khách hàng, vì  khách hàng và chính sách kinh doanh chúng ta cùng th?ng.

Ngành ngh? kinh doanh:

-  V?n chuy?n hàng h?i

-  ??i lý tàu bi?n

-  Qu?n lý tàu

-   D?ch v? gom hàng l?

-   Hàng d? án và tri?n lãm

-   D?ch v? xe t?i và kho bãi

-   D?ch v? container

-   D?ch v? phát chuy?n nhanh

-    D?ch v? quá c?nh và d?n nhà

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A8 Trường Sơn - P.2 - Q.Tân Bình - Tp.HCM
Điện thoại: (84.8) 3844 6409
Fax: (84.8) 3848 8359
Email: mngt@vinafreight.com.vn
Website: http://www.vinafreight.com

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2016 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.