Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.37
716.87   (-0.05%)
GTGD :   3,436.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.35
86.27   (-0.41%)
GTGD :   399.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.15
55.48   (+0.27%)
GTGD :   301.3 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.19
667.42   (-0.18%)
GTGD :   1,344.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.97
157.60   (-0.61%)
GTGD :   182.3 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần Vinafreight (Vinafreight)
Công ty cổ phần Vinafreight (Vinafreight)
Mã chứng khoán:      VNF      57,300      -700 (-1.22%)      (cập nhật 20:45 23/02/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 9.21
EPS 7,310
SLCP Niêm Yết 5,600,000
SLCP Lưu Hành 5,584,500
ROE 22.91%
ROA 9.35%
Giới thiệu doanh nghiệp

Thành tích d?t du?c:   H? th?ng qu?n lý ch?t lu?ng ISO9002 

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A8 Trường Sơn - P.2 - Q.Tân Bình - Tp.HCM
Điện thoại: (84.8) 3844 6409
Fax: (84.8) 3848 8359
Email: mngt@vinafreight.com.vn
Website: http://www.vinafreight.com