Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Vinafreight
Vinafreight Joint Stock Company
Mã CK:      VNF      9.80      +0.20 (+2.04%)      (cập nhật 23:45 27/01/2023)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Website: http://www.vinafreight.com
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 1,233,733 1,702,271 1,946,878 1,649,016
Lợi nhuận gộp 45,184 56,050 62,306 66,692
LN thuần từ HĐKD 36,139 48,340 48,062 53,683
LNST thu nhập DN 35,672 43,621 42,658 44,913
LNST của CĐ cty mẹ 33,501 40,944 40,825 43,256
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Tổng tài sản 374,153 501,547 465,982 515,527
Tài sản ngắn hạn 280,922 421,186 377,025 417,835
Nợ phải trả 194,762 308,554 258,792 279,670
Nợ ngắn hạn 186,460 299,216 253,380 274,327
Vốn chủ sở hữu 171,721 185,733 207,191 235,857
Lợi ích của CĐ thiểu số 7,670 7,260 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 5,999 7,332 7,310 7,777
BVPS (VNĐ) 30,750 33,259 37,101 42,234
ROS (%) 2.89 2.56 2.19 2.72
ROE (%) 21.53 22.91 20.78 19.53
ROA (%) 9.39 9.35 8.44 8.81
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2017 Tài liệu cổ đông năm 2017
Xem thêm ...
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 8,329
P/E 1.18
P/B 0.21
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 46,853
SLCP Niêm Yết 5,600,000
SLCP Lưu Hành 5,584,500
Vốn hóa (tỷ đồng) 54.73
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
27/01 9.80 +0.20 (+2.04%) 1 0
19/01 9.60 0 (0%) 2 0
18/01 9.60 0 (0%) 1 0
17/01 9.60 -0.30 (-3.13%) 1 0
16/01 9.90 +0.10 (+1.01%) 0 0
13/01 9.80 +0.10 (+1.02%) 4 0
12/01 9.70 +0.20 (+2.06%) 3 0
11/01 9.50 0 (0%) 6 1
10/01 9.50 0 (0%) 3 0
09/01 9.50 +0.30 (+3.16%) 9 1
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
ALTC OTC 10.00 ■■ 0.00 2,170 4.61
CAG HNX 7.80 -0.20 454 17.18
CASHIN OTC 10.50 ■■ 0.00 0 0
CCHP UPCOM 8.50 ■■ 0.00 1,244 6.83
HPPO HNX 15.00 ■■ 0.00 1,262 11.89
CLPI UPCOM 13.00 2.00 0 0
THR UPCOM 41.70 -41.70 1,415 29.47
DANASHIP OTC 10.50 4.50 0 0
DHPL OTC 8.50 ■■ 0.00 0 0
DNPJsc OTC 28.71 0.00 6,009 4.78
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghi?p phát hành: CÔNG TY C? PH?N V?N T?I NGO?I THUONG

Tên vi?t t?t : VINAFREIGHT

V?n di?u l? (tính d?n tháng 12/2007):   56.000.000.000 d?ng

L?ch s? hình thành và phát tri?n:                   

Công ty Vinafreight tru?c dây là don v? chuyên v? v?n t?i hàng không thu?c công ty Giao nh?n kho v?n ngo?i thuong TP HCM (VINATRANS), chuyên th?c hi?n các d?ch v? v? v?n chuy?n hàng không, d?ch v? h?u c?n và d?i lý tàu bi?n t? nh?ng nam d?u c?a th?p niên 90. Tru?c tình hình sôi d?ng c?a n?n kinh t? th? tru?ng, công ty Vinafreight du?c thành l?p vào nam 1997. Ch? m?t th?i gian ng?n sau khi thành l?p, Công ty dã nhanh chóng n?i lên nhu là m?t trong m?t s? ít nh?ng doanh nghi?p thành công v? d?ch v? giao nh?n, h?u c?n và d?i lý hàng h?i. Công ty không nh?ng d?t du?c s? tang tru?ng v?ng ch?c hàng nam  mà còn chi?m du?c s? tín nhi?m c?a các d?i tác và các co quan ch?c nang v? d? tin c?y trong kinh doanh và kh? nang tài chính v?ng ch?c.

Công ty du?c c? ph?n hoá và chính th?c ho?t d?ng vào d?u nam 2002. Vinafreight hi?n di?u hành các chi nhánh c?a mình t?i Hà N?i, H?i Phòng, các van phòng t?i Hu?, ?à N?ng, Qui Nhon và C?n Tho.

Chúng tôi xây d?ng m?t tri?t lý kinh doanh linh ho?t, tu duy kinh doanh hu?ng d?n khách hàng, vì  khách hàng và chính sách kinh doanh chúng ta cùng th?ng.

Ngành ngh? kinh doanh:

-  V?n chuy?n hàng h?i

-  ??i lý tàu bi?n

-  Qu?n lý tàu

-   D?ch v? gom hàng l?

-   Hàng d? án và tri?n lãm

-   D?ch v? xe t?i và kho bãi

-   D?ch v? container

-   D?ch v? phát chuy?n nhanh

-    D?ch v? quá c?nh và d?n nhà

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A8 Trường Sơn - P.2 - Q.Tân Bình - Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 3844 6409
Fax: (84.28) 3848 8359
Email: mngt@vinafreight.com.vn
Website: http://www.vinafreight.com

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp