Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 0.00 0 (0%)
 • HNX-Index 0.00 0 (0%)
 • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Đầu tư Điện lực 3
PC3 - Investment Joint Stock Company
Mã CK:      PIC      18.50      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 13:45 14/06/2024)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Điện
Website: http://www.pc3invest.cpc.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 45,734 49,615 61,450 58,475
Lợi nhuận gộp 27,710 27,779 34,456 35,192
LN thuần từ HĐKD 14,101 16,561 26,148 26,825
LNST thu nhập DN 13,740 15,611 25,003 25,573
LNST của CĐ cty mẹ 13,740 15,611 25,003 25,573
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Tổng tài sản 332,495 351,967 414,620 526,106
Tài sản ngắn hạn 50,621 73,440 70,009 62,495
Nợ phải trả 80,770 63,934 97,532 206,019
Nợ ngắn hạn 29,241 27,148 37,070 62,436
Vốn chủ sở hữu 251,724 288,034 317,088 320,088
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 564 575 884 877
BVPS (VNĐ) 10,339 10,610 10,879 10,982
ROS (%) 30.04 31.46 40.69 43.73
ROE (%) 5.87 5.78 8.26 8.03
ROA (%) 4.23 4.56 6.52 5.44
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2017 Tài liệu cổ đông năm 2017
Xem thêm ...
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 1,467
P/E 12.61
P/B 1.66
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 11,152
SLCP Niêm Yết 30,311,066
SLCP Lưu Hành 30,311,066
Vốn hóa (tỷ đồng) 560.75
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
14/06 18.50 0 (0%) 0 0
13/06 18.50 0 (0%) 1 0
12/06 18.50 0 (0%) 0 0
11/06 18.50 -0.40 (-2.16%) 0 0
10/06 18.90 0 (0%) 0 0
07/06 18.90 +1.70 (+8.99%) 0 0
06/06 17.20 0 (0%) 0 0
05/06 17.20 0 (0%) 0 0
04/06 17.20 +0.40 (+2.33%) 7 1
03/06 16.80 0 (0%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
BDHC OTC 10.00 ■■ 0.00 601 16.64
BHHC UPCOM 10.46 -0.05 165 63.38
CAVICOHP OTC 7.80 ■■ 0.00 2,029 3.84
CPTP UPCOM 10.00 -8.00 504 19.84
CSHP OTC 33.00 ■■ 0.00 0 0
DAKPSI OTC 10.50 -14.50 0 0
DALICO OTC 11.65 0.65 0 0
DBHP UPCOM 35.00 ■■ 0.00 3,784 9.25
DKHP OTC 12.50 ■■ 0.00 0 0
DLHC OTC 15.00 ■■ 0.00 0 0
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Quá trình hình thành và phát triển:

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) chuyển mô hình hoạt động của Ban Quản lý Dự án Các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ sang hình thức Công ty cổ phần. Trên cơ sở đó, ngày 21/12/2007, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã được thành lập với vốn điều lệ là 600 tỷ đồng từ việc cổ phần hóa Ban Quản lý Dự án Các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ - PC3-INVEST là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Các cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập của PC3-INVEST gồm: (1) Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung); (2) Công ty TNHH Đại Hoàng Hà; (3)  Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình; (4) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại và Công nghiệp Việt Á; (5) Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà; (6) Công ty cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (Cavico).

- Ngày 02/01/2008, PC3-INVEST được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy đăng ký kinh doanh số 3203001787 lần đầu, với vốn điều lệ đăng ký là 600 tỷ đồng (sáu trăm tỷ  đồng).

 - Ngày 28/04/2009: Đại hội đồng Cổ đông đã chấp thuận cho cổ đông Cavico rút khỏi tư cách cổ đông sáng lập và đồng ý để Công ty Điện lực 3 nhận góp vốn thay cho Cavico. Đại hội đồng Cổ đông cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy thuỷ điện (NMTĐ) Đa Krông1, tỉnh Quảng Trị.

- Ngày 17/08/2009: dự án cơ chế phát triển sạch (CDM) của Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đăk Pône đã được thẩm định quốc tế về cơ chế phát triển sạch của Liên hợp quốc và đấu thầu bán chỉ tiêu giảm khí phát thải CERs. Hội đồng quản trị đã thống nhất chọn người mua CERs là Công ty South Pole - Thụy Sỹ.

- Ngày 28/11/2009: PC3-INVEST tổ chức động thổ và bắt đầu triển khai thi công NMTĐ Đa Krông1 (12 MW) – Tỉnh Quảng Trị.

- Ngày 05/05/2010: PC3-INVEST ký hợp đồng bán CERs dự án NMTĐ Đăk Pône cho Nhà thầu VietNam Carbon Assets Ltd.

- Ngày 01/06/2010: NMTĐ Đăk Pône chính thức đưa vào vận hành thương mại.

- Ngày 28/12/2010, PC3-INVEST được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký  chứng khoán lần đầu.

- Tháng 6/2011: dự án CDM NMTĐ Đăk Pône đã được Ủy ban CDM của Liên hiệp quốc phê chuẩn, bắt đầu bán chỉ tiêu giảm phát thải CERs từ 2/6/2011.

- Năm 2012, do khó khăn về vốn đầu tư, Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị tạm dừng thi công NMTĐ Đa Krông 1.

- Tháng 8/2012, PC3-INVEST được Quacert cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001:2008.

- Tháng 11/2012: PC3-INVEST đã bắt đầu có doanh thu bán CERs và VERs từ NMTĐ Đăk Pône.

Tháng 11/2014: PC3-INVEST triển khai thi công lại NMTĐ Đa Krông 1
- Ngày 05/08/2015: PC3-INVEST chính thức giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom
Ngày 14/12/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã cấp quyết định số 828/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết cổ phiếu  PC3-INVEST (PIC).
- Ngày 09/01/2017, Cổ phiếu PC3- INVEST chính thức giao dịch trên  sàn HNX.
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Ngành nghề kinh doanh: 
 • Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện. Đầu tư theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao các công trình giao thông, công nghiệp. Xây dựng và kinh doanh nhà, văn phòng cho thuê. Xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, bưu chính viễn thông, đường dây truyền tải và phân phối điện, trạm biến thế, công trình cấp thoát nước;  
 • Tư vấn lập dự án đầu tư, lập TK và giám sát các công trình XD dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, lưới điện;
 • Xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; 
 • Sản xuất, kinh doanh điện năng; 
 • Bán buôn thiết bị phục vụ cho xây dựng, vật tư, thiết bị điện; 
 • Khai thác thủy sản lòng hồ gắn liền với các công trình thủy điện; 
 • Nạo vét lòng hồ gắn liền với các công trình thủy điện.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 78A Duy Tân - P. Hòa Thuận Đông - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (84.236) 221 0027 - (84.236) 221 2545
Fax: (84.236) 362 5071 - (84.236) 2
Email: pc3i@pc3invest.vn
Website: http://www.pc3invest.cpc.vn

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp