Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP ??u tu X?y d?ng Vinaconex- PVC
Mã CK:      VINACONEXP      0      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 15:17 30/11/1999)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 0
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
OSVP OTC 17.00 -0.13 0 0
2TCORP OTC 22.00 -2.50 0 0
AAFC OTC 3.00 -8.75 0 0
AVICON OTC 23.67 ■■ 0.00 1,139 20.78
ACCCO OTC 11.40 -0.05 0 0
ACE UPCOM 37.50 0.90 6,835 5.49
ACSC UPCOM 24.00 ■■ 0.00 1,796 13.36
ADCC OTC 17.00 ■■ 0.00 2,309 7.36
BBCC OTC 20.00 ■■ 0.00 3,312 6.04
BC12 UPCOM 11.00 ■■ 0.00 2,979 3.69
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghi?p phát hành: Công ty C? ph?n ??u tu Xây d?ng Vinaconex- PVC

Tên giao d?ch: VINACONEX- PVC CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên vi?t t?t: VINACONEXPVC

V?n di?u l?: 50.000.000.000 d?ng ( th?c góp 45.000.000.000 d?ng)

S? lu?ng phát hành: 4.500.000 cp

L?ch s? hình thành và phát tri?n: Công ty C? ph?n ??u tu Xây d?ng Vinaconex – PVC ti?n thân là Công ty C? ph?n ??u tu phát tri?n Giao thông Vinaconex 39 dang ký kinh doanh ngày 03/05/2007 trong dó T?ng công ty c? ph?n Xu?t nh?p kh?u và Xây d?ng Vi?t Nam n?m gi? 51% t?ng v?n di?u l?.

Linh v?c kinh doanh chính c?a Công ty là : ??u tu, kinh doanh b?t d?ng s?n; Xây d?ng các công trình dân d?ng, công nghi?p, giao thông, th?y l?i; H? t?ng, x? lý n?n móng công trình. Ngày 08/04/2008, sau khi Công ty dã di vào ?n d?nh và phát tri?n, Ban lãnh d?o công ty quy?t d?nh m? r?ng thêm ngành ngh? dang ký kinh doanh v?i các h?ng m?c: Thi?t k? công trình xây d?ng dân d?ng và công nghi?p; Giám sát công trình dân d?ng, công nghi?p, c?p thoát nu?c, h? th?ng k? thu?t – linh v?c chuyên môn giám sát: l?p d?t thi?t b? công trình, xây d?ng – hoàn thi?n; Tu v?n d? án d?u tu xây d?ng.

Tháng 1 nam 2009, Công ty C? ph?n d?u tu phát tri?n giao thông Vinaconex tr? thành công ty liên k?t gi?a 2 T?ng công ty: T?ng công ty c? ph?n xu?t nh?p kh?u và xây d?ng Vi?t Nam (Vinaconex) và T?ng công ty c? ph?n Xây l?p D?u khí Vi?t Nam (PVC) trong dó T?ng công ty c? ph?n Xây l?p D?u khí Vi?t Nam (PVC) n?m gi? 50% v?n di?u l? và d?i tên thành Công ty c? ph?n d?u tu xây d?ng Vinaconex – PVC

Ngành ngh? kinh doanh:

Xây d?ng các công trình xây d?ng dân d?ng, công nghi?p, giao thông, th?y l?i, các công trình di?n d?n 35KV, trang trí n?i, ngo?i th?t công trình; san l?p m?t b?ng, x? lý n?n móng công trình; s?n xu?t, l?p ráp, mua bán ô tô và máy móc thi?t b? ph? tùng thay th?; s?n xu?t, mua bán d?ng c?, công c?, thi?t b? h? tr?, c?u n?n

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp