Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex
Mã CK:      VINACONSUL      0      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 13:55 30/11/1999)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 3,082
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
OSVP OTC 17.00 -0.13 0 0
2TCORP OTC 22.00 -2.50 0 0
AAFC OTC 3.00 -8.75 0 0
AVICON OTC 23.67 ■■ 0.00 1,139 20.78
ACCCO OTC 11.40 -0.05 0 0
ACE UPCOM 35.50 0.40 6,835 5.19
ACSC UPCOM 24.00 ■■ 0.00 1,796 13.36
ADCC OTC 17.00 ■■ 0.00 2,309 7.36
BBCC OTC 20.00 ■■ 0.00 3,312 6.04
BC12 UPCOM 11.00 ■■ 0.00 2,979 3.69
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

 

Tên doanh nghi?p phát hành: Công ty c? ph?n Tu v?n Xây d?ng VINACONEX

Tên giao d?ch: VINACONEX'S CONSTRUCTION CONSULTANT  JOINT STOCK COMPANY

Tên vi?t t?t: VINACONSULT JSC

V?n di?u l? tính:  N/A

Gi?y ch?ng nh?n ?KKD: s? 0103003459 do S? K? ho?ch và ??u tu thành ph? Hà N?i c?p.

L?ch s? hình thành:

Ti?n thân c?a Công ty là Trung tâm Tu v?n xây d?ng VINACONEX du?c thành l?p vào nam 1990, d?n nam 1997 Công ty sát nh?p v?i Xí nghi?p kh?o sát thi?t k? C?p thoát nu­?c thu?c Công ty Xây d?ng C?p thoát n­u?c WASEENCO và tr? thành Công ty tu v?n xây d?ng c?p thoát nu?c và môi tru?ng tr?c thu?c T?ng Công ty VINACONEX. Hu?ng ?ng phong trào c? ph?n hóa c?a Nhà nu?c, nam 2003 Công ty dã tr? thành Công ty c? ph?n và d?n nay Công ty dã phát tri?n thành Công ty ho?t d?ng theo mô hình “Công ty m? và Công ty con”, v?i hai don v? thành viên là: Công ty c? ph?n tu v?n và d?u tu VINACONEX 36; Công ty c? ph?n tu v?n và d?u tu xây d?ng VINACONEX 18 và  s? thành l?p ti?p các don v? thành viên chuyên ngành trong th?i gian t?i.

Ngành ngh? kinh doanh:

- Tu v?n d?u tu: L?p d? án d?u tu, th?m d?nh d? án d?u tu các công trình, d? án thu?c các linh v?c dân d?ng, công nghi?p, giao thông, th?y l?i, th?y di?n nh?, c?p thoát nu?c và môi tru?ng.

- Tu v?n d?u th?u: L?p h? so m?i th?u, h? so d? th?u, tu v?n xét th?u, qu?n lý d? án, giám sát thi công xây d?ng.

- ?o d?c, kh?o sát d?a hình, d?a ch?t, th?y van ph?c v? cho thi?t k? công trình, l?p d? án d?u tu

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp