Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.33
713.92   (+0.47%)
GTGD :   806.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.12
86.65   (+0.14%)
GTGD :   102.6 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.11
55.19   (+0.21%)
GTGD :   36.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.99
669.55   (+0.30%)
GTGD :   320.0 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.18
158.41   (+0.11%)
GTGD :   41.8 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần Bê tông Becamex (BECAMEX ACC)
Công ty cổ phần Bê tông Becamex (BECAMEX ACC)
Mã chứng khoán:      ACC      29,700      0 (0.00%)      (cập nhật 09:45 21/02/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
13/04/2016 ACC: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 6.44
EPS 3,775
SLCP Niêm Yết 10,000,000
SLCP Lưu Hành 10,000,000
ROE 19.09%
ROA 13.01%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Đường N7 - KCN Mỹ Phước - P.Mỹ Phước - TX.Bến Cát - T.Bình Dương
Điện thoại: (84.650) 356 7200
Fax: (84.650) 356 7201
Email: becamexacc@gmail.com
Website: http://www.becamexacc.com.vn