Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.27
709.52   (-0.18%)
GTGD :   3,338.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.22
86.61   (-0.25%)
GTGD :   467.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.16
56.52   (-0.28%)
GTGD :   167.9 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.96
655.99   (-0.30%)
GTGD :   1,108.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.44
157.90   (-0.28%)
GTGD :   233.8 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Becamex BCE)
Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Becamex BCE)
Mã chứng khoán:      BCE      6,200      +20 (+0.32%)      (cập nhật 02:45 02/03/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2006 Tài liệu cổ đông năm 2006
Xem thêm ...
2005 Tài liệu cổ đông năm 2005
Xem thêm ...
2004 Tài liệu cổ đông năm 2004
Xem thêm ...
2003 Tài liệu cổ đông năm 2003
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 8.57
EPS 840
SLCP Niêm Yết 30,000,000
SLCP Lưu Hành 30,000,000
ROE 5.93%
ROA 2.49%
Giới thiệu doanh nghiệp

Mục tiêu định hướng phát triển:

- Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm mục tiêu mang lại lợi nhuận tối đa hợp pháp.

- Tạo công ăn việc làm ổn định và từng bước nâng cao cuộc sống cho người lao động.

- Tăng cổ tức cho các cổ đông, bảo tồn và phát triển nguồn vốn cổ đông.

- Hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy đinh của pháp luật.

 

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Lô G - Đường Đồng Khởi - P.Hòa Phú -TP.Thủ Dầu Một - T.Bình Dương
Điện thoại: (84.650) 222 0888
Fax: (84.650) 222 0886
Email: info@becamexbce.com.vn
Website: http://www.becamexbce.com.vn