Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.97
717.44   (+0.42%)
GTGD :   3,041.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.55
86.86   (+0.63%)
GTGD :   442.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.47
56.38   (+0.83%)
GTGD :   358.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.41
666.22   (+0.67%)
GTGD :   1,189.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.83
158.29   (+0.53%)
GTGD :   229.9 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (TIGIPACK)
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (TIGIPACK)
Mã chứng khoán:      BTG      0      -3,700 (0.00%)      (cập nhật 18:00 27/02/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Công nghiệp phụ trợ
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 8.85
EPS 508
SLCP Niêm Yết 1,190,000
SLCP Lưu Hành 0
ROE 9.51%
ROA 8.12%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: KP.Trung Lương - P.10 - Tp.Mỹ Tho - T.Tiền Giang
Điện thoại: (84.73) 3855684
Fax: (84.73) 385 8702
Email: tigipack@vnn.vn
Website: http://www.tigipack.com.vn