Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 952.04 -8.21 (-0.85%)
  • HNX-Index 106.65 -0.65 (-0.61%)
  • UPCOM-Index 53.47 -0.40 (-0.75%)
SỰ KIỆN
PDV: 15.11.2018, ngày GDKHQ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 18%)
Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDV của CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 3.600.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 50 : 09 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 50 quyền mua sẽ được mua 09 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
          - Giá phát hành: 10.000
          - Phương án làm tròn : làm tròn xuống đến hàng đơn vị
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các cổ đông khác phần cổ phiếu dôi dư phát sinh với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu dôi dư phát sinh bao gồm:
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: ▪ Số cổ phiếu dôi dư phát sinh do tính toán để đạt tỷ lệ phân phối cho cổ đông hiện hữu là 50 : 09 (số cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn xuống hàng đơn vị khi tính toán cho từng cổ đông).
▪ Số cổ phiếu được ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng cổ đông từ chối mua. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: (654 x 9)/50 = 117,72 CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 117 cổ phiếu.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP hàng Hải, Chi nhánh TP.HCM
               + Số tài khoản: 04001010081508
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 21/11/2018
               + Thời gian kết thúc: 14/12/2018
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 21/11/2018
               + Thời gian kết thúc: 18/12/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt, Tầng 08, Tòa nhà Citilight Tower Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba)
     * Lý do và mục đích: File đính kèm:

1.PDV_2018.11.14_dc4178a_PDV_merged.pdf


File đính kèm : HNX:
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.