Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 911.05 +8.75 (+0.97%)
  • HNX-Index 103.37 +1.81 (+1.78%)
  • UPCOM-Index 53.37 +0.11 (+0.21%)
SỰ KIỆN
SHS: 14.1.2019, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 4:1), bán ưu đãi (tỷ lệ 3:2)
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 4 : 1 (Người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.005 cổ phiếu. Theo tỷ lệ trả cổ tức 4 : 1 thì cổ đông A sẽ nhận được 501,25 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 501 cổ phiếu; 0,25 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 70.263.783
          - Tỷ lệ thực hiện: 3 : 2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 02 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 12.000 đồng
          - Phương án làm tròn : Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định bán cho đối tượng khác với mức giá 12.000 đồng/cổ phần, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 2.005 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là 2.005 x 2/3 = 1.336,67 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được mua 1.336 cổ phiếu; 0,67 cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối lại cho các đối tượng khác.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – chi nhánh Hà Nội
               + Số tài khoản: 1012248105
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 21/01/2019
               + Thời gian kết thúc: 18/02/2019
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 21/01/2019
               + Thời gian kết thúc: 25/02/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)
HNX
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2019 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.