Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 0.00 0 (0%)
 • HNX-Index 0.00 0 (0%)
 • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
TCT Xây Dựng Hà Nội - CTCP
Hanoi Construction Corporation – JSC
Mã CK:      HAN      7.80      -0.20 (-2.56%)      (cập nhật 23:45 03/02/2023)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
05/12/2017 HAN: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính Quý III năm 2017
13/10/2017 Chủ đầu tư Khu Đoàn Ngoại giao đoàn (Hancorp) từng bị Bộ NN-PTNT cấm cửa, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hành vi vụ lợi
09/10/2017 HAN: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2017
26/09/2017 Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp
22/09/2017 HAN: 3.10.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp)
19/09/2017 HNX: Nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017
27/08/2017 Thoái hết vốn nhà nước ngay trong năm 2017, cơ hội cho cổ đông chiến lược nắm quyền chi phối với một loạt tổng công ty lớn của Bộ Xây dựng
05/06/2017 HAN: Ông Nghiêm Sỹ Minh - Ủy viên HĐQT chưa bán cp
02/06/2017 Trong khi Coteccons, Hòa Bình tăng trưởng phi mã thì hàng loạt ông lớn xây dựng quốc doanh vẫn “dậm chân tại chỗ”, thậm chí lỗ lớn
22/05/2017 HAN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2010 2011 2012 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 8,953,065 9,189,133 9,434,600 3,884,045
Lợi nhuận gộp 1,072,542 878,507 485,456 255,818
LN thuần từ HĐKD 668,740 350,986 40,642 146,263
LNST thu nhập DN 530,092 287,855 32,453 108,605
LNST của CĐ cty mẹ 289,889 131,779 17,913 101,915
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2010 2011 2012 2016
Tổng tài sản 13,804,866 16,481,786 15,978,192 8,984,343
Tài sản ngắn hạn 11,070,270 13,243,197 12,965,490 6,815,388
Nợ phải trả 11,481,670 13,934,258 13,721,400 7,349,326
Nợ ngắn hạn 9,947,591 11,467,336 11,063,580 4,884,992
Vốn chủ sở hữu 1,026,264 1,159,586 1,162,234 1,635,017
Lợi ích của CĐ thiểu số 1,296,932 1,387,942 1,094,557 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2010 2011 2012 2016
EPS (VNĐ) 5,313 1,469 194 723
BVPS (VNĐ) 18,192 12,490 12,198 11,592
ROS (%) 5.92 3.13 0.34 2.8
ROE (%) 29.21 12.47 1.59 0
ROA (%) 2.1 0.87 0.11 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2017 Tài liệu cổ đông năm 2017
Xem thêm ...
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 723
P/E 10.79
P/B 0.73
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 10,655
SLCP Niêm Yết 141,048,000
SLCP Lưu Hành 141,048,000
Vốn hóa (tỷ đồng) 1,100.17
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
03/02 7.80 -0.20 (-2.56%) 0 0
02/02 8.00 0 (0%) 1 0
01/02 8.00 -1 (-12.50%) 1 0
31/01 9.00 +1 (+11.11%) 0 0
30/01 8.00 -0.80 (-10.00%) 1 0
27/01 8.80 +1 (+11.36%) 0 0
19/01 7.80 -0.20 (-2.56%) 6 0
18/01 8.00 0 (0%) 0 0
17/01 8.00 +0.30 (+3.75%) 0 0
16/01 7.70 0 (0%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
OSVP OTC 17.00 -0.13 0 0
2TCORP OTC 22.00 -2.50 0 0
AAFC OTC 3.00 -8.75 0 0
AVICON OTC 23.67 ■■ 0.00 1,139 20.78
ACCCO OTC 11.40 -0.05 0 0
ACE UPCOM 37.50 ■■ 0.00 6,835 5.49
ACSC UPCOM 24.00 ■■ 0.00 1,796 13.36
ADCC OTC 17.00 ■■ 0.00 2,309 7.36
BBCC OTC 20.00 ■■ 0.00 3,312 6.04
BC12 UPCOM 11.00 ■■ 0.00 2,979 3.69
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Quá trình hình thành và phát triển

 • Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 324/BXD-TCCB ngày 11/12/1982 trên cơ sở hợp nhất 05 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về Tổng công ty gồm: Công ty Xây dựng số 1, Công ty Xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 11, Nhà máy Bê tông đúc sẵn Hà Nội, Xí nghiệp Một Bạch Đằng.
 • Ngày 20/11/1995, Tổng công ty được thành lập lại theo Quyết định số 990/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng gồm: 17 đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, 01 đơn vị phụ thuộc hoạch toán nội bộ, 06 đơn vị sự nghiệp và 06 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
 • Ngày 12/01/2007 theo Quyết định số 50/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổng công ty chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con.
 • Ngày 05/07/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 976/QĐ-BXD về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, bao gồm: 05 đơn vị trực thuộc, 03 đơn vị sự nghiệp, 19 công ty con và 09 công ty con liên kết.
 • Ngày 30/06/2010 theo Quyết định số 152 HUD/HĐTV của Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam chuyển Công ty mẹ -Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành Công ty TNHH MTV bao gồm: 05 đơn vị trực thuộc, 03 đơn vị sự nghiệp, 06 công ty con và 27 công ty con liên kết, liên doanh.
 • Ngày 06/01/2014, Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành Công ty Cổ phần. Tổng công ty đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 10/03/2014 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP vào ngày 30/07/2014. 
 • Ngày 15/08/2014, Tổng công ty đã chính thức hoạt động Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 với số vốn điều lệ 1.410.480.000.000 đồng.
 • Ngày 07/04/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là công ty đại chúng.
 • Ngày 30/10/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 104/2015/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký là 141.480.000 cổ phiếu.
 • Ngày 20/10/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 12.500đ/CP.
 
Ngành nghề kinh doanh chính
 • Xây dựng, thi công xây lắp
 • Đầu tư bất động sản
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 57 Quang Trung - P.Nguyễn Du - Q.Hai Bà Trưng - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3943 9063
Fax: (84.24) 3943 9521
Email: infor@hancorp.com.vn
Website: http://www.hancorp.com.vn

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp