Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Thủy Điện Srok Phu Miêng IDICO
Idico Scrok Phu Mieng Hydro Power Joint Stock Company
Mã CK:      ISH      25.30      +0.80 (+3.16%)      (cập nhật 07:15 22/05/2024)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Bất Động Sản
Website: http://idico-shp.com.vn/
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 185,726 228,993 188,004 162,938
Lợi nhuận gộp 103,798 134,484 92,382 65,489
LN thuần từ HĐKD 11,491 71,867 40,389 21,509
LNST thu nhập DN 11,147 66,490 37,261 19,805
LNST của CĐ cty mẹ 11,147 66,490 37,261 19,805
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Tổng tài sản 0 1,050,168 973,804 900,673
Tài sản ngắn hạn 0 56,692 44,220 31,953
Nợ phải trả 0 543,400 468,533 412,232
Nợ ngắn hạn 0 128,364 149,661 174,840
Vốn chủ sở hữu 0 506,768 505,271 488,441
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 0 1,478 828 440
BVPS (VNĐ) 0 11,262 11,228 10,854
ROS (%) 6 29.04 19.82 12.16
ROE (%) 5.07 13.12 7.36 3.99
ROA (%) 1.94 6.33 3.68 2.11
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2017 Tài liệu cổ đông năm 2017
Xem thêm ...
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 1,615
P/E 15.67
P/B 2.13
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 11,904
SLCP Niêm Yết 45,000,000
SLCP Lưu Hành 45,000,000
Vốn hóa (tỷ đồng) 1,138.50
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
22/05 25.30 +0.80 (+3.16%) 0 0
21/05 25.00 +0.80 (+3.20%) 0 0
20/05 24.20 0 (0%) 0 0
17/05 24.20 +0.10 (+0.41%) 0 0
16/05 24.20 +0.20 (+0.83%) 1 0
15/05 24.00 0 (0%) 0 0
14/05 24.30 +0.60 (+2.47%) 1 0
13/05 23.70 0 (0%) 0 0
10/05 24.00 +0.40 (+1.67%) 0 0
09/05 23.70 +0.10 (+0.42%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
HLPC OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
NLSH OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
HNPETRO OTC 20.00 ■■ 0.00 0 0
FHH OTC 20.00 ■■ 0.00 0 0
IDJR OTC 16.00 ■■ 0.00 759 21.08
BTMN OTC 44.50 ■■ 0.00 0 0
MSFC UPCOM 87.00 ■■ 0.00 0 0
NAMDUOC OTC 13.00 -5.00 0 0
SOTRANS OTC 20.50 -0.25 0 0
DSC UPCOM 26.50 0.90 1,759 15.07
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp
Dự án Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO là dự án thuỷ điện đầu tiên do Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) đơn vị nằm ngoài ngành điện vừa làm chủ đầu tư, vừa thi công xây dựng theo Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi số 947/QĐ-TTg ngày 14/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ. 
Công trình Thủy điện Srok Phu Miêng nằm trên địa bàn tỉnh Bình Phước thuộc vùng Đông Nam Bộ. Công trình sử dụng nguồn thủy năng của Sông Bé một nhánh sông quan trọng của hệ thống Sông Đồng Nai. Công trình khởi công xây dựng từ ngày 24/11/2003 tại Xã Long Bình, Huyện Phước Long (nay là Huyện Bù Gia Mập), tỉnh Bình Phước trên diện tích 1.914 hecta. Nhà máy có tổng công suất 51 MW gồm hai tổ máy với công suất mỗi tổ 25,5 MW, tổng vốn đầu tư xây dựng nhà máy là 1.149 tỷ đồng. Nhà máy chính thức phát điện thương mại hòa vào lưới điện Quốc gia tổ máy số 1 vào cuối tháng 10/2006 và tổ máy số 2 vào tháng 12/2006, bước đầu đưa vào sử dụng nhà máy đã phát huy hết công suất thiết kế. 
Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO là công trình thuỷ điện đầu tiên theo hình thức IPP do IDICO đầu tư xây dựng và quản lý vận hành, công trình được Chính phủ, Bộ Xây Dựng, Bộ công thương và các Ban ngành liên quan đánh giá cao về chất lượng công trình, tiến độ xây dựng và năng lực quản lý điều hành. 
Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO là bậc thang thứ ba của hệ thống thủy điện bậc thang Thác Mơ- Cần Đơn - Srok Phu Miêng trên Sông Bé. Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng - IDICO được nhiều công ty lớn và có uy tín tham gia trong quá trình xây dựng. 
Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam chính thức được thành lập theo Quyết định số: 126/ QĐ - TCT ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Hội đồng quản trị IDICO.
 
Chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần 
Ngày 06/12/2004, Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 7795 BKH/PTDN và ngày 24/12/2008 UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 7795. 
Ngày 15/02/2007, Cục Điều tiết điện lực cấp Giấy phép hoạt động điện lực số 562/GP-BCN và ngày 02/10/2009 Cục Điều tiết điện lực cấp Giấy phép hoạt động điện thực số 73/GP-ĐTĐL. 
Ngày 30/08/2007, Bộ Xây Dựng ban hành Quyết định số 1128/QĐ-BXD cổ phần hóa nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO - đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).
Ngày 07/11/2007, Bộ Xây Dựng ra Quyết định số 1377/QĐ-BXD phê duyệt phương án cổ phần hóa bộ phận nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. 
Ngày 09/01/2008, Bộ Xây Dựng ra Quyết định số: 29/QĐ-BXD về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa và chuyển bộ phận doanh nghiệp nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) thành Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.
 

Ngành nghề kinh doanh: 

 Sản xuất kinh doanh điện năng. Đầu tư, xây dựng, kinh doanh các dự án cấp điện; 
 Đầu tư, xây dựng, kinh doanh các dự án cấp nước; 
 Đầu tư, xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật đô thị; 
 Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; 
 Xây dựng công trình giao thông, xây dựng thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến thế điện; 
 Đào tạo, tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt các công trình điện, nhà máy điện. Tư vấn, thí nghiệm các công trình điện, đường dây và trạm biến áp; 
 Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại; 
 Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị và vật liệu xây dựng; 
 Trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, trồng cây nông nghiệp; 
 Kinh doanh dịch vụ du lịch.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Thôn 7 - X.Long Bình - H.Phú Riềng - T.Bình Phước
Điện thoại: (84.271) 373 1400 - 373 1170
Fax: (84.271) 373 1092
Email: shp@idico.com.vn - headoffice@idico~shp.com.vn
Website: http://idico-shp.com.vn/

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp