Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình
Ninh Binh Clean Water JSC
Mã CK:      NNB      10      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 16:15 03/01/2018)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Gas, Nước & DV tiện ích
Website: http://capnuocninhbinh.tha.vn/
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 102,663
Lợi nhuận gộp 26,265
LN thuần từ HĐKD -905
LNST thu nhập DN 762
LNST của CĐ cty mẹ 762
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2016
Tổng tài sản 423,328
Tài sản ngắn hạn 48,656
Nợ phải trả 271,766
Nợ ngắn hạn 28,478
Vốn chủ sở hữu 151,562
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2016
EPS (VNĐ) 51
BVPS (VNĐ) 10,051
ROS (%) 0.74
ROE (%) 0
ROA (%) 0
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 187
P/E 53.48
P/B 0.99
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 10,057
SLCP Niêm Yết 15,080,000
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
03/01 10.00 0 (0%) 0 0
02/01 10.00 0 (0%) 0 0
29/12 10.00 0 (0%) 0 0
28/12 10.00 0 (0%) 0 0
27/12 10.00 0 (0%) 0 0
26/12 10.00 0 (0%) 0 0
25/12 10.00 0 (0%) 0 0
22/12 10.00 0 (0%) 0 0
21/12 10.00 0 (0%) 0 0
20/12 10.00 0 (0%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
BWACO UPCOM 9.00 -1.00 2,327 3.87
CAWASCO UPCOM 8.50 ■■ 0.00 919 9.25
GDSAWA OTC 40.00 -3.33 1,164 34.36
BUSADCO OTC 0.00 ■■ 0.00 2,642 0.00
LKWA OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
NIWACO OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
NTWA OTC 12.00 -3.25 0 0
PCC1 HOSE 30.00 ■■ 0.00 1,948 15.40
PHTSAWA OTC 15.00 ■■ 0.00 77,562 0.19
PMBW OTC 20.00 ■■ 0.00 2,783 7.19
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp
 Năm 1981: Nhà máy đ­ược xây dựng và mở rộng nâng công suất từ 2.000 m3/ngày đêm lên 10.000 m3/ngày đêm, sản xuất và cung cấp chủ yếu phục vụ cho nhân dân thị xã Ninh Bình.
- Năm 1992: UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 556/ QĐ- UB ngày 22 tháng 12 năm 1992 thành lập Doanh nghiệp Nhà nư­ớc: Thành lập Nhà máy n­ước Ninh Bình
- Ngày 17/ 05/1994 UBND tỉnh Ninh Bình ra Quyết định số 289/ QĐ- UB đổi tên nhà máy nư­ớc Ninh Bình thành Công ty Cấp n­ước Ninh Bình.
- Năm 1994: Công ty Cấp n­ước Ninh Bình đư­ợc công nhận là Doanh nghiệp Nhà n­ước xếp hạng II theo Quyết định số 486/ QĐ-UB ngày 9 tháng 7 năm 1994 của UBND tỉnh Ninh Bình.
- Năm 1996: Thực hiện theo Quyết định số 789/ TTCP ngày 26 tháng 10 năm 1996 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc đầu tư­ nâng cấp và mở rộng quy mô các hệ thống cấp n­ước hiện có tại 7 thành phố, thị xã trong đó có Công ty Cấp nư­ớc Ninh Bình. Nhà máy đ­ược cải tạo nâng công suất từ 10.000 m3/ngày đêm lên 20.000 m3/ngày đêm bằng nguồn vốn vay của ngân hàng Châu Á (ADB ) với tổng mức đầu t­ư 6,7 triệu USD, trong đó vốn vay ADB là 5,01 triệu USD, vốn đối ứng trong n­ớc là 1,69 triệu USD.
- Năm 1997: UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 590/ QĐ ngày 17 tháng 5 năm 1997 công nhận Công ty Cấp nư­ớc Ninh Bình là Doanh nghiệp Nhà nư­ớc có hoạt động công ích.
- Năm 1999: Công ty thực hiện sáp nhập Công ty Cấp n­ước Tam Điệp vào Công ty Cấp nước Ninh Bình theo Quyết định số 78/ QĐ- UB ngày 13 tháng 1 năm 1999 của UBND tỉnh Ninh Bình để quản lý và đư­a vào sản xuất cung cấp nư­ớc phục vụ nhân dân thị xã Tam Điệp với công suất 4.000 m3/ngày đêm.
- Năm 2001: UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 961/ QĐ- UB ngày 21 tháng 5 năm 2001 về việc phê duyệt lại báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng, cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Tam Điệp từ 4.000 m3/ngày đêm lên 12.200 m3/ngày đêm để phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất và các dịch vụ trên địa bàn thị xã Tam Điệp. Tổng mức đầu tư là 28,647 tỷ VNĐ, trong đó vốn vay của Chính phủ Đan Mạch là 22,52 triệu VNĐ và vốn đối ứng trong nước là 6,127 triệu VNĐ.
- Năm 2001: UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 962/ QĐ- UB ngày 21 tháng 5 năm 2001 về việc phê dyệt lại báo cáo nghiên cứu khả thi về xây dựng hệ thống cấp nư­ớc thị trấn Nho Quan công suất 2.200 m3/ngày đêm để phục vụ n­ước sinh hoạt, sản xuất và các dịch vụ trên địa bàn thị trấn Nho Quan. Tổng mức đầu tư là 9,561 tỷ VNĐ, trong đó ngân sách cấp từ nguồn vốn vay của chính phủ Đan Mạch là 7,186 triệu VNĐ và vốn ngân sách cấp từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản là 2,375 triệu VNĐ.
- Năm 2001: Công ty thực hiện việc sáp nhập trạm Cấp nước Thiên Tôn- huyện Hoa Lư và trạm Cấp nước Yên Ninh- huyện Yên Khánh vào Công ty Cấp nước Ninh Bình theo Quyết định số 1933/ QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 2001 để quản lý và đư­a vào sản xuất cung cấp nước phục vụ nhân dân thị trấn Thiên Tôn và thị thị trấn Yên Ninh với công suất mỗi trạm là 2.000 m3/ngày đêm.
- Năm 2003: Công ty thực hiện việc tiếp nhận trạm Cấp nước thị trấn Yên Thịnh- huyện Yên Mô vào Công ty Cấp nước Ninh Bình theo văn bản số 303/ UB- VP4 ngày 25 tháng 6 năm 2003 của UBND tỉnh Ninh Bình để quản lý và đ­ưa vào sản xuất cung cấp nước phục vụ nhân dân thị trấn Yên Thịnh- huyện Yên Mô với công suất 2.000 m3/ngày đêm.
- Năm 2005: Công ty thực hiện việc tiếp nhận Nhà máy nước thị trấn Phát Diệm huyện Kim Sơn theo văn bản 957/UBND- VP4 ngày 15 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh NB để quản lý và đưa vào sản xuất cung cấp nước phục vụ nhân dân thị trấn Phát Diệm- huyện Kim Sơn với công suất 3000 m3/ngày đêm.
- Năm 2009: Công ty thực hiện việc tiếp nhận Nhà máy nước thị trấn Me huyện Gia Viễn theo văn bản 445/UBND- VP4 ngày 20 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quản lý, đầu tư, khai thác nhà máy nước sinh hoạt thị trấn Me, huyện Gia Viễn với công suất 1.500 m3/ngày đêm.
- Ngày 07/09/2007 UBND tỉnh Ninh Bình ra Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 v/v chuyển Công ty Cấp nước Ninh Bình thành Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình.
- Ngày 28/02/2014, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc tỉnh Ninh Bình.
- Ngày 22/05/2015, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình thành Công ty cổ phần.
- Ngày 20/08/2015, Công ty bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 4.401.880 cổ phần, bán đấu giá thành công 162.000 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngày 24/11/2015, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với vốn điều lệ 150.800.000.000 đồng. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ 01/12/2015.
- Ngày 16/03/2016, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký Công ty đại chúng.
- Ngày 30/05/2016, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 56/2016/GCNCP-VSD với số lượng cổ phiếu đăng ký là 15.080.000 cổ phiếu.
 
Ngành nghề kinh doanh chính
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Hoạt động của hệ thống cống rãnh thoát nước thải
- Hoạt động của các phương tiện xử lý nước thải
- Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước trong nhà hoặc tại công trình xây dựng khá
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 2 - Đường Võ Thị Sáu - P. Đông Thành - TP. Ninh Bình - T. Ninh Bình
Điện thoại: (84.229) 387 1053
Fax: (84.229) 387 5033
Email: nsnb@gmail.com
Website: http://capnuocninhbinh.tha.vn/

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp