Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 0.00 0 (0%)
 • HNX-Index 0.00 0 (0%)
 • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Xây Lắp Điện I
Power Construction JSC No.1
Mã CK:      PC1      24.85      -1.10 (-4.43%)      (cập nhật 23:45 19/04/2024)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Gas, Nước & DV tiện ích
Website: http://www.pcc1.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2012 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 1,407,441 3,100,046 3,100,859 3,008,215
Lợi nhuận gộp 225,410 667,017 428,586 526,597
LN thuần từ HĐKD 76,753 549,299 281,307 328,979
LNST thu nhập DN 63,713 424,737 245,598 304,630
LNST của CĐ cty mẹ 61,305 423,391 245,469 304,706
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2012 2014 2015 2016
Tổng tài sản 1,239,112 2,078,043 3,263,478 4,529,551
Tài sản ngắn hạn 1,031,760 1,610,498 2,120,773 2,045,729
Nợ phải trả 907,234 1,177,806 1,893,093 2,466,877
Nợ ngắn hạn 902,999 1,071,017 1,287,284 1,376,639
Vốn chủ sở hữu 321,605 863,832 1,370,385 2,062,674
Lợi ích của CĐ thiểu số 10,273 36,405 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 4,379 21,064 7,184 4,049
BVPS (VNĐ) 22,972 42,977 40,106 27,406
ROS (%) 4.53 13.7 7.92 10.13
ROE (%) 19.06 49.01 21.97 17.75
ROA (%) 4.95 20.37 9.19 7.82
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2017 Tài liệu cổ đông năm 2017
Xem thêm ...
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 1,948
P/E 12.76
P/B 1.29
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 19,303
SLCP Niêm Yết 115,452,842
SLCP Lưu Hành 115,452,410
Vốn hóa (tỷ đồng) 2,868.99
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
19/04 24.85 -1.10 (-4.43%) 414 103
17/04 25.95 -0.65 (-2.50%) 288 75
16/04 26.60 +0.50 (+1.88%) 571 152
15/04 26.10 -1.90 (-7.28%) 672 175
12/04 28.00 +0.10 (+0.36%) 197 55
11/04 27.90 -0.10 (-0.36%) 216 60
10/04 28.00 -0.10 (-0.36%) 334 93
09/04 28.10 +0.35 (+1.25%) 233 66
08/04 27.75 +0.05 (+0.18%) 312 87
05/04 27.90 -0.30 (-1.08%) 443 124
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
BWACO UPCOM 9.00 -1.00 2,327 3.87
CAWASCO UPCOM 8.50 ■■ 0.00 919 9.25
GDSAWA OTC 40.00 -3.33 1,164 34.36
BUSADCO OTC 0.00 ■■ 0.00 2,642 0.00
LKWA OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
NIWACO OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
NTWA OTC 12.00 -3.25 0 0
PCC1 HOSE 30.00 ■■ 0.00 1,948 15.40
PHTSAWA OTC 15.00 ■■ 0.00 77,562 0.19
PMBW OTC 20.00 ■■ 0.00 2,783 7.19
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển

 

Tiền thân là Xí nghiệp xây lắp đường dây và trạm trực thuộc Bộ Điện và Than được thành lập ngày 02 tháng 3 năm 1963. Tháng 4/2005 cổ phần hóa thành CTCP Xây Lắp Điện I - PCC1
- Ngày 16/11/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu 36.000đ/CP.

Công ty cổ phần Xây lắp điện I được thành lập từ ngày 02/03/1963, với tên gọi ban đầu là Công ty Xây lắp đường dây và trạm. Trải qua trên 50 năm xây dựng và phát triển,từ nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp các công trình truy n tải điện quốc gia, PCC1 hiện nay đã chứng tỏ năng lực của mình trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau và được xếp hạng thứ 185 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam với quy mô hơn 20 đơn vị thành viên và đạt doanh thu trên 3000 tỷ đồng trong năm 2014 và 2015.

Giai đoạn 1967 – 1970:

Ngày 30/6/1967, Bộ Công Nghiệp Nặng ra quyết định thành lập Công ty Xây lắp đường dây và Trạm, trực thuộc Cục Điện lực.

Giai đoạn 1970 – 1975:

Ngày 30/6/1970, Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm trực được thành lập là công ty trực thuộc Bộ Điện và Than. Từ đó, Công ty được xếp loại là đơn vị ngang Cục và là cơ quan quản lý cấp trên của các xí nghiệp, thực hiện hạch toán kinh tế toàn diện và tập trung.

Giai đoạn 1975 – 1979:

Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức độc lập. Trong giai đoạn này, Công ty hoàn thành xuất sắc hai đường dây 220kV Hà Đông – Hoà Bình và đường dây 220kV Thanh Hoá – Vinh, đánh dấu năng lực xây dựng đường dây 220kV.

Giai đoạn 1979 – 1988:

Công ty được đổi tên thành Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 1. Năm 1983, một số đơn vị trực thuộc Công ty được tách ra để thành lập các công ty trực thuộc Bộ Điện Lực bao gồm Công ty Xây lắp đường dây và trạm 4 đóng tại Đông Anh, Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm khu vực Hà Nội, Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 3 đóng tại Vinh, Công ty Xây lắp điện 5 đóng tại Vinh.

Giai đoạn 1988 – 2005:

Trên cơ sở hợp nhất Công ty Xây lắp điện Đường dây và Trạm 1 với Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm Hà Nội, Công ty Xây lắp điện I được thành lập vào năm 1988 và là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Năng Lượng. Trong giai đoạn tiếp theo, Công ty lần lượt trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (thuộc Bộ Công Nghiệp).

Giai đoạn 2005 đến nay:

Năm 2005, Công ty cổ phần Xây lắp điện I được cổ phần hoá t doanh nghiệp nhà nước là Công ty Xây lắp điện I thuộc Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Năm 2008, Công ty cổ phần Xây lắp điện I đăng ký trở thành Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tại thời điểm sau cổ phần hóa, Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn do tư duy quản lý cũ và không phù hợp với mô hình hoạt động. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công ty đã mạnh dạn thay đổi tư duy và áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp theo hướng hiệu quả bao gồm:

- Giải quyết vấn đề xây dựng chiến lược định hướng về sản phẩm;

- Xác định đổi mới công nghệ: đầu tư đồng bộ thiết bị sản xuất cột đơn thân 110kV, 220kV; đầu tư thiết bị máy móc tại Nhà máy Yên Thường; hoàn thành kế hoạch đầu tư đồng bộ thiết bị thi công kéo dây hiện đại cho các đường đây 500kV, 220kV.

Từ nhà thầu xây lắp, Công ty đã vươn lên trở thành nhà tổng thầu xây lắp điện trong việc thực hiện các hợp đồng EPC và hợp đồng xuất khẩu.

Công ty là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có khả năng thiết kế, chế tạo và lắp đặt các sản phẩm cột thép thanh rời đến 750kV và cột điện đơn thân 220 kV có 1, 2, 4 mạch mạ kẽm nhúng nóng.

Trong giai đoạn 2009 – 2013, Công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm trên 15%, với doanh thu hàng năm trên 1.000 tỷ đồng.

Tháng 11 năm 2012, Công ty đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Năm 2014 đã đánh dấu một bước phát triển mới khi Công ty đạt mức doanh thu trên 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 400 tỷ đồng.

Năm 2015 là năm thứ 5 liên tiếp PCC1 hoàn thành vượt mức kế hoạch, cụ thể thực hiện 2015 đạt 106% so với kế hoạch 2015. Giai đoạn 2012 đến 2015 tăng trưởng doanh thu trung bình của PCC1 đạt 32,3%/năm; tăng trưởng lợi nhuận gộp trung bình 36,4%/năm và biên lợi nhuận gộp đạt tỷ lệ t 14% - 21%.

Năm 2016 là năm PCC1 bắt đầu triển khai chiến lược phát triển 2016-2020, Tầm nhìn 2030 - Mục tiêu phấn đấu trở thành Công ty hàng đầu Việt nam, top 5 khu vực Đông nam Á - thực hiện tổng thầu các công trình điện và công trình công nghiệp.

Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ khi cổ phần hóa của Công ty năm 2005 khi đăng ký doanh nghiệp lần đầu dưới hình thức công ty cổ phần là 50.000.000.000 đồng. Đến nay vốn điều lệ của Công ty là 752.629.140.000 đồng (Bảy trăm năm hai tỷ, sáu trăm hai chín triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng). Chi tiết quá trình tăng vốn như sau:

Đợt 1: Tháng 8/2008 tăng vốn từ 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) lên 66.670.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu đồng) thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

- Vốn điều lệ sau phát hành: 66.670.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu đồng)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.667.000 cổ phiếu

- Mục đích: Đầu tư dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương.

Đợt 2: Tháng 9/2009 tăng vốn từ 66.670.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu đồng) lên 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 66.670.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau phát hành: 100.000.000.000 đồng

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 3.333.000 cổ phiếu

- Mục đích: Đầu tư giai đoạn 2 dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Đợt 3: Tháng 2/2011 tăng vốn từ 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) lên 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng) thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Vốn điều lệ trước phát hành: 100.000.000.000 đồng.

- Vốn điều lệ sau phát hành 140.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 4.000.000 cổ phiếu

- Mục đích: Huy động vốn đầu tư cho dự án Mỹ Đình và các dự án đầu tư khác.

Đợt 4: Tháng 6/2013 tăng vốn từ 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng) lên 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Vốn điều lệ trước phát hành: 140.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau phát hành: 180.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 4.000.000 cổ phiếu, trong đó:

o Tổng số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: 2.700.000 cổ phiếu

o Tổng số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 1.300.000 cổ phiếu

- Mục đích: Phát hành để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đợt 5: Tháng 7/2014 tăng vốn từ 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) lên 201.000.000.000 đồng (Hai trăm linh một tỷ đồng) thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Vốn điều lệ trước phát hành: 180.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau phát hành: 201.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 2.100.000 cổ phiếu

- Mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đợt 6: Tháng 11/2015 tăng vốn từ 201.000.000.000 đồng (Hai trăm linh một tỷ đồng) lên 341.694.850.000 đồng (Ba trăm bốn mươi mốt tỷ, sáu trăm chín mươi bốn nghìn, tám trăm năm mươi đồng) thông qua việc phát hành và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Vốn điều lệ trước phát hành: 201.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau phát hành: 341.694.850.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 14.069.485 cổ phiếu, trong đó:

o Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10.049.784 cổ phiếu

o Tổng số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 4.019.701 cổ phiếu

- Mục đích: Bổ sung vốn cho hoạt động sản uất kinh doanh, đầu tư và phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Đợt 7: Tháng 6/2016 tăng vốn từ 341.694.850.000 đồng (Ba trăm bốn mươi mốt tỷ, sáu trăm chín mươi bốn nghìn, tám trăm năm mươi đồng) lên 637.821.960.000 đồng (Sáu trăm ba mươi bảy tỷ, tám trăm hai mươi mốt triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng) thông qua việc thưởng cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Vốn điều lệ trước phát hành: 341.694.850.000 đồng

- Vốn điều lệ sau phát hành: 637.821.960.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 29.612.711 cổ phiếu, trong đó:

o Tổng số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: 6.833.810 cổ phiếu

o Tổng số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 22.779.368 cổ phiếu

- Mục đích: Phát hành để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đợt 8: Tháng 8/2016 tăng vốn từ 637.821.960.000 đồng (Sáu trăm ba mươi bảy tỷ, tám trăm hai mươi mốt triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng) lên 752.629.140.000 đồng (Bảy trăm năm mươi hai tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng) thông qua việc phát hành riêng lẻ

- Vốn điều lệ trước phát hành: 637.821.960.000 đồng

- Vốn điều lệ sau phát hành: 752.629.140.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 11.480.718 cổ phiếu

- Mục đích: Huy động vốn để thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Bảo Lâm 3.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp điện I hiện nay là 752.629.140.000 đồng. Theo Nghị quyết số 03/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 19/8/2016 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây Lắp Điện I về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán, trước khi toàn bộ cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty sẽ không thực hiện chào bán riêng lẻ cho bất kỳ nhà đầu tư nào ngoại trừ đợt chào bán riêng lẻ này, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động hoặc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Số lượng cổ đông của Công ty cổ phần Xây Lắp Điện I tại ngày chốt danh sách nộp hồ sơ đăng ký niêm yết là 686 người.

 

Ngành nghề kinh doanh chính

 

 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình ây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành và khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Khảo sát, thiết kế xây dựng các công trình điện, công nghiệp, dân dụng, tư vấn giám sát, đền bù, giải phóng mặt bằng; Tư vấn quản lý dự án thủy điện, quản lý sau đầu tư thủy điện
 • Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: Đào tạo nghề xây lắp điện
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất chế tạo cột thép, mạ kẽm nhúng nóng và các cầu kiện kim loại phục vụ dân dụng và công nghiệp;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây lắp các công trình đường dây tải điện và trạm biến áp, các công trình nguồn điện, các công trình công nghiệp, dân dụng, kỹ thuật hạ tầng, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông;
 • Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác, chế biến đá các loại
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn đầu tư
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Đo đạc bản đồ địa chính, giải thửa, trích đo thửa đất để phục vụ đ n bù thi công công trình.
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Khai thác quặng sắt
 • Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
 • Sản xuất sắt, thép, gang
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại
 • Vận hành hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện; động cơ điện; dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần m m và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.

Để luôn luôn cải tiến nâng cao năng lực quản lý chất lượng các dự án, công trình xây dựng do Công ty thực hiện ngoài việc thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. Công ty đã và đang vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. 

 
Hiện nay, PCC1 giữ vị thế hàng đầu  trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sau:
 • Xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia và nhà máy điện.
 • Sản xuất vật tư thiết bị ngành điện phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Ngoài ra, công ty đang hoạt động tốt trong các lĩnh vực sau:

 • Đầu tư: bao gồm đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia và đầu tư kinh doanh bất động sản.
 • Tư vấn thiết kế điện và cung cấp dịch vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 18 Lý Văn Phúc - P. Cát Linh - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3845 6329
Fax: (84.24) 3845 2651 - 3823 1997
Email: pcc1@vnn.vn
Website: http://www.pcc1.vn

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp