Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Đô thị Cần Thơ
Can Tho Urban Joint Stock Company
Mã CK:      UCT      6.70      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 23:45 01/12/2023)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Gas, Nước & DV tiện ích
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
27/12/2017 UCT: Công bố thông tin điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính năm 2016
25/07/2017 UCT: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
17/07/2017 UCT: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
03/07/2017 UCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
20/06/2017 UCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
10/03/2017 UCT: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2016
21/12/2016 UCT: Lập trang thông tin điện tử
08/11/2016 UCT: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 5.344.345 cổ phiếu
08/11/2016 UCT: Ngày 15/11/2016, ngày giao dịch đầu tiên 5.344.345 cổ phiếu đăng ký giao dịch
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 68,924
Lợi nhuận gộp 12,934
LN thuần từ HĐKD 2,836
LNST thu nhập DN 2,034
LNST của CĐ cty mẹ 2,034
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2016
Tổng tài sản 68,702
Tài sản ngắn hạn 49,736
Nợ phải trả 12,709
Nợ ngắn hạn 12,319
Vốn chủ sở hữu 55,993
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2016
EPS (VNĐ) 381
BVPS (VNĐ) 10,477
ROS (%) 2.95
ROE (%) 0
ROA (%) 0
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 381
P/E 17.59
P/B 0.64
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 10,410
SLCP Niêm Yết 5,344,345
SLCP Lưu Hành 5,344,345
Vốn hóa (tỷ đồng) 35.81
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
01/12 6.70 0 (0%) 0 0
30/11 6.70 0 (0%) 0 0
29/11 6.70 0 (0%) 0 0
28/11 6.70 0 (0%) 0 0
27/11 6.70 +0.80 (+11.94%) 0 0
24/11 5.90 0 (0%) 0 0
23/11 5.90 0 (0%) 0 0
22/11 5.90 0 (0%) 0 0
21/11 5.90 0 (0%) 0 0
20/11 5.90 0 (0%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
BWACO UPCOM 9.00 -1.00 2,327 3.87
CAWASCO UPCOM 8.50 ■■ 0.00 919 9.25
GDSAWA OTC 40.00 -3.33 1,164 34.36
BUSADCO OTC 0.00 ■■ 0.00 2,642 0.00
LKWA OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
NIWACO OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
NTWA OTC 12.00 -3.25 0 0
PCC1 HOSE 30.00 ■■ 0.00 1,948 15.40
PHTSAWA OTC 15.00 ■■ 0.00 77,562 0.19
PMBW OTC 20.00 ■■ 0.00 2,783 7.19
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp
  • Giai đoạn từ khi thành lập đến trước khi cổ phần hóa:

 

Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ tiền thân là một đơn vị hành chính sự nghiệp được thành lập theo Quyết định số 65.QĐ.TC.TP90 ngày 29/11/1990 của UBND thành phố Cần Thơ (cũ), trên cơ sở sáp nhập Công ty vệ sinh và mai táng, Công ty chiếu sáng công cộng, Bộ phậṇ duy tu bảo dưỡng cầu đường và Đội công viên cây xanh.

Năm 1994, UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ theo quyết định số 300/QĐ.UBT. 94 ngày 05/02/1994 của UBND tỉnh Cần Thơ. Vốn kinh doanh là: 682.000.000 đồng.

Năm 1997, UBND thành phố Cần Thơ thành lâp̣ doanh nghiệp Công ty   Công trình  Đô thi ̣ Thành phố Cần Thơ theo quyết định số   842/QĐ.CLTCCB.97 ngày 10 tháng 04 năm 1997.  Vốn điều lệ thành lập ban đầu là 5.496.941.900 đồng.

Ngày 11/9/2001, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 2581/QĐ-CT-UB về việc giao Công ty Công trinh̀ Đô thi Thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Cần Thơ, đồng thời hình thành Đội Công trình đô thị tại các huyện trực thuộc Công ty;

Năm 2004, Công ty được UBND thành phố Cần Thơ thay đổi vốn điều lê ̣theo quyết đinḥ số 172/2004/QĐ-UB, vốn điều lê ̣đươc̣ phê duyêṭ là 12.662.684.969 đồng. Ngoài ra, Công ty được chuyển giao từ Sở Xây dựng TP. Cần Thơ về Sở Giao thông – Công chính thành phố Cần Thơ và thành lập 5 xí nghiệp phụ thuộc gồm: Xí nghiệp môi trường đô thị, Xí nghiệp Công viên cây xanh, Xí nghiệp CSCC, Xí nghiệp Vận tải hành khách công cộng xe buýt, Xí nghiệp sửa chữa ô tô và sản xuất xe chuyên dùng;

Năm 2007, Công ty Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ điều chinh̉ tăng vốn điều lê ̣lên 20.170.522.565 đồng theo giấy chứng nhâṇ đăng ký kinh doanh Công ty nhà nước số 5706000011 đăng ký lần đầu ngày 19/04/2007, đăng ký thay đổi lần 8 và cấp lại lần 4 ngày 10/12/2007 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.

Năm 2008, Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ được tái chuyển giao về Sở Xây Dựng thành phố Cần Thơ quản lý;

Ngày 02/7/2010, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 1741/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án, Điều lệ và đổi tên Công ty Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ thành Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Thành phố Cần Thơ. Vốn điều lê đươc̣ phê duyệt  là: 60.264.015.048 đồng.  

 

Ngày 10/02/2011, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (thay thế Điều lệ cũ) Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ.

 

  • Giai đoạn từ khi cổ phần hóa đến hiện tại:

 

Ngày 08/01/2013, UBND thành phố Cần Thơ ra Công văn số 70/UBND-KT về việc phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc TP Cần Thơ quản lý giai đoạn  2011 – 2015;

Ngày 06/03/2013, UBND thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ.

Ngày 26/3/2013, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 51/QĐ-STC về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ;

Ngày 09/6/2014, UBND thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ ; Ngày 26/9/2014, ra Quyết định số 2723/QĐ-UBND thay thế Quyết đinḥ số 1581/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 về việc công bố giá tri doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Ngày 25/05/2015, Công ty đã tổ chức cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 2.260.000 cổ phần, giá đấu thành công cao nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu bình quân là 10.000 đồng/ cổ phiếu. 

 

Ngày 26/06/2015, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần.

Ngày 03/07/2015, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần với mã số doanh nghiệp: 1800271113, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 03/07/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp.

Ngày 06/06/2016, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký công ty đại chúng theo Công văn số 3084/UBCK-GSĐC.

Ngày 15/09/2016, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 100/2016/GCNCP-VSD, với tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 5.344.345 cổ phiếu.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 5 Võ Thi Sáu - P. An Hội - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ
Điện thoại: (84.292) 382 1150
Fax: (84.292) 381 1583
Email: cpdothicantho@gmail.com
Website:

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp