Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
C?ng ty V?n T?i ?a Phuong Th?c
Mã CK:      VIETRANSTI      0      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 13:48 30/11/1999)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 0
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
ALTC OTC 10.00 ■■ 0.00 2,170 4.61
CAG HNX 7.90 ■■ 0.00 454 17.40
CASHIN OTC 10.50 ■■ 0.00 0 0
CCHP UPCOM 8.50 ■■ 0.00 1,244 6.83
HPPO HNX 15.00 ■■ 0.00 1,262 11.89
CLPI UPCOM 13.00 2.00 0 0
THR UPCOM 41.70 -41.70 1,415 29.47
DANASHIP OTC 10.50 4.50 0 0
DHPL OTC 8.50 ■■ 0.00 0 0
DNPJsc OTC 28.71 0.00 6,009 4.78
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghi?p phát hành: Công Ty V?n T?i ?a Phuong Th?c

Tên giao d?ch
: VIETNAM MULTI - MODAL TRANSPORT COMPANY

Tên vi?t t?t
: VIETRANSTIMEX 

V?n di?u l?
: 200.000.000.000 d?ng

S? lu?ng phát hành
: 200.000.000 c? ph?n

Gi?y ?KKD s?
: 11-09/GP – GTVT do B? Giao Thông V?n T?i c?p ngày 04/11/2009

L?ch s? hình thành và phát tri?n: Ngày 15/05/1997 B? tru?ng B? GTVT ban hành quy?t d?nh s? 1273Q?/TCCB- L? v? vi?c chuy?n công ty D?ch v? v?n t?i ?à N?ng thành công ty d?ch v? v?n t?i II tr?c thu?c B? GTVT
Ngày 21/10/2003 B? tru?ng B? GTVT ban hành quy?t d?nh s? 3097/Q?-BGTVT v? vi?c d?i tên công ty D?ch v? v?n t?i II thành công ty v?n t?i da phuong th?c tr?c thu?c B? GTVT và ho?t d?ng theo mô hình Công ty m? - Công ty con
Ngày 11/03/2008 B? tru?ng B? GTVT ban hành quy?t d?nh s? 598/Q?-BGTVT v? vi?c phê duy?t danh sách doanh nghi?p th?c hi?n c? ph?n hóa.
Ngày 06/06/2008: B? tru?ng B? GTVT ban hành quy?t d?nh s? 1612/Q?- BGTVT v? vi?c thành l?p Ban ch? d?o c? ph?n hóa Công ty v?n t?i da phuong th?c
Ngày 20/04/2010 B? tru?ng B? GTVT ban hành quy?t d?nh s? 1612/Q?- BGTVT v? vi?c quy?t d?nh v? giá tr? doanh nghi?p d? c? ph?n hóa Công ty V?n t?i da phuong th?c.

Ngành ngh? kinh doanh:
Kinh doanh v?n t?i du?ng b?, du?ng th?y;
Kinh doanh các d?ch v?, ho?t d?ng h? tr? cho v?n t?i hàng thông thu?ng,
Kinh doanh hàng xu?t nh?p kh?u, hàng quá c?nh, hàng siêu tru?ng, siêu tr?ng, hàng thi?t b? toàn b? trong và ngoài nu?c,
V?n t?i da phuong th?c qu?c t?, bao g?m: v?n t?i hàng hóa b?ng xe t?i thông thu?ng, d?c bi?t, b?ng xe t?i ro moóc container, ro moóc d?c bi?t, siêu tru?ng, siêu tr?ng...

 

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp