Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Vận tải Ngoại thương
Mã CK:      VINAFREIGH      0      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 01:22 30/11/1999)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 2,680
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
ALTC OTC 10.00 ■■ 0.00 2,170 4.61
CAG HNX 7.80 -0.20 454 17.18
CASHIN OTC 10.50 ■■ 0.00 0 0
CCHP UPCOM 8.50 ■■ 0.00 1,244 6.83
HPPO HNX 15.00 ■■ 0.00 1,262 11.89
CLPI UPCOM 13.00 2.00 0 0
THR UPCOM 41.70 -41.70 1,415 29.47
DANASHIP OTC 10.50 4.50 0 0
DHPL OTC 8.50 ■■ 0.00 0 0
DNPJsc OTC 28.71 0.00 6,009 4.78
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghi?p phát hành: CÔNG TY C? PH?N V?N T?I NGO?I THUONG

Tên vi?t t?t : VINAFREIGHT

V?n di?u l? (tính d?n tháng 12/2007):   56.000.000.000 d?ng

L?ch s? hình thành và phát tri?n:                   

Công ty Vinafreight tru?c dây là don v? chuyên v? v?n t?i hàng không thu?c công ty Giao nh?n kho v?n ngo?i thuong TP HCM (VINATRANS), chuyên th?c hi?n các d?ch v? v? v?n chuy?n hàng không, d?ch v? h?u c?n và d?i lý tàu bi?n t? nh?ng nam d?u c?a th?p niên 90. Tru?c tình hình sôi d?ng c?a n?n kinh t? th? tru?ng, công ty Vinafreight du?c thành l?p vào nam 1997. Ch? m?t th?i gian ng?n sau khi thành l?p, Công ty dã nhanh chóng n?i lên nhu là m?t trong m?t s? ít nh?ng doanh nghi?p thành công v? d?ch v? giao nh?n, h?u c?n và d?i lý hàng h?i. Công ty không nh?ng d?t du?c s? tang tru?ng v?ng ch?c hàng nam  mà còn chi?m du?c s? tín nhi?m c?a các d?i tác và các co quan ch?c nang v? d? tin c?y trong kinh doanh và kh? nang tài chính v?ng ch?c.

Công ty du?c c? ph?n hoá và chính th?c ho?t d?ng vào d?u nam 2002. Vinafreight hi?n di?u hành các chi nhánh c?a mình t?i Hà N?i, H?i Phòng, các van phòng t?i Hu?, ?à N?ng, Qui Nhon và C?n Tho.

Chúng tôi xây d?ng m?t tri?t lý kinh doanh linh ho?t, tu duy kinh doanh hu?ng d?n khách hàng, vì  khách hàng và chính sách kinh doanh chúng ta cùng th?ng.

Ngành ngh? kinh doanh:

-  V?n chuy?n hàng h?i

-  ??i lý tàu bi?n

-  Qu?n lý tàu

-   D?ch v? gom hàng l?

-   Hàng d? án và tri?n lãm

-   D?ch v? xe t?i và kho bãi

-   D?ch v? container

-   D?ch v? phát chuy?n nhanh

-    D?ch v? quá c?nh và d?n nhà

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp