Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 0.00 0 (0%)
 • HNX-Index 0.00 0 (0%)
 • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Công Trình Đô Thị Bến Tre
Bentre Urban Project Joint Stock Company
Mã CK:      BTU      10.10      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 23:45 03/02/2023)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Xây dựng
Website: http://congtrinhdothibentre.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 66,736 65,231 47,921 55,697
Lợi nhuận gộp 13,827 11,713 13,789 14,102
LN thuần từ HĐKD 9,202 6,989 5,667 7,020
LNST thu nhập DN 7,126 5,730 4,515 5,571
LNST của CĐ cty mẹ 7,126 5,730 4,515 5,571
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Tổng tài sản 45,207 51,409 51,596 53,736
Tài sản ngắn hạn 35,148 33,224 37,823 42,768
Nợ phải trả 19,294 12,597 11,401 11,910
Nợ ngắn hạn 19,294 12,547 11,401 11,910
Vốn chủ sở hữu 25,913 38,812 40,196 41,826
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 6,609 1,592 1,254 2,179
BVPS (VNĐ) 24,032 10,781 11,165 11,618
ROS (%) 10.68 8.78 9.42 10
ROE (%) 29.11 17.7 11.43 13.58
ROA (%) 14.75 11.86 8.77 -58.98
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2017 Tài liệu cổ đông năm 2017
Xem thêm ...
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 1,548
P/E 6.52
P/B 0.88
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 11,529
SLCP Niêm Yết 3,600,000
SLCP Lưu Hành 3,600,000
Vốn hóa (tỷ đồng) 36.36
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
03/02 10.10 0 (0%) 0 0
02/02 10.10 0 (0%) 0 0
01/02 10.10 0 (0%) 0 0
31/01 10.10 -0.10 (-0.99%) 1 0
30/01 10.20 0 (0%) 0 0
27/01 10.20 0 (0%) 1 0
19/01 10.20 -1.70 (-16.67%) 2 0
18/01 11.90 +1.10 (+9.24%) 0 0
17/01 10.80 0 (0%) 0 0
16/01 10.80 +0.60 (+5.56%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
TLD HOSE 3.34 -0.01 380 8.79
HTT HOSE 1.20 -0.10 644 1.86
IDICOCONAC UPCOM 24.30 ■■ 0.00 2,228 10.91
FCNM OTC 3.00 ■■ 0.00 0 0
CAVICO OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
BLIP UPCOM 23.00 3.00 1,864 12.34
BMN UPCOM 9.00 -0.90 1,398 6.44
SDX UPCOM 2.60 -0.40 90 28.89
CKG OTC 20.00 -0.45 2,302 8.69
IDICO UPCOM 28.50 ■■ 0.00 7,027 4.06
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp
Quá trình hình thành và phát triển
 • Công ty Công trình Đô thị Bến Tre là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động công ích trực thuộc UBND Tỉnh Bến Tre, được thành lập theo quyết định số 654/QĐ-UB ngày 29/4/1997, tiền thân là bộ phận Công trình Đô thị thuộc Công ty Nhà ở và Công trình Đô thị Bến Tre. Công ty hoạt động dưới sự quản lý của UBND Thị xã Bến Tre.
 • Đầu năm 2006, thực hiện Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND Tỉnh Bến Tre về việc chuyển Công ty Công trình Đô thị Thị xã Bến Tre về Tỉnh quản lý, kể từ ngày 01/01/2006 Công ty chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây Dựng Bến Tre.
 • Từ ngày 01/01/2007, thực hiện theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Bến Tre do Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới. 
 • Từ 2007- 2009, sau 03 năm hoạt động, Công ty đã được UBND tỉnh thống nhất cho bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới và bổ sung vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng theo quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND Tỉnh Bến Tre.
 • Trong năm 2014 theo quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 24/06/2014 của UBND Tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Bến Tre, UBND tỉnh thống nhất cho bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới và bổ sung vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng.
 • Ngày 22/07/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 22/07/2014 về giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Công trình đô thị để cổ phần hóa, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 31/12/2013.
 • Ngày 23/10/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 2136/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bến Tre thành công ty cổ phần.
 • Ngày 05/12/2014, Công ty tiến hành bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng qua Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Giá đấu thành công bình quân là 10.485 đồng/cổ phần.
 • Ngày 31/12/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 2701/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quyết định phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bến Tre thành công ty cổ phần.
 • Ngày 23/01/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre.
 • Ngày 29/01/2015, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1300113091 đăng ký thay đổi lần 2, với vốn điều lệ là 36.000.000.000 đồng. Kể từ khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đến nay, Công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
 • Ngày 22/09/2015, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6036/UBCK-QLPH ngày 22/09/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 • Ngày 21/12/2015, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu – mã BTU, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký: 3.600.000 cổ phiếu.
 • Ng ày 04/03/2016,   Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định số 126/QĐ-SGDHN về việc  chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre và thông báo số 208/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCOM từ ngày 11/03/2016
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 • Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; 
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; 
 • Xây dựng công trình công ích; 
 • Lắp đặt hệ thống điện; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; 
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 
 • Trồng hoa, cây cảnh; Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp; 
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ; 
 • Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; 
 • Xây dựng nhà các loại; 
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; 
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; 
 • Hoàn thiện công trình xây dựng; 
 • B án buôn hoa và cây; 
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; 
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
 • ...
Các thành tựu đạt được trong quá trình hoạt động
 • Theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 18/03/2010, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre khen thưởng thành tích tổng kết năm 2009, đồng thời đón nhận “cờ thi đua xuất sắc” và danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” theo Quyết định số 517/QĐ-UBND 08/3/2010 và Quyết định số 606/QĐ-UBND 16/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
 • Theo Quyết định số 1425/QĐ-CTN 25/8/2010 của Chủ tịch Nước, Công ty vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.
 • Trong các năm 2010, 2011, Công ty được khen thưởng và đón nhận nhiều bằng khen và danh hiệu như: Bằng khen về phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2010; Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (2000 – 2010); Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2011; Khen thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2011,…
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực - P.1 - Tp.Bến Tre
Điện thoại: (84.275) 382 6358
Fax: (84.275) 381 7770
Email: ctdt_bt@yahoo.com
Website: http://congtrinhdothibentre.vn

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp