Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 0.00 0 (0%)
 • HNX-Index 0.00 0 (0%)
 • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Cảng Cam Ranh
Cam Ranh Port Joint Stock Company
Mã CK:      CCR      12.60      +0.70 (+5.56%)      (cập nhật 23:45 27/01/2023)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Website: http://www.camranhport.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
05/12/2017 CCR: Miễn nhiệm ông Lê Minh Khôi - thành viên HĐQT từ 4.12.2017
26/05/2017 CCR: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
16/05/2017 CCR: 23.5.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp)
09/05/2017 CCR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
05/05/2017 CCR: Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
05/05/2017 CCR: Sửa đổi Điều lệ công ty
17/04/2017 CCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
13/04/2017 CCR: Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2017
16/03/2017 CCR: Báo cáo thường niên 2016
16/03/2017 CCR: Lợi nhuận chênh lệch LNST năm 2016 so với kỳ hoạt động năm trước
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 117,243 57,088 104,628
Lợi nhuận gộp 23,679 14,922 31,020
LN thuần từ HĐKD -483 5,619 9,904
LNST thu nhập DN 825 6,282 8,140
LNST của CĐ cty mẹ 343 5,822 7,364
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2014 2015 2016
Tổng tài sản 395,823 391,817 385,609
Tài sản ngắn hạn 54,456 63,865 55,589
Nợ phải trả 173,554 137,341 127,217
Nợ ngắn hạn 64,821 30,974 29,349
Vốn chủ sở hữu 218,821 254,476 258,392
Lợi ích của CĐ thiểu số 3,448 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 22 238 301
BVPS (VNĐ) 13,814 10,386 10,558
ROS (%) 0.7 11 7.78
ROE (%) 0.16 2.46 2.87
ROA (%) 0.09 1.48 1.89
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2017 Tài liệu cổ đông năm 2017
Xem thêm ...
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 231
P/E 54.55
P/B 1.20
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 10,483
SLCP Niêm Yết 24,501,817
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
27/01 12.60 +0.70 (+5.56%) 1 0
19/01 11.90 +0.30 (+2.52%) 1 0
18/01 11.60 -0.70 (-6.03%) 6 1
17/01 12.30 -0.10 (-0.81%) 2 0
16/01 12.40 0 (0%) 0 0
13/01 12.40 0 (0%) 0 0
12/01 12.40 0 (0%) 0 0
11/01 12.40 0 (0%) 1 0
10/01 12.40 +1 (+8.06%) 0 0
09/01 11.40 -0.60 (-5.26%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
ALTC OTC 10.00 ■■ 0.00 2,170 4.61
CAG HNX 7.80 -0.20 454 17.18
CASHIN OTC 10.50 ■■ 0.00 0 0
CCHP UPCOM 8.50 ■■ 0.00 1,244 6.83
HPPO HNX 15.00 ■■ 0.00 1,262 11.89
CLPI UPCOM 13.00 2.00 0 0
THR UPCOM 41.70 -41.70 1,415 29.47
DANASHIP OTC 10.50 4.50 0 0
DHPL OTC 8.50 ■■ 0.00 0 0
DNPJsc OTC 28.71 0.00 6,009 4.78
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Giới thiệu:

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước – Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh và chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần từ ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Lịch sử hình thành và phát triển

 

 • Ngày 30/5/1991, Công ty TNHH một thành viên Cảng Cam Ranh trước đây là Cảng Ba Ngòi được thành lập theo Quyết định số 589/QĐ-UB của UBND tỉnh Khánh Hòa, là loại hình Công ty nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.
 • Ngày 31/10/2007, Cảng Ba Ngòi được chuyển giao nguyên trạng thành Công ty nhà nước, thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 1070/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2007 của HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 16/01/2009, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 168/QĐ-BGTVT chuyển đổi Cảng Ba Ngòi, công ty thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, sang mô hình hoạt động Công ty TNHH một thành viên vốn nhà nước, tên gọi là Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh (gọi tắt là Cảng Cam Ranh) do Vinalines làm chủ sở hữu.
 • Qua 24 năm hoạt động, đến nay Công ty đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Đến cuối năm 2014, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đã đạt mốc kỷ lục 1,8 triệu tấn. Tốc độ tăng trưởng sản lượng trung bình giai đoạn 2011 – 2014 đạt 5,1%.
 • Ngày 19/3/2014, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ban hành Nghị quyết số 749/NQ-HHVN về kế hoạch thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, trong đó phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh năm 2014, thời điểm để xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là ngày 01/01/2014.
 • Ngày 28/1/2015, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định số 38/QĐ-HHVN về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh thành Công ty cổ phần.
 • Ngày 16/3/2015, Tổ chức đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh tại SGDCK Hà Nội, giá đấu thành công bình quân là 10.172 đồng/ cổ phần.
 • Ngày 12/6/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.
 • Ngày 25/6/2015, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200272350 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2009, đăng ký thay đổi lần 3 chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ là 245.018.170.000 đồng.
 • Kể từ thời điểm cổ phần hóa đến nay, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh hoạt động ổn định với mức vốn điều lệ 245.018.170.000 đồng và không tiến hành tăng vốn điều lệ.
 • Ngày 20/08/2015, Công ty được chấp thuận Đăng ký công ty đại chúng theo Thông báo số 5194/UBNK-QLPH của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 • Ngày 03/09/2015 được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 73/2015/GCNCP-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN. 
 • Ngày 10/09/2015 công ty được Sở giao dịch Chứng khoán HN cấp Quyết định đăng ký giao dịch số 589/QĐ-SGDHN. Ngày 24/09/2015 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của sở giao dịch chứng khoán HN.

  Ngành nghề kinh doanh chính:

 

 • Bốc xếp hàng hóa;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 • Kinh doanh dịch vụ Logistics;
 • Dịch vụ giao nhận, kiểm đếm, đóng gói, nâng hạ hàng hóa; môi giới, thuê tàu biển; cung ứng dịch vụ hàng hải;
 • Dịch vụ đại lý tàu biển; sửa chữa tàu biển; dịch vụ lai dắt tàu sông, tàu biển;
 • Dịch vụ cứu nạn, cứu hộ, tàu sông, tàu biển; vệ sinh tàu và các hoạt động phụ trợ vận tải;
 • Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; dịch vụ khai thuế hải quan.

  Ngày trở thành công ty đại chúng: Ngày 20/08/2015

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỷ - P.Cam Linh - TP.Cam Ranh - Khánh Hòa
Điện thoại: (84.258) 385 4307
Fax: (84.258) 385 4536
Email: mail@camranhport.vn
Website: http://www.camranhport.vn

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp