Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 0.00 0 (0%)
 • HNX-Index 0.00 0 (0%)
 • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn
SaiGon Traffic Construction Joint Stock Company
Mã CK:      GTS      10      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 01:00 05/12/2023)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Giao thông - Vận tải
Website: http://giaothongsaigon.com.vn/
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 897,557
Lợi nhuận gộp 94,727
LN thuần từ HĐKD 46,339
LNST thu nhập DN 36,165
LNST của CĐ cty mẹ 36,165
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2016
Tổng tài sản 783,399
Tài sản ngắn hạn 611,171
Nợ phải trả 483,503
Nợ ngắn hạn 482,695
Vốn chủ sở hữu 299,896
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2016
EPS (VNĐ) 1,292
BVPS (VNĐ) 10,681
ROS (%) 4.03
ROE (%) 0
ROA (%) 0
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 1,340
P/E 7.46
P/B 0.94
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 10,636
SLCP Niêm Yết 28,499,764
SLCP Lưu Hành 28,499,764
Vốn hóa (tỷ đồng) 285.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
05/12 10.00 0 (0%) 0 0
04/12 10.00 0 (0%) 0 0
01/12 10.00 0 (0%) 0 0
30/11 10.00 0 (0%) 0 0
29/11 10.00 0 (0%) 0 0
28/11 10.00 0 (0%) 0 0
27/11 10.00 0 (0%) 0 0
24/11 10.00 0 (0%) 2 0
23/11 10.00 0 (0%) 0 0
22/11 10.00 0 (0%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
BAV OTC 6.00 ■■ 0.00 0 0
BTR UPCOM 9.80 -9.80 1,028 9.53
DNR UPCOM 10.90 1.40 1,091 9.99
HNB UPCOM 10.00 ■■ 0.00 1,006 9.94
CIE4 OTC 11.00 ■■ 0.00 0 0
SGPORT OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
CIEN4 OTC 11.00 ■■ 0.00 1,334 8.25
BSG UPCOM 11.00 0.50 35 314.29
CXH UPCOM 7.00 -7.00 293 23.89
DAR UPCOM 7.00 ■■ 0.00 935 7.49
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp
Quá trình hình thành và phát triển
 • Năm 1975, Tiền thân công ty là Khu cầu đường Chợ Lớn, được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập với nhiệm vụ là xây dựng mới; sửa chữa lớn; duy tu cầu đường, hệ thống thoát nước và chiếu sáng công cộng trong phạm vi các quận huyện nội ngoại thành. 
 • Năm 1978, Khu cầu đường Chợ Lớn được đổi tên thành Công ty cầu đường nội thành phụ trách địa bàn các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Chánh và huyện Duyên Hải, đồng thời quản lý bến phà Thủ Thiêm. 
 • Năm 1981, UBND Thành phố ra Quyết định số 271/QĐ-UB đổi tên Công ty cầu đường nội thành là Xí nghiệp công trình giao thông số 1, chuyển giao công tác thoát nước đô thị cho Sở Quản lý nhà đất và công trình đô thị. 
 • Năm 1992, UBND Thành phố ra Quyết định số 2081/QĐ-UB ngày 11/08/1992 thành lập Khu Quản lý công trình giao thông công chánh trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp cầu phà và Xí nghiệp Công trình giao thông số 1. Khu Quản lý công trình giao thông công chánh là đơn vị sự nghiệp phụ trách công tác duy tu sửa chữa thường xuyên cầu, đường, vỉa hè, hệ thống sơn đường, cọc tiêu, biển báo trên địa bàn thành phố và quản lý 4 bến phà: Thủ Thiêm, Cát Lái, Bình Khánh và Dần Xây.
 • Năm 1997, căn cứ Quyết định số 6590/QĐ-UB-KT ngày 19/11/1997 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Khu Quản lý công trình giao thông công chánh được chuyển thành Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn với tổng vốn Nhà nước là 5.646.002.343 đồng (Năm tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm lẻ hai ngàn ba trăm bốn mươi ba đồng). 
 • Năm 2010, căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 12/03/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Quản lý Công trình Giao thông Sài Gòn thành Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty đã chính thức chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH kể từ ngày 26/08/2010 theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với vốn điều lệ 60.300.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ ba trăm triệu đồng). 
 • Năm 2012, Căn cứ vào Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 02/03/2012 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty được điều chỉnh vốn điều lệ lên thành 97.361.500.000 đồng (Chín mươi bảy tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu, năm trăm ngàn đồng). Trước cổ phần hóa, Công ty trực thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước theo Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển giao Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn về làm thành viên của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.
 • Ngày 10/12/2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt quyết định số 6769/QĐ-UBND về phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chuyển Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành Công ty Cổ phần. 
 • Ngày 01/02/2016, Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn đã tổ chức thành công cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 13.165.000 cổ phần, số lượng cổ phần trúng đấu giá là 9.434.800 cổ phần, giá đấu thành công cao nhất là 10.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân 10.000 đồng/cổ phần. 
 • Ngày 14/04/2016, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần. 
 • Ngày 05/05/2016, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo giấy CNĐKDN số 0300460907 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/05/2016, với mức vốn điều lệ là 280.000.000.000 đồng.
 
Các thành tích và danh hiệu đã đạt được
 • Năm 1981: Công ty được tặng Huân chương lao động hạng III “đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH & bảo vệ Tổ quốc” theo Lệnh khen thưởng 89/LCT ngày 27/5/1981 của Chủ tịch nước. 
 • Năm 1982: Công ty được tặng bằng khen Bộ GTVT “đã có thành tích hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước trước thời gian theo Quyết định số 2082/QĐ-BGTVT ngày 18/02/1982. 
 • Năm 1983: Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng về thành tích “trong sản xuất & công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH & bảo vệ Tổ quốc” theo Quyết định số 211/CT-KT ngày 13/6/1983. 
 • Năm 1984: Công ty được tặng Huân chương lao động hạng II “đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1984 & các nhiệm vụ khác góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH & bảo vệ Tổ quốc” theo QN số 645/HĐNN.7 ngày 26/4/1985. 
 • Năm 1987: Bằng khen của Hội đồng bộ trưởng tặng về “CBCNV có thành tích trong sản xuất & công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH & bảo vệ Tổ quốc” theo Quyết định số 202/CT-KT ngày 04/9/1987. Công ty được tặng bằng khen Bộ GTVT “CBCNV hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 1987” theo Quyết định số 1136/QĐ-TĐ ngày 08/7/1988. 
 • Năm 2007: Công ty được tặng bằng chứng nhận của Bộ xây dựng cho “đơn vị đã có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành xây dựng năm 2007” theo Quyết định số 453/QĐ-BXD ngày 31/03/2008. 
 • Năm 2009: Được bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì có thành tích xuất sắc từ năm 2007 đến năm 2009 theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 02/11/2010. 
 • Năm 2010: Được Ủy Ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010 theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND, 15/3/2011. Được Ủy Ban nhân dân thành phố tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2010 theo QĐ số 1233/QĐ-UBND ngày 15/03/2011. 
 • Năm 2011: Được Bằng khen của Ủy Ban nhân dân thành phố vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo, phục vụ Tết Tân Mão năm 2011” theo QĐ số 581/QĐ-UBND ngày 10/02/2011. Được Ủy Ban nhân dân thành phố danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2011 theo QĐ số 1003/QĐ-UBND ngày 28/02/2012.
 • Năm 2012: Huân chương lao động hạng ba của Thủ tướng Chính phủ theo QĐ số 1320/QĐ-CTN ngày 29/08/2012 Cờ thi đua xuất sắc năm 2012 của Bộ GTVT theo QĐ số 71/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2013. Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liền (2011, 2012) theo QĐ số 1604/QĐUB ngày 02/04/2013. Cờ thi đua xuất sắc năm 2012 của UBNDTPHCM theo QĐ số 1601/QĐUBND ngày 02/04/2013. Bằng khen phục vụ Tết Nhâm Thìn 2012 của UBNDTPHCM số 493/QĐUB ngày 01/02/2012.
 
Ngành nghề kinh doanh chính

 

 • Hoạt động công ích: Duy tu, sửa chữa công trình giao thông. Duy tu, sửa chữa công trình đường thủy. Duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi; cây xanh; chiếu sáng, cầu, cống thoát nước, xử lư nước thải (Mã ngành 4390).
 • Thi công xây dựng các công trình giao thông; bến bãi; cấp thoát nước;công trình xây dựng dân dụng; công nghiệp; điện; chiếu sáng; bưu điện; cây xanh và công trình thuỷ. Thi công xây dựng các công trình thủy lợi (Mã ngành 4290).
 • Vận tải hàng hoá bằng đường bộ: vận tải hàng hoá bằng ô tô (Mã ngành 4933).
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: dịch vụ rửa xe 2 và 4 bánh (Mã ngành 5229).
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật: tư vấn xây dựng công trình giao thông nhóm B và C, tư vấn công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật (Mã ngành 7110).
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Mua bán các loại vật liệu xây dựng chuyên ngành, tín hiệu giao thông. Bán buôn vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước (Mã ngành 4663).
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: sản xuất các loại vật liệu xây dựng chuyên ngành, tín hiệu giao thông. Sản xuất pano phục vụ tuyên truyền an toàn giao thông (không hoạt động tại trụ sở) (Mã ngành 3290).
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Mã ngành 4210).
 • Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa (Mã ngành 5022).
 • Xây dựng nhà các loại: thi công xây dựng nhà xưởng, xây dựng dân dụng (Mã ngành 4100).
 • Thoát nước và xử lư nước thải: thi công các công trình nạo vét, xử lư môi trường nước, nước thải (Mã ngành 3700).
 • Phá dỡ: phá dỡ các công trình thi công (Mã ngành 4311).
 • Chuẩn bị mặt bằng: san lấp, chuẩn bị mặt bằng (Mã ngành 4312).
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: Cho thuê xe máy, thiết bị xây dựng (Mã ngành 7730).
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình, vật liệu xây dựng (Mã ngành 7110).
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 132 Đào Duy Từ - P. 6 - Q. 10 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28).3855 8649
Fax: (84.28) 3855 8649
Email: ctgtsg@gmail.com
Website: http://giaothongsaigon.com.vn/

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp