Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 0.00 0 (0%)
 • HNX-Index 0.00 0 (0%)
 • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Chứng Khoán Sài Gòn
Sai Gon Securities Incorporation
Mã CK:      SSI      25.25      +0.95 (+3.76%)      (cập nhật 23:45 09/06/2023)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
Website: http://www.ssi.com.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 726,944 1,564,510 1,332,878 2,216,769
Lợi nhuận gộp 340,468 874,683 1,017,205 1,369,128
LN thuần từ HĐKD 328,445 859,923 1,004,134 1,054,324
LNST thu nhập DN 417,336 744,696 850,199 874,997
LNST của CĐ cty mẹ 418,045 744,830 851,906 877,036
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Tổng tài sản 7,705,074 8,914,435 13,397,481 13,227,969
Tài sản ngắn hạn 4,467,396 6,412,053 10,944,974 11,884,989
Nợ phải trả 2,379,901 3,140,630 6,669,872 6,075,402
Nợ ngắn hạn 2,353,917 3,112,711 5,946,595 5,841,951
Vốn chủ sở hữu 5,242,182 5,690,950 6,646,469 7,152,567
Lợi ích của CĐ thiểu số 82,990 82,856 81,140 79,101
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 1,193 2,117 2,071 1,826
BVPS (VNĐ) 14,817 16,085 13,845 14,602
ROS (%) 57.41 47.6 63.79 39.47
ROE (%) 8.01 13.63 13.81 12.71
ROA (%) 5.33 8.96 7.64 6.59
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2017 Tài liệu cổ đông năm 2017
Xem thêm ...
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 1,854
P/E 13.62
P/B 1.39
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 18,174
SLCP Niêm Yết 490,063,684
SLCP Lưu Hành 489,845,250
Vốn hóa (tỷ đồng) 12,368.59
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
09/06 25.25 +0.95 (+3.76%) 2,296 580
08/06 24.30 -0.80 (-3.29%) 3,476 845
07/06 25.10 -0.05 (-0.20%) 1,817 456
06/06 25.15 +1.05 (+4.17%) 3,432 863
05/06 24.10 0 (0%) 1,889 455
02/06 24.10 +0.65 (+2.70%) 2,730 658
01/06 23.45 +0.30 (+1.28%) 1,636 384
31/05 23.15 -0.20 (-0.86%) 1,863 431
30/05 23.35 -0.05 (-0.21%) 1,484 347
29/05 23.40 +0.85 (+3.63%) 1,760 412
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
ABSC OTC 30.00 ■■ 0.00 194 154.64
FLCS OTC 15.00 10.00 0 0
BFIC OTC 2.50 ■■ 0.00 509 4.91
BMSC OTC 14.50 ■■ 0.00 1,062 13.65
CFC UPCOM 9.10 -0.60 5 1,820.00
CLS OTC 0.00 ■■ 0.00 -345 0
CAPSC OTC 10.00 ■■ 0.00 -312 0
DDSC OTC 0.00 ■■ 0.00 -653 0
DNSC OTC 5.00 0.51 0 0
DVSC OTC 7.00 ■■ 0.00 2,131 3.28
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
 • Ngày 30/12/1999: Vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng.SSI được thành lập và đặt trụ sở chính tại TP HCM, với 2 nghiệp vụ chính Dịch vụ chứng khoán và Tư vấn đầu tư.
 • Tháng 02/2001: Vốn điều lệ tăng lên 9 tỷ đồng.
 • Tháng 07/2001: Vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng. Cung cấp 4 nghiệp vụ chính là tư vấn đầu tư, dịch vụ chứng khoán, tự doanh và lưu ký chứng khoán.
 • Tháng 4/2004: Tăng vốn lên 23 tỷ đồng.
 • Tháng 2/2005: Vốn điều lệ tăng lên 26 tỷ đồng
 • Tháng 6/2005: Tăng vốn lên 52 tỷ đồng và cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành
 • Tháng 02/2006: Vốn điều lệ tăng lên 120 tỷ đồng
 • Tháng 05/2006: Vốn điều lệ tăng lên 300 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có mức vốn hóa lớn nhất thị trường tại thời điểm đó.
 • Tháng 09/2006: Vốn điều lệ đạt 500 tỷ đồng.
 • Ngày 15/12/2006: Cổ phiếu SSI niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội.
 • Tháng 07/2007: Vốn điều lệ tăng lên 799,999,170,000 đồng
 • Tháng 03/2008: Vốn điều lệ đạt 1,199,998,710,000 VND
 • Ngày 03/08/2007: Cty quản lý Quỹ SSI, 100% vốn đầu tư của SSI, được thành lập
 • Ngày 29/10/2007: Cổ phiếu SSI chuyển sang niêm yết tại Sở giao dịch TP HCM
 • Ngày 16/04/2008: Vốn điều lệ tăng lên  1,366,666,710,000 VND
 • Ngày 30/1/2009: Vốn điều lệ đạt 1,533,334,710,000 VND
 • Ngày 03/03/2010: UBCK Nhà nước quyết định điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh và công nhận vốn điều lệ mới của công ty là 1.755.558.710.000 đồng.
 • Ngày 29/03/2010: Công ty hoàn tất thủ tục tăng vốn lệ 3.541.117.420.000 đồng do chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 theo danh sách cổ đông hưởng quyền đã chốt ngày 29/03/2010. Ngày 18/05/2010 UBCK Nhà nước đã điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty công nhận vốn điều lệ mới.
Lĩnh vực Kinh doanh
 • Dịch vụ chứng khoán: SSI cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán; dịch vụ IPO, dịch vụ hỗ trợ thu xếp vốn, và các dịch vụ hỗ trợ giao dịch;...
 • Dịch vụ ngân hàng đầu tư: SSI cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng bao gồm Dịch vụ thị trường vốn, dịch vụ thị trường nợ, mua bán sát nhập doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp, tư vấn cổ phiếu doanh nghiệp tư nhân, tái cấu trúc doanh nghiệp, và các nghiệp vụ phái sinh.
 • Quản lý quỹ: SSI cung cấp các sản phẩm đầu tư bao gồm các quỹ đầu tư và quản lý danh mục đầu tư thông qua Công ty quản lý quỹ SSI.
 • Giao dịch và đầu tư tự doanh: SSI cũng góp phần thúc đẩy các giao dịch của khách hàng và thị trường thông qua hoạt động giao dịch tự doanh cũng như đầu tư vào các sản phẩm trái phiếu, cổ phiếu.
 • Phân tích và tư vấn đầu tư: Song song với các mảng kinh doanh chính, SSI còn cung cấp các sản phẩm nghiên cứu phân tích thông qua bộ phận Phân tích và Tư vấn đầu tư. Đây chính là các dịch vụ giá trị gia tăng cốt lõi phục vụ các khách hàng tổ chức và cá nhân của công ty, đồng thời là thành phần cấu thành gói dịch vụ của Dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ ngân hàng đầu tư và Quản lý Quỹ. Các báo cáo phân tích tập trung vào phân tích cơ bản cổ phiếu, phân tích kinh tế và phân tích chiến lược đầu tư.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ - P.Bến Nghé - Q1 - Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 3824 2897
Fax: (84.28) 3824 2997
Email: investorrelation@ssi.com.vn
Website: http://www.ssi.com.vn

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp