Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
Transport and Industry Development Investment JSC
Mã CK:      TCD      7.30      +0.01 (+0.14%)      (cập nhật 04:00 05/12/2023)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Xây dựng
Website: http://www.tracodi.com.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 74,100 76,897 190,502 831,822
Lợi nhuận gộp 818 2,005 35,060 150,742
LN thuần từ HĐKD 5,054 -937 30,364 71,942
LNST thu nhập DN 3,898 -1,207 25,462 60,228
LNST của CĐ cty mẹ 3,898 -1,207 18,707 32,450
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Tổng tài sản 176,237 153,066 239,828 2,449,341
Tài sản ngắn hạn 133,398 122,170 164,438 871,685
Nợ phải trả 93,839 75,188 126,658 2,066,531
Nợ ngắn hạn 83,139 71,046 110,615 322,439
Vốn chủ sở hữu 82,398 77,878 113,169 382,810
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 497 -154 2,383 999
BVPS (VNĐ) 10,497 9,921 14,416 11,784
ROS (%) 5.26 -1.57 13.37 7.24
ROE (%) 4.73 -1.51 19.58 13.09
ROA (%) 2.21 0 0 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2017 Tài liệu cổ đông năm 2017
Xem thêm ...
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 942
P/E 7.75
P/B 0.61
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 12,032
SLCP Niêm Yết 34,434,034
SLCP Lưu Hành 34,434,034
Vốn hóa (tỷ đồng) 251.37
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
05/12 7.30 +0.01 (+0.14%) 142 10
04/12 7.29 +0.41 (+5.62%) 210 15
02/12 6.88 -0.02 (-0.29%) 48 3
01/12 6.88 -0.02 (-0.29%) 48 3
30/11 6.90 0 (0%) 125 9
29/11 6.90 +0.02 (+0.29%) 57 4
28/11 6.88 +0.02 (+0.29%) 115 8
27/11 6.86 -0.24 (-3.50%) 87 6
24/11 7.10 -0.05 (-0.70%) 192 14
23/11 7.15 -0.06 (-0.84%) 223 16
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
TLD HOSE 5.57 0.01 380 14.66
HTT HOSE 1.10 ■■ 0.00 644 1.71
IDICOCONAC UPCOM 24.30 ■■ 0.00 2,228 10.91
FCNM OTC 3.00 ■■ 0.00 0 0
BKEC OTC 10.00 ■■ 0.00 0 0
CAVICO OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
BLIP UPCOM 23.00 3.00 1,864 12.34
BMN UPCOM 8.00 ■■ 0.00 1,398 5.72
SDX UPCOM 1.60 ■■ 0.00 90 17.78
CKG OTC 22.15 0.10 2,302 9.62
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:
- TRACODI là chữ viết tắt tiếng Anh của tên Công ty - Công ty Đầu tư Phát triển Giao thông Vận  tải (Transport andCommunication Development Investment Corporation), được thành lập theo  Quyết định số 1988/QĐ/TCCB-LĐ ngày 30/10/1990 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bưu
điện Bùi Danh Lưu ký.
- Ngày 16/06/1993, thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải (TRACODI) trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải theo Quyết định số 1190/QĐ/TCCB-LĐ.
- Ngày 15/05/1995, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Bùi Danh Lưu ký quyết định chuyển nguyên  trạng Công ty Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải về trực thuộc Công ty Xây dựng Công trình  Giao thông 6 (CIENCO 6) theo Quyết định số 2767/QĐ/TCCB-LĐ.
- Ngày 03/07/2000, thành lập Chi nhánh Công ty Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải tại Đà Nẵng.
- Ngày 18/05/2005, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tách nguyên trạng toàn bộ Tracodi từ trực  thuộc Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 về trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An.
- Ngày 26/03/2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Đầu  tư Phát triển Giao thông Vận tải thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Công  nghiệp và Vận tải (TRACODI Co., Ltd.). Ngày 16/06/2007, Công ty hoàn thành thủ tục pháp lý  chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Công nghiệp và  Vận tải (TRACODI Co., Ltd.).
- Ngày 10/06/2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà  nước đã ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại Công ty  TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Long  An về Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
- Ngày 22/09/2011 Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước có Quyết định số 438/QĐ-ĐTKDV về phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa Công ty và thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tracodi lấy thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 01/01/2012.
- Ngày 11/12/2012, Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ban hành Quyết định số 31/QĐĐKDV. HĐTV về phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thành Công ty cổ phần.
- Ngày 22/03/2013, Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ban hành Quyết định số 08/QĐĐTKDV. HĐTV về việc điều chỉnh cơ cấu vốn cổ phần phát hành lần đầu của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải. Theo đó, tổng vốn điều lệ là 78,5 tỷ đồng, cơ cấu nắm giữ vốn của Nhà nước là 68,01%; Cán bộ nhân viên là 1,29%; các cổ đông khác là 30,70%.
- Ngày 04/04/2013, Tracodi chính thức hoàn tất thủ tục chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành  viên sang Công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và  Vận tải.
- Ngày 31/12/2014, SCIC có quyết định số 783/QĐ-ĐTKDV về việc bán toàn bộ số cổ phần đang  nắm giữ là 5.339.106 cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải với  tổng số vốn cổ phần theo mệnh giá là 53.391.060 đồng.
- Đầu năm 2015, SCIC hoàn tất thoái vốn tại Tracodi, Bamboo Capital đã mua lại 68% cổ phần qua  đó nắm cổ phần chi phối tại Tracodi. Sau khi tiếp quản Tracodi từ tháng 4/2015, Bamboo Capital  đã tái cấu trúc toàn diện và mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh của Tracodi.
 
Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: thi công xây dựng công tình giao thông
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: dịch vụ phân tích các chỉ tiêu về môi trường, nông sản, thực phẩm và sản phẩm công nghệ
- Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn đường sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (không
bán buôn đường tại trụ sở). Bán buôn cà phê. Bán buôn chè
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Nghiên cứu triễn khai ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực môi trường và thực phẩm. tư vấn môi
trường. tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). dịch vụ tư vấn phân tích môi trường
- Bán buôn đồ dung khác cho gia đình. Chi tiết: bán buôn đồ điện,gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: lắp đặt hệ thống xử lý môi trường (nước, khí, chất thải, rắn)
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: bán buôn hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp). bán buôn hóa chất công nghiệp. mua bán bột giấy và giấy
- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (không hoạt động tại trụ sở)
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. chi tiết: bán buôn sắt, thép
- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. chi tiết: dạy nghề
- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: kinh doanh vận tải hành khách bằng đường bộ
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết: mua bán máy tính và đầu tư phát triển tin học
-  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. chi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: dịch vụ giữ xe, đại lý bán vé máy bay.     
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng công nghiệp
- Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: sản xuất vật liệu xây dưng
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. chi tiết: mua bán vật liệu xây dưng
- Điều hành tua du lịch. chi tiết: kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: mua bán vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị phụ tùng, điện tử, phương tiện giao thông vận tải
- Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: đào tạo lái xe, lái máy thi công, công nhân cơ khí sửa chửa thiết bị công trình
- Sản xuất bột giấy, giấy và bìa. Chi tiết: sản xuất bột giấy và giấy
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất đông sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).
- Lắp đặt hệ thống điện. chi tiết: thi công xây lắp điện dân dụng và hạ thế
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: kinh doanh khách sạn (được công nhận xếp hạng từ 01 sao trở lên)
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
- Bán buôn gạo (không hoạt động tại trụ sở)
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: kinh doanh nhà hàng ăn uống
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, đám cưới, hội họp,…)
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. chi tiết: bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện      
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. chi tiết: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
- Bán buôn đồ dung khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn bàn, ghế, khung, kệ bằng kim loại và sản phẩm tương tự. Bán buôn hàng gốm sứ
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn vật tư phục vụ chế biến lâm sản. Bán buôn nhựa đường. Bán buôn phân bón và các mặt hàng nhựa
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 89 Cách Mạng Tháng 8 - P. Bến Thành - Q. 1 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3833 0314 - 3833 0315
Fax: (84.28) 3833 0317
Email: tracodi@tracodi.com.vn
Website: http://www.tracodi.com.vn

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp