Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 917.45 -22.71 (-2.42%)
  • HNX-Index 111.78 -2.03 (-1.78%)
  • UPCOM-Index 54.27 -0.19 (-0.35%)
CTCP Vận tải Đa phương thức (VIETRANSTIMEX)
Mã CK:      VTXC      10      -2.25 (-18.37%)      (cập nhật 22:19 29/06/2013)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Website: Đang cập nhật
AAA » Doanh nghiệp cùng ngành
Tên doanh nghiệp Sàn Giá Tăng giảm % EPS P/E
ALTC Công ty Cổ phần Âu Lạc - ASC OTC 12.00 -3.00 -20.00 0 0.00
CAG CTCP Cảng An Giang HNX 11.00 -11.00 -100.00 825 0.00
CASHIN Công ty cổ phần Công nghiệp Tàu thủy & Vận tải Cần Thơ OTC 10.50 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
CCHP CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng OTC 8.50 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
CGT Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long OTC 13.00 -1.50 -10.34 0 0.00
HPPO Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng OTC 15.00 2.80 22.95 0 0.00
CLPC CTCP Cảng Cát Lái OTC 26.00 1.00 4.00 0 0.00
CLPI CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân OTC 13.00 2.00 18.18 0 0.00
DANASHIP CTCP Vận tải Biển và Thương Mại Đà Nẵng OTC 10.50 4.50 75.00 0 0.00
DHPL CTCP Vận tải Container Đông Đô - Cảng Hải Phòng OTC 8.50 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
DNPJsc CTCP Cảng Đồng Nai OTC 28.71 0.00 0.00 0 0.00
DONASTA CTCP Bến xe và Dịch vụ Vận Tải Đồng Nai OTC 10.50 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
DOPETCO CTCP Vận tải Xăng Dầu Đồng Tháp OTC 12.50 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
DVPID CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ OTC 51.00 -0.67 -1.29 0 0.00
FALCO CTCP Vận tải Dầu khí Việt Nam OTC 11.50 -13.50 -54.00 0 0.00
HAMATCO CTCP Thương mại và Vận tải biển Hà Nội OTC 13.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HAPOTRA CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HK14 CTCP Vận tải Hành khách số 14 OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HPST CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
ICDDN CTCP Cảng Container Đồng Nai OTC 16.50 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
ISLC CTCP Vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế OTC 7.00 -10.50 -60.00 0 0.00
KRWT CTCP Vận tải Thủy bộ Kiên Giang OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
LIVITRANS CTCP Vận tải và Thương mại Liên Việt OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
NACST CTCP Vận tải Biển và Thương mại Nghệ An OTC 10.00 -10.00 -100.00 0 0.00
NASCO CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài OTC 35.60 0.20 0.56 0 0.00
NASHICO Công ty Vận tải Biển Nam Triệu OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
NCTS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài OTC 77.00 0.20 0.26 0 0.00
NOSCO CTCP Vận tải Biển Bắc OTC 17.00 1.70 11.11 0 0.00
NPST CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
PDCS CTCP Vận tải Sản phẩm Dầu mỏ Phương Đông OTC 16.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
PETAJICODN CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
PTSN CTCP Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh OTC 9.50 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
PLCo CTCP Kho vận Petec OTC 6.00 -0.30 -4.76 0 0.00
PMMC CTCP Hàng hải Phú Mỹ OTC 20.00 2.50 14.29 0 0.00
POTRACO CTCP Vận tải và Dịch vụ Điện Lực OTC 25.50 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
RATRACO CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt OTC 45.00 25.00 125.00 0 0.00
SABETRAN CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn OTC 21.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SAIGONSHIP CTCP Vận tải Biển Sài Gòn OTC 15.00 -3.00 -16.67 0 0.00
SESCO CTCP Vận tải Biển Hải Âu OTC 14.64 -0.01 -0.10 0 0.00
SOTRACO CTCP Thương mại và Vận tải Sông Đà OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SZTC CTCP Vận tải SONADEZI OTC 20.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
TGAT CTCP Vận tải Ô tô Tiền Giang OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
TRACO1 CTCP Vận tải số 1 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
TRANACO CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn OTC 10.00 -10.00 -100.00 0 0.00
TTTRANS CTCP Đầu Tư và Phát Triển Vận Tải Biển Trãi Thiên OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VALC CTCP Cho thu my bay OTC 13.00 -1.00 -7.14 0 0.00
VCPC CTCP Cảng Vật Cách OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VIETRANSDN CTCP Giao Nhận Kho vận Ngoại thương Đà Nẵng OTC 11.00 -1.00 -8.33 0 0.00
VINATRANS CTCP Giao nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam OTC 15.00 1.50 11.11 0 0.00
VIETRANSHP CTCP Giao nhận kho vận Ngoại thương tại Hải Phòng OTC 30.00 -30.00 -100.00 0 0.00
VIJASUN CTCP Dương Việt Nhật OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VINAFREIGH CTCP V?n t?i Ngo?i thuong OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VINALINK CTCP Giao nhận Vận tải và Thương mại OTC 26.00 4.00 15.38 0 0.00
VINALOGIS CTCP Vinalines Logistics Việt Nam OTC 11.50 1.00 9.52 0 0.00
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại OTC 20.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VINATRANS1 CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VITRANSCHA CTCP V?n T?i v? Thu? T?u Bi?n Vi?t Nam OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VMDCO CTCP Phát triển Hàng hải OTC 15.50 -15.50 -100.00 0 0.00
VMICO CTCP Đầu tư Việt Mỹ OTC 14.50 -14.50 -100.00 0 0.00
VOSA CTCP Đại Lý Hàng Hải Việt Nam OTC 11.00 -1.00 -8.33 0 0.00
VOSCO CTCP Vận tải Biển Việt Nam OTC 20.00 0.67 3.45 0 0.00
VTNM CTCP Vận tải và Thương mại OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VWTC CTCP Vận tải Thủy - TKV OTC 11.60 0.05 0.43 0 0.00
WATRACO1 CTCP Vận tải Thủy 1 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
WSC CTCP Bến xe miền Tây OTC 24.54 -0.01 -0.03 0 0.00
DXP CTCP Cảng Đoạn Xá HNX 13.00 -0.30 -2.31 3,072 6.12
GMD CTCP Gemadept HOSE 41.30 -1.30 -3.15 2,572 12.43
HTV CTCP Vận Tải Hà Tiên HOSE 15.55 -0.40 -2.57 1,727 9.27
MHC CTCP MHC HOSE 6.90 -0.10 -1.45 2,084 3.47
PJT CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex HOSE 13.50 -0.80 -5.93 2,945 4.38
SFI CTCP Đại Lý Vận Tải SAFI HOSE 28.55 -0.45 -1.58 5,045 5.88
SHC CTCP Hàng Hải Sài Gòn UPCOM 5.20 -5.20 -100.00 1,005 0.00
TMS CTCP Transimex HOSE 46.90 -0.10 -0.21 6,189 9.60
VFC Công ty Cổ phần VINAFCO (VINAFCO) UPCOM 8.00 -8.30 -103.75 0 0.00
VGP CTCP Cảng Rau Quả HNX 28.70 0.90 3.14 954 32.28
VIP CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco HOSE 7.82 -0.12 -1.53 1,259 6.28
ILC CTCP Hợp Tác LĐ Với Nước Ngoài OTC 3.90 0.00 ■■ 0.00 -2,550 -2.04
PJC CTCP TM & Vận Tải Petrolimex Hà Nội HNX 30.10 -30.10 -100.00 3,905 4.10
PSC CTCP Vận Tải và Dịch Vụ Petrolimex Sài Gòn HNX 11.60 0.00 ■■ 0.00 1,922 8.74
PTS CTCP Vận Tải & Dịch Vụ Petrolimex Hải Phòng HNX 6.00 0.00 ■■ 0.00 889 6.86
VFR CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu UPCOM 12.30 -1.20 -9.76 -1,283 -14.55
DDM Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (Dong Do Marine) UPCOM 0.70 -0.70 -100.00 0 0.00
PVT TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí HOSE 16.75 -0.25 -1.49 1,603 7.24
VSC CTCP Container Việt Nam HOSE 51.30 -0.10 -0.19 5,771 10.15
VTO CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco HOSE 7.80 -0.20 -2.56 1,103 7.24
HCT CTCP TM - DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng HNX 16.70 0.00 ■■ 0.00 872 13.07
TJC CTCP Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại HNX 6.70 -0.70 -10.45 1,336 6.66
VNA CTCP Vận Tải Biển Vinaship UPCOM 1.60 0.00 ■■ 0.00 -4,931 -0.34
HMG CTCP Hải Minh OTC 7.20 -7.20 -100.00 0 0.00
VSG Công ty Cổ phần Container Phía Nam (Viconship SaiGon) UPCOM 1.20 -1.20 -100.00 0 0.00
SOWATCO Tổng công ty Đường Sông Miền Nam OTC 9.00 -9.00 -100.00 0 0.00
VST Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VITRANSCHART JSC) UPCOM 0.90 -0.80 -88.89 0 0.00
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ UPCOM 6.60 0.00 ■■ 0.00 3,032 6.60
VRTS CTCP Dịch vụ vận tải đường sắt OTC 15.00 3.33 28.57 0 0.00
PVTPACIFIC CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTRANSPACIFIC) OTC 14.00 4.25 43.59 0 0.00
VNT CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương HNX 25.70 -25.70 -100.00 2,578 11.25
VNL CTCP Logistics Vinalink HOSE 19.00 -0.50 -2.63 2,590 9.65
PSP Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) UPCOM 7.80 0.20 2.56 0 0.00
STPC CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn OTC 29.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
THINAIPORT CTCP Cảng Thị Nại OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
DVP CTCP ĐT & PT Cảng Đình Vũ HOSE 67.80 1.00 1.47 7,170 10.04
VTBD CTCP Vận tải Bình Dương OTC 22.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
QBPC CTCP Cảng Quảng Bình OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
TCL CTCP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng HOSE 27.50 0.10 0.36 4,504 6.42
STG CTCP Kho Vận Miền Nam HOSE 19.30 -0.70 -3.63 2,346 24.63
PTH Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS HÀ TÂY) UPCOM 13.20 -12.80 -96.97 0 0.00
PORTSERCO Công ty Cổ phần Portserco OTC 37.50 -1.25 -3.23 0 0.00
HKMN CTCP Vận tải Hàng không miền Nam (SATSCO) OTC 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
STS Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (TRANACO) UPCOM 35.00 -35.00 -100.00 0 0.00
SBC CTCP Vận Tải & Giao Nhận Bia Sài Gòn OTC 17.70 0.00 ■■ 0.00 10,377 2.78
VINACONEXT CTCP V?n t?i VinaConex OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HDO CTCP Hưng Đạo Container UPCOM 0.90 -0.90 -100.00 -2,388 -0.92
WTC Công ty Cổ phần Vận tải thủy TKV (VWTC) UPCOM 2.20 -2.20 -100.00 0 0.00
HHG CTCP Hoàng Hà HNX 7.40 -0.10 -1.35 1,716 4.60
HMH CTCP Hải Minh HNX 11.00 0.00 ■■ 0.00 2,388 5.75
BXD Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng UPCOM 8.50 0.00 ■■ 0.00 2,972 0.00
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex OTC 1.80 0.00 ■■ 0.00 -48 0.00
VCPT CTCP Thương Cảng Vũng Tàu OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VOS CTCP Vận Tải Biển Việt Nam HOSE 2.90 -0.02 -0.69 -2,580 -0.40
WCS CTCP Bến Xe Miền Tây HNX 161.00 1.00 0.62 22,479 8.21
VANPHONG Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong OTC 14.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HATGS Công ty cổ phần vận tải ô tô và dịch vụ tổng hợp Thừa Thiên Huế OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
PRC CTCP Logistics Portserco HNX 17.00 -17.00 -100.00 2,612 4.14
VNF CTCP Vinafreight HNX 49.60 -49.60 -100.00 7,777 6.69
VTSHIP Công ty CP dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
PTSCTH CTCP Cảng DVDK Tổng hợp PTSC Thanh Hoá OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SGS Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (SSC JSC) UPCOM 19.30 -19.30 -100.00 0 0.00
SSG Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO) UPCOM 1.60 -1.60 -100.00 0 0.00
AGPC CTCP Cảng An Giang - AGP OTC 13.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VIETRANSTI C?ng ty V?n T?i ?a Phuong Th?c OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
NOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc (NOSCO) UPCOM 0.40 -0.40 -100.00 0 0.00
TMS_T1 Trái phiếu chuyển đổi CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại Thương TpHCM(TMSCB2010) OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VIP_T Trái phiếu CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SWC Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) UPCOM 12.70 -0.20 -1.57 0 0.00
ACC CTCP Bê Tông Becamex HOSE 21.30 0.30 1.41 4,191 7.40
HCSC CTCP Cung ứng Tàu biển Hải Phòng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
DNL Công ty cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng (DANALOG) UPCOM 14.30 -14.30 -100.00 0 0.00
PCT CTCP Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí Cửu Long HNX 8.50 -8.50 -100.00 924 9.74
TCWC Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng OTC 13.00 -1.00 -7.14 0 0.00
TGAC CTCP Vận Tải Ô Tô Tiền Giang OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
PDN CTCP Cảng Đồng Nai HOSE 95.00 3.80 4.00 5,344 10.93
SASTECO CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn OTC 20.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
TCO CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải HOSE 11.75 0.75 6.38 1,505 6.86
PDVC Công ty CP vận tải dầu Phương Đông Việt OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 19 0.00
ICDLB CTCP ICD Tân Cảng Long Bình OTC 10.00 0.00 ■■ 0.00 1 0.01
PAPC Công ty CP Dầu Khí đầu tư khai thác cảng Phước An OTC 15.00 -15.00 -100.00 131 0.11
XKTB Cng ty CP xe khch Thi Bnh OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
DHLM Công ty CP cơ khí vận tải thương mại Đại Hưng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HPTT CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 1 0.00
QNPC Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn OTC 15.50 0.00 ■■ 0.00 661 0.02
TTCE CTCP Chuyển phát nhanh Tín Thành OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 530 0.00
PHPC CTCP Cảng Phú Hữu OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
WATRACO3 CTCP Vận tải thủy số 3 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SJS6 Công ty CP vận tải Đa phương thức 6 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
PTSC CTCP Dịch vụ Cơ khí Hàng hải OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HNVC Công tyCP tập đoàn Hợp Nhất Việt Nam OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
ALSC CTCP giao nhận và kho vận Hàng Không OTC 72.00 -1.00 -1.37 7,874 0.00
VSP Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (VSPP CORP.) UPCOM 1.10 -1.10 -100.00 -57 -507.24
VITR Công ty TNHH MTV Giao nhận Kho vận Ngoại thương OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
DHL CTCP Cơ Khí Vận Tải Thương Mại Đại Hưng OTC 2.80 0.00 ■■ 0.00 -1,173 0.00
TED Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải OTC 24.50 -24.50 -100.00 0 0.00
OTL Công ty cổ phần Otran Logistics OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
ACV TCT Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP UPCOM 87.00 -0.50 -0.57 1,182 40.98
MPLG Công ty TNHH Minh Phương OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SAGS SAGS OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SGN Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) UPCOM 160.00 -0.40 -0.25 6,168 12.80
OTG Công ty Cổ phần Otran Logistics OTC 45.00 0.00 ■■ 0.00 42 0.00
VIETRANSTIMEX Công ty Vận Tải Đa Phương Thức OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VINACONEXTRANS CTCP Vận tải VinaConex OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VITRANSCHART CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VINAFREIGHT CTCP Vận tải Ngoại thương OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VSM CTCP Container Miền Trung HNX 12.20 0.00 ■■ 0.00 3,156 0.00
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2017 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.