Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 0.00 0 (0%)
 • HNX-Index 0.00 0 (0%)
 • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Địa chất mỏ - TKV
Vinacomin - Mining Geology Joint Stock Company
Mã CK:      MGC      4.30      +0.50 (+11.63%)      (cập nhật 13:15 27/01/2023)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Dầu mỏ - Khai khoáng
Website: http://www.minegeology.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 422,755 432,885 454,436 423,345
Lợi nhuận gộp 47,237 53,042 61,654 62,976
LN thuần từ HĐKD 8,309 8,941 8,805 10,891
LNST thu nhập DN 3,019 7,312 7,304 8,064
LNST của CĐ cty mẹ 3,019 7,312 7,304 8,064
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Tổng tài sản 373,618 308,881 323,199 369,679
Tài sản ngắn hạn 297,499 219,625 226,291 226,811
Nợ phải trả 297,597 228,134 238,870 249,129
Nợ ngắn hạn 257,457 210,083 234,389 247,268
Vốn chủ sở hữu 76,022 80,747 84,329 120,550
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 487 906 905 747
BVPS (VNĐ) 12,262 10,000 10,000 11,162
ROS (%) 0.71 1.69 1.61 1.9
ROE (%) 4.16 9.33 8.85 7.87
ROA (%) 0.83 2.14 2.31 2.33
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 747
P/E 5.76
P/B 0.40
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 10,747
SLCP Niêm Yết 10,800,000
SLCP Lưu Hành 10,800,000
Vốn hóa (tỷ đồng) 46.44
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
27/01 4.30 +0.50 (+11.63%) 12 1
19/01 3.80 -0.40 (-10.53%) 2 0
18/01 4.20 0 (0%) 0 0
17/01 3.80 -0.20 (-5.26%) 2 0
16/01 4.00 0 (0%) 0 0
13/01 4.00 0 (0%) 0 0
12/01 4.00 +0.20 (+5.00%) 1 0
11/01 3.80 -0.10 (-2.63%) 6 0
10/01 3.90 0 (0%) 0 0
09/01 3.90 0 (0%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
ACM HNX 0.80 0.10 84 9.52
ATG HOSE 2.70 0.10 217 12.44
PLX HOSE 38.45 0.45 3,674 10.47
TDG HOSE 3.69 ■■ 0.00 2,159 1.71
MC3 UPCOM 8.00 ■■ 0.00 0 0
MGG UPCOM 36.00 4.20 7,129 5.05
MTM UPCOM 2.60 -2.60 20 130.00
NHV UPCOM 7.30 -0.30 956 7.64
BSRC OTC 28.33 1.05 1,529 18.53
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp
 • Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV tiền thân là Đoàn Thăm dò IX Hòn Gai, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) được thành lập theo Quyết định số 223/ĐC ngày 1/9/1958 của Sở Địa chất - Bộ Công nghiệp. 
 • Theo văn bản số 3132/CN ngày 07/11/1964 của Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng cục Địa chất nâng cấp Đoàn Thăm dò 9 thành Liên đoàn Địa chất 9 với các Đoàn thăm dò trực thuộc. Liên chi đoàn Địa chất 9 tiếp nhận các Đoàn địa chất làm nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò than và vật liệu xây dựng của Liên đoàn 2 theo Quyết định số 346/QĐ -TC ngày 11/12/1973 của Tổng cục Địa chất . Tại  Quyết định số 357/QĐ -TC ngày 11/12/1975 của Tổng cục Địa chất, liên đoàn Địa chất 9 tiếp nhận Đoàn Địa chất 21 làm nhiệm vụ tìm kiếm - thăm dò khoáng sản phi kim loại và vật liệu xây dựng.
 • Tại Quyết định số 373/QĐ -TC ngày 31/10/1977 của Tổng cục Địa chất,  Liên đoàn Địa chất 9 trở thành Liên đoàn Địa chất khu vực với nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò than và các khoáng sản trên lãnh thổ Đông Bắc Việt Nam.  Sau khi giải thể  Tổng cục Địa chất, Chính phủ đã ra Nghị định số 30/HĐBT ngày 30/04/1990 về việc thành lập Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng. Với chủ trương sản xuất kinh doanh than từ khâu đầu đến khâu cuối. Bộ Công nghiệp nặng đã bàn giao Liên đoàn Địa chất 9 cho Bộ Năng lượng (Quyết định số 03/CNNg-TC ngày 13/11/1991 của Bộ Công nghiệp nặng), đồng thời điều chuyển Đoàn 913 và Đoàn 911 về trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản.
 • Theo quyết định số 609/NL-TCCBLĐ ngày 13/12/1991 của Bộ Năng lượng, Liên đoàn Địa chất 9 đổi tên thành Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản.  Ngày 10/10/1994, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 563/TTg thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam. Thực hiện quyết định trên, từ ngày 01/01/1995 công ty Đ ịa chất và Khai thác khoáng sản chính thức là đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam.
 • Để thống nhất quản lý công tác thăm dò địa chất trong ngành than, Tổng công ty Than Việt Nam đã điều chuyển Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát 4 từ Công ty Than Cẩm Phả và Xí nghiếp Thăm dò khai thác than từ Công ty Than Hòn Gai về trực thuộc Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản. Chuyển Xí nghiệp 917 từ Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản về Công ty Than Hòn Gai.
 • Ngày 24/04/2003:  Tổng công ty  Thanh Việt Nam ra quyết định số 616/QĐ-HĐQT về việc tách phần địa chất của Công ty Địa chất và KTKS để thành lập mới Công ty Địa chất Mỏ trực thuộc  Tổng công ty Than Việt Nam kể từ ngày 01/05/2003.
 • Ngày 28/09/2010: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ra quyết định số 2322/QĐ-HĐTV về việc phê duyệt đề án và chuyển Công ty Địa chất Mỏ -TKV thành Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - TKV.
 • Ngày 08/04/2014: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ra quyết định số 731/QĐ-TKV về việc phê duyệt phương án Tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - TKV.
 • Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 314/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
 • Ngày 28/01/2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có Quyết định số 119/QĐ-TKV về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
 • Ngày 17/08/2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có Quyết định số 1623/QĐ-HĐTV về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - TKV (Thời điểm 0h ngày 01/04/2015).
 • Ngày 06/10/2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có Quyết định số 1987/QĐ-TKV về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - TKV thành Công ty Cổ phần.
 • Ngày 19/11/2015, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - TKV, giá đấu thành công bình quân 10.083 đồng/ cổ phiếu.
 • Ngành 25/12/2015, Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu để thành lập Công ty Cổ phần. Ngày 29/12/2015,  Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2701436805 với vốn điều lệ 108.000.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ đồng). 
 • Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần kể từ ngày 01/01/2016, kế thừa các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - TKV theo các quy định của pháp luật.
 • Ngày 09/03/2016, CTCP Địa chất Mỏ - TKV được UBCKNN chấp thuận là công ty đại chúng công văn số 1086/UBCK-GSDC ngày 09/03/2016 theo công văn số 1086/UBCK-GSDC.
 • Ngày 06/04/2016, Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 28/2016/GCNCP-VSD với số lượng cổ phiếu đăng ký là 10.800.000 cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh chính

 

 • Điều tra cơ bản, thăm dò địa chất than và các tài  nguyên khoáng sản khác.
 • Thăm dò trong quá trình khai thác mỏ, địa chất khai  thác mỏ, địa chất công trình, địa chất thủy văn.
 • Khảo sát, đo đạc địa hình bề mặt, đo đạc chuyên ngành mỏ lộ thiên và hầm lò.
 • Đo địa vật lý Karota.  Sản xuất vật liệu xây dựng.
 • Dịch vụ địa chất trắc địa: Lập phương án thăm dò,  phương án thi công các công trình địa chất, lập báo cáo  địa chất, lập bản đồ các loại, nghiên cứu khoa học công  nghệ.
 • Dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, vui chơi giải trí, tắm nước  khoáng nóng, xoa bóp.
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công  trình giao thông, thủy lợi và các công trình xây dựng  khác.
 • Thăm dò, khai thác, chế biến kinh doanh và tiêu thụ khoáng sản ( ngoài than).
 • Khảo sát, xử lý địa chất công trình, địa chất thủy văn  các công trình xây dựng, giao thông, công nghiệp, thủy lợi.
 • Các dịch vụ: Khoa học công nghệ, tin học, in ấn, liên kết xuất bản, kinh doanh du lịch lữ hành.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 304 đường Trần Phú - P.Cẩm Thành - TP.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh
Điện thoại: (84.203) 384 6436 - 371 5062
Fax: (84.203) 384 5661 - 371 5067
Email: vmg@minegeology.vn - diachatmo@gmail.com
Website: http://www.minegeology.vn

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp