Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 0.00 0 (0%)
 • HNX-Index 0.00 0 (0%)
 • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam
Viet Nam National Petroleum Group
Mã CK:      PLX      29.10      +1.35 (+4.64%)      (cập nhật 19:45 27/03/2023)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Dầu mỏ - Khai khoáng
Website: http://www.petrolimex.com.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 195,927,707 206,780,912 146,916,121 123,096,517
Lợi nhuận gộp 7,983,643 7,097,268 12,841,191 14,205,085
LN thuần từ HĐKD 1,225,114 -536,457 3,688,310 6,122,735
LNST thu nhập DN 1,578,922 -9,088 3,057,535 5,147,434
LNST của CĐ cty mẹ 1,377,889 -365,178 2,724,414 4,669,396
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Tổng tài sản 57,474,469 55,400,313 50,413,943 54,244,434
Tài sản ngắn hạn 36,828,773 34,581,148 29,913,361 33,376,138
Nợ phải trả 41,839,430 41,308,435 34,123,138 31,043,829
Nợ ngắn hạn 36,678,772 35,698,451 30,808,862 27,941,980
Vốn chủ sở hữu 12,931,796 11,289,841 16,290,804 23,200,605
Lợi ích của CĐ thiểu số 2,703,243 2,802,037 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 1,288 -341 2,546 3,609
BVPS (VNĐ) 12,086 10,551 15,225 17,931
ROS (%) 0.81 0 2.08 4.18
ROE (%) 11.22 -3.02 19.76 23.65
ROA (%) 0 -0.65 0 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2017 Tài liệu cổ đông năm 2017
Xem thêm ...
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 3,674
P/E 7.92
P/B 1.45
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 20,053
SLCP Niêm Yết 1,293,878,081
SLCP Lưu Hành 1,158,813,235
Vốn hóa (tỷ đồng) 33,721.47
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
27/03 29.10 +1.35 (+4.64%) 67 19
24/03 36.35 +7.05 (+19.39%) 105 38
22/03 34.70 0 (0%) 157 54
21/03 34.70 -0.70 (-2.02%) 155 54
20/03 35.40 0 (0%) 132 47
17/03 35.40 -0.95 (-2.68%) 550 195
16/03 36.35 -1.30 (-3.58%) 137 50
15/03 37.65 +0.55 (+1.46%) 72 27
14/03 37.10 -0.95 (-2.56%) 78 29
13/03 38.05 -0.10 (-0.26%) 65 25
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
ACM HNX 0.60 ■■ 0.00 84 7.14
ATG HOSE 2.40 ■■ 0.00 217 11.06
TDG HOSE 4.28 0.15 2,159 1.98
MC3 UPCOM 8.00 ■■ 0.00 0 0
MGC UPCOM 4.70 ■■ 0.00 747 6.29
MGG UPCOM 40.00 0.50 7,129 5.61
MTM UPCOM 2.60 -2.60 20 130.00
NHV UPCOM 4.10 ■■ 0.00 956 4.29
BSRC OTC 28.33 1.05 1,529 18.53
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử hình thành và phát triển:

 

 • Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiền thân là Tổng công ty Xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị định số 09/BTN ngày 12.01.1956 của Bộ Thương nghiệp và được thành lập lại theo Quyết định số 224/TTg ngày 17.4.1995 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Tổng công ty Xăng dầu Vệt Nam có: 41 Công ty thành viên, 34 Chi nhánh và Xí nghiệp trực thuộc các Công ty thành viên 100% vốn Nhà nước, 23 Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty, 3 Công ty Liên doanh với nước ngoài và 1 Chi nhánh tại Singapore.
 • Là doanh nghiệp nhà nước trọng yếu, được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn quốc, bảo đảm 60% thị phần xăng dầu cả nước; Petrolimex luôn phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo bình ổn và phát triển thị trường xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và bảo đảm an ninh quốc phòng...
 • Chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam luôn gắn liền với các sự kiện lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
 • Giai đoạn 1956-1975 :  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có nhiệm vụ đảm bảo nhu cầu xăng dầu cho sự nghiệp khôi phục, phát triển kinh tế để xây dựng CNXH và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc; cung cấp đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Với thành tích xuất sắc trong giai đoạn này, Nhà nước đã phong tặng 8 đơn vị thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 cá nhân Anh hùng lao động và công nhận 31 CBCNV là liệt sĩ trong khi làm nhiệm vụ
 • Giai đoạn 1976-1986:  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam bắt tay khôi phục các cơ sở xăng dầu bị tàn phá ở miền Bắc, tiếp quản các cơ sở xăng dầu và tổ chức mạng lưới cung ứng xăng dầu ở các tỉnh phía Nam, thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu xăng dầu cho sản xuất, quốc phòng và đời sống nhân dân đáp ứng yêu cầu hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước. Trong giai đoạn này Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhì cho Tổng công ty, phong tặng 1 cá nhân danh hiệu Anh hùng lao động và nhiều huân chương lao động cho các tập thể, cá nhân.
 • Giai đoạn 1986-2011:  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thực hiện chiến lược đổi mới và phát triển theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, từng bước xây dựng Tổng công ty trở thành hãng xăng dầu quốc gia mạnh và năng động để tham gia hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong giai đoạn này, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Tổng công ty, phong tặng 2 đơn vị thành viên danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, 5 chiến sỹ thi đua toàn quốc và 114 Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân.
 • Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức trở thành công ty đại chúng theo văn bản số  2946/UBCK-QLPH ngày 17/08/2012 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 • Tập đoàn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 35/2016/GCNCPVSD ngày 25/04/2016 và cấp mã chứng khoán là PLX.
 • Ngày 26/05/2016 Tập đoàn phát hành thành công cổ phần riêng lẻ cho Công ty TNHH Tư vấn và Holdings JX Nippon Oil & Energy Việt Nam, nâng vốn điều lệ từ 10.700 tỷ đồng lên 11.388 tỷ đồng.
 • Ngày 28/07/2016 Tập đoàn phát hành cổ phần ưu đãi hoàn lại cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% để nâng vốn điều lệ từ 11.388 tỷ đồng lên 12.938 tỷ đồng

 

Lĩnh vực kinh doanh:
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Thuê và cho thuê tàu vận tải xăng dầu;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành xăng dầu và các ngành khác;
 • Kinh doanh xăng dầu: Sản xuất xăng dầu, kinh doanh phân phối xăng dầu, kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, áp dụng các công cụ, nghiệp vụ phát sinh phù hợp với thông lệ quốc tế để giao dịch, mua bán xăng dầu;
 • Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu; Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 1 - Phố Khâm Thiên - P. Khâm Thiên - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3851 2603
Fax: (84.24) 3851 9203
Email: banbientapweb@petrolimex.com.vn
Website: http://www.petrolimex.com.vn

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp