Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.38
723.52   (+0.19%)
GTGD :   3844.75 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.01
91.38   (+0.01%)
GTGD :   584.8 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.31
57.21   (-0.54%)
GTGD :   117.56 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.17
693.49   (+0.60%)
GTGD :   1750.49 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.90
167.46   (+0.54%)
GTGD :   372.87513870706 tỷ VNĐ
Đấu giá - Cổ phần hóa

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

Đấu giá - Cổ phần hóa  |   Vinacorp  |   05/01/2017

(SCIC)_Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-ĐTKDV ngày 27/12/2016 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây, Ban tổ chức đấu giá thông báo về cuộc bán đấu giá cổ phần như sau:

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của SCPC tại CTCP Sách - Thiết bị Bến Tre

IPO - Cổ phần hóa  |   Vinacorp  |   26/12/2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VietinBankSc) xin trân trọng thông báo về kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre ngày 21/12/2016 như sau:

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản xuất khẩu Khánh Hòa

IPO - Cổ phần hóa  |   Vinacorp  |   26/12/2016

Căn cứ Quyết định của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa về việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa. Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

Thông báo niêm yết cổ phiếu CTCP Chè Hiệp Khánh (HKT) trên HNX 

Đấu giá - Cổ phần hóa  |   Vinacorp  |   21/12/2016

[agriseco.com.vn]_Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu số 841/QĐ-SGDHN ngày 15/12/2016 của Sở GDCK Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở GDCK Hà Nội như sau:

Thị trường
VN-Index +1.38 723.52 (+0.19%)
HNX-Index +0.01 91.38 (+0.01%)
UPCOM-Index -0.31 57.21 (-0.54%)
VN30-Index +4.17 693.49 (+0.60%)
HNX30-Index +0.90 167.46 (+0.54%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40