Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
IPO - Cổ phần hóa
Dám nhìn thẳng vào cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước
Đăng 24/05/2022 | 07:02 GMT+7  |   VietStock
Có quá nhiều câu hỏi “như thế nào” được đặt ra khi nói về sự chậm trễ của cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, trong khi câu hỏi mấu chốt để thúc đẩy tiến trình này là “tại sao”...

Dám nhìn thẳng vào cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước

Có quá nhiều câu hỏi “như thế nào” được đặt ra khi nói về sự chậm trễ của cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, trong khi câu hỏi mấu chốt để thúc đẩy tiến trình này là “tại sao”...

Dám nhìn thẳng vào cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước

Toàn cảnh Hội thảo thúc đẩy cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước do Bộ Tài chính tổ chức ngày 17/5 vừa qua.

Tại Hội thảo được tổ chức ngày 17/5 vừa qua ở Bộ Tài chính về cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhiều vấn đề lại được xới lên. Tuy vậy, các vấn đề hầu như chỉ tập trung ở phần ngọn mà chưa đặt trọng tâm vào những gốc rễ quan trọng. Các câu hỏi “tại sao” nên được đặt ra trước các câu hỏi “như thế nào”.

TẠI SAO PHẢI CỔ PHẦN HÓA VÀ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC Ở NHỮNG DOANH NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ?

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là một chính sách quan trọng của Đảng và Chính phủ nhằm tối ưu hóa các nguồn lực kinh tế, đảm bảo thực hiện được các mục tiêu kinh tế, chính trị và xã hội trong quá trình phát triển của đất nước.

Ông Võ Đình Trí, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, IPAG Business School (Paris) và AVSE Global.

Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được đẩy mạnh trong giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020. Cùng với quá trình này là việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP và Nghị định 32/2018/NĐ-CP.

Kết quả là số lượng doanh nghiệp nhà nước hiện nay chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Số liệu tại thời điểm 31/12/2020 của Tổng cục Thống kê cho biết tổng số doanh nghiệp nhà nước là gần 2 nghìn doanh nghiệp, chiếm 0,3% tổng số doanh nghiệp của cả nước, so với năm 2016 thì đã giảm 25,1%.

Tuy số lượng doanh nghiệp ít nhưng vì có quy mô lớn nên các doanh nghiệp nhà nước chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng vốn của toàn bộ khu vực doanh nghiệp. Như sách trắng doanh nghiệp năm 2021 cho biết tỷ trọng này là 22,2%.

Việc cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước hay các khoản đầu tư của Nhà nước chỉ thực hiện khi kết quả kinh doanh không có hiệu quả, mà ở đây là bị thua lỗ. Còn trong trường hợp kém hiệu quả hơn các khu vực kinh tế khác nhưng vẫn có lợi nhuận thì không nhất thiết phải cổ phần hóa hay thoái vốn, vì bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh còn là các nhiệm vụ chính trị - xã hội khác.

Chính vì vậy mà không nên vì áp lực chỉ tiêu số lượng doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa hay số trường hợp thoái vốn mà để chính sách bị trục lợi. Rõ ràng nếu một doanh nghiệp hay một khoản đầu tư đang hiệu quả thì tại sao phải chuyển nhượng cho người khác? Nếu không có ý định ẩn giấu phía sau là chuyển tài sản công thành tài sản tư.

TẠI SAO KHÔNG ĐỊNH GIÁ CÔNG KHAI VÀ THEO NGUYÊN TẮC THỊ TRƯỜNG?

Một trong các trở ngại lớn nhất hiện nay trong việc cổ phần hóa và thoái vốn là định giá tài sản, đặc biệt là giá trị của bất động sản gắn liền với doanh nghiệp. Vấn đề này cũng đã xảy ra ở nhiều nước khác trên thế giới và đã có nhiều bài học kinh nghiệm rút ra.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) năm 2019 đã có một hướng dẫn khá chi tiết về quá trình cổ phần hóa dành cho các nhà hoạch định chính sách. Theo đó, các bước của quá trình cổ phần hóa nhằm ngăn ngừa tham nhũng, đảm bảo sự liêm chính bao gồm việc thiết lập các nguyên tắc, các thước đo, tổ chức quy trình và những việc cần làm sau cổ phần hóa.

Trong mỗi bước, có những câu hỏi quan trọng mà các nhà hoạch định chính sách cần phải trả lời nhằm đảm bảo các mục tiêu ban đầu không bị sai lệch, lợi ích của Nhà nước và xã hội không bị xâm phạm.

Riêng về vấn đề định giá, nguyên tắc giá thị trường công bằng (fair market value) có được tuân thủ? Mặc dù có nhiều phương pháp định giá khác nhau nhưng nếu kết quả của hai hay nhiều phương pháp có kết quả sai lệch thấp thì nên chọn phương pháp được dùng phổ biến hơn. Ví dụ như giá thị trường của vốn chủ sở hữu sau khi lấy tài sản trừ đi nợ và các khoản phải trả, so sánh với doanh nghiệp cùng ngành (peer-based), hay phương pháp chiết khấu dòng tiền.

Việc xác định bên chịu trách nhiệm chính trong định giá cũng rất quan trọng. Nếu là một đơn vị độc lập bên ngoài thì có đảm bảo nguyên tắc xung đột lợi ích không bị vi phạm? Nếu là một ủy ban được thành lập thuộc Chính phủ thì các thành viên có đủ mức độ độc lập và đủ chuyên môn để đưa ra các đề nghị?

Kinh nghiệm trong việc định giá ở một số nước còn là xác định mức giá tối thiểu của tài sản (reservation price) khi đấu giá, lựa chọn phương pháp định giá phù hợp với loại tài sản. Lấy ví dụ như tài sản là bất động sản thì sẽ là giá tham chiếu theo thị trường của khu vực mà bất động sản có vị trí ở đó. Giá của một bất động sản ở vị trí trung tâm đắt địa chắc chắn phải cao hơn nhiều so với những khu vực khác kém lợi thế hơn.

Như vậy, vấn đề cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước ở Việt Nam nên tập trung vào 2 câu hỏi tại sao như vừa đề cập ở trên. Không phải doanh nghiệp nhà nước nào cũng cần cổ phần hóa khi mà những doanh nghiệp này vẫn đang hoạt động hiệu quả. Việc định giá bất động sản gắn liền với doanh nghiệp khi cổ phần hóa hay thoái vốn cần phải thực hiện minh bạch công khai, theo nguyên tắc giá thị trường công bằng và đảm bảo yếu tố con người tham gia vào quá trình này là không có xung đột lợi ích.

Một khi đã có các nguyên tắc và quy trình rõ ràng, minh bạch thì việc cổ phần hóa hay thoái vốn nếu có thực hiện cũng sẽ đảm bảo được lợi ích của Nhà nước và xã hội. Vấn đề còn lại chỉ là có thực hiện đúng hay không và cái giá phải trả nếu vi phạm có đủ tính răn đe đủ mạnh hay không. Còn với các giải pháp và kinh nghiệm của nhiều nước đã đi trước, Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi và điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh của mình.

-----

(*) Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, IPAG Business School (Paris) và AVSE Global.

TS. Võ Đình Trí *

VnEconomy


IPO - Cổ phần hóa

Làm gì để nhà, đất không bị chuyển hóa vào tay tư nhân?

IPO - Cổ phần hóa  |   VietStock  |   11/10/2022

Cũng như nhìn nhận của nhiều chuyên gia, TS. Nguyễn Văn Hiến – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Maketing cho rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra thất thoát lãng phí tài sản công trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là ở các lỗ hổng pháp lý. Vì vậy, phải tìm cách “vá lỗ hổng pháp lý” này càng sớm càng tốt. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Văn Hiến về các nội dung này.

Không có SAB, FPT, BVH, NTP, BMI trong danh sách thoái vốn năm 2022 của SCIC

IPO - Cổ phần hóa  |   VietStock  |   29/06/2022

Trong danh sách thoái vốn 2022, SCIC đã bán vốn thành công tại 17 doanh nghiệp - trong đó, có 28% vốn tại CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM-HOSE), 49% vốn Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam (mã HEJ-UPCoM), 51% vốn tại CTCP Khoáng sản Tuyên Quang; 51% vốn tại CTCP Quản lý đường thuỷ nội địa số 14; 16% tại CTCP In Khoa học Kỹ thuật (mã IKH-UPCoM)...

Khi nào EVN sẽ thoái vốn tại PGV?

IPO - Cổ phần hóa  |   VietStock  |   14/06/2022

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức sáng 14/06/2022, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có chia sẻ về lộ trình giảm, thoái vốn tại Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3, HOSE: PGV) trong giai đoạn 2022-2025.

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 15,000
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 56,700
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 8,600
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
WACO CTCP Nước và Môi trường 22,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 11,600
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 32,650
ACC CTCP Bê Tông Becamex 11,000
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 11,400
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 2,000
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 11,050
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 8,100
ANV CTCP Nam Việt 21,900
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 15,150
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 8,470
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 5,830
BBC CTCP Bibica 52,900
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 6,110
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 28,000
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 41,100
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 12,200
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 21,750
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 59,300
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 10,600
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 18,350
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 13,200
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 33,900
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 48,450
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 18,600
C47 CTCP Xây Dựng 47 7,800
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 23,000
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 5,850
CDC CTCP Chương Dương 18,450
CIG CTCP COMA 18 4,430
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 14,350
CLC CTCP Cát Lợi 31,400
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 1,100
CLL CTCP Cảng Cát Lái 24,900
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 32,350
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 41,200
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 12,500
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 8,550
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 7,650
CNG CTCP CNG Việt Nam 24,600
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 28,550
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 14,700
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 35,000
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 27,250
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 11,700
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 23,800
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 4,000
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 23,700
DHA CTCP Hóa An 31,300
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 38,000
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 22,100
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 19,500
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 16,900
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 2,800
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 22,500
AME CTCP Alphanam E&C 10,700
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 3,900
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 12,600
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 5,400
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 9,700
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 50,000
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 12,600
B82 CTCP 482 600
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 11,000
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 8,400
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 9,900
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 39,900
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 12,800
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 2,200
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 8,200
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 8,500
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 13,000
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 17,900
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 6,600
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 17,000
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 9,900
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 2,900
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 33,900
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 68,200
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 40,800
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 18,200
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 30,000
CKV CTCP COKYVINA 21,500
CMC CTCP Đầu Tư CMC 4,800
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 2,300
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 8,600
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 15,500
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 48,000
CT6 CTCP Công Trình 6 5,800
CTA CTCP Vinavico 1,500
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 20,900
CTC CTCP Gia Lai CTC 1,900
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 7,600
CVN CTCP Vinam 3,200
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 5,100
D11 CTCP Địa Ốc 11 11,200
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 20,000
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 18,500
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 14,600
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 11,700
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 3,800
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 17,500
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 30,000
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 17,900
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 1,900
HDO CTCP Hưng Đạo Container 700
HPC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 4,700
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 26,400
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 1,300
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,600
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 1,200
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 2,700
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 15,400
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 7,000
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 35,700
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 37,000
ADP CTCP Sơn Á Đông 17,300
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 16,500
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 58,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 8,300
BVN CTCP Bông Việt Nam 7,000
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 9,300
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 700
CFC CTCP Cafico Việt Nam 9,100
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 13,500
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 5,500
CZC CTCP Than Miền Trung 5,000
DAP CTCP Đông Á 35,600
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 9,000
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 31,800
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 9,900
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 7,500
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 15,000
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 12,100
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 15,000
DPP CTCP Dược Đồng Nai 16,000
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 6,400
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 42,600
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 11,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 5,400
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 18,900
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 7,900
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 5,000
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 25,300
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 3,600
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 3,800
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 16,000
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 29,500
HDM CTCP Dệt May Huế 20,800
Xem thêm...
saigontel land mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2022 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp