Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Nhà máy Thủy điện Hố Hô
Mã CK:      HHHP      14.90      -0.00 (-0.01%)      (cập nhật 21:57 29/11/2010)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Điện
Website: Đang cập nhật
HHHP » Doanh nghiệp cùng ngành
Tên doanh nghiệp Sàn Giá Tăng giảm % EPS P/E
BDHC CTCP Thủy điện Bình Điền OTC 10.00 0.00 ■■ 0.00 601 16.64
BHHC CTCP Thủy điện Bắc Hà UPCOM 10.46 -0.05 -0.46 165 63.38
CAVICOHP CTCP Cavico Xây dựng Thủy điện OTC 7.80 0.00 ■■ 0.00 2,029 3.84
CPTP CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV UPCOM 10.00 -8.00 -44.44 504 19.84
CSHP CTCP Thủy Điện Cấm Sơn OTC 33.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
DAKPSI CTCP Đầu tư và Phát triển Thủy điện Đăkpsi OTC 10.50 -14.50 -58.00 0 0
DALICO CTCP Điện chiếu sáng Đà Nẵng OTC 11.65 0.65 5.91 0 0
DBHP CTCP Thủy điện Định Bình UPCOM 35.00 0.00 ■■ 0.00 3,784 9.25
DKHP CTCP Đaksrông OTC 12.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
DLHC Thủy điện ĐaM'Lo OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
DNHP Thủy điện Đắc Nông OTC 10.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
DNHP2 Thủy điện Đồng Nai 2 OTC 10.50 -0.50 -4.55 0 0
DRAYHLING2 Nhà máy Thủy Điện ĐrâyHlinh II OTC 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
DRSHP Nhà máy Thuỷ điện Dak - Rơ - Sa OTC 10.00 -3.55 -26.21 0 0
EAKRONGROU Nhà máy thủy điện Eakrongrou OTC 9.50 -2.50 -20.83 0 0
SGHP CTCP Khai thác Thủy điện Sông Giang OTC 10.50 -9.50 -47.50 0 0
HAPEC CTCP Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HBHC CTCP Thủy điện Hồ Bốn OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HNHC Nhà máy thuỷ điện Hủa Na OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
EVNGENCO3 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP OTC 25.80 0.00 ■■ 0.00 251 102.79
HPTEP CTCP Nhiệt Điện Hải Phòng UPCOM 20.00 5.50 37.93 1,249 16.01
HSHC CTCP Thủy Điện Hương Sơn UPCOM 9.00 0.00 ■■ 0.00 1,444 6.23
HUANA CTCP Thủy điện Hủa Na UPCOM 9.90 0.00 ■■ 0.00 0 0
KBHC Thủy điện Khe Bố OTC 11.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
KNHC Thủy điện Krông HNăng OTC 15.00 4.00 36.36 0 0
LARECO CTCP Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Lào Cai OTC 12.00 -2.50 -17.24 0 0
LCHAURE CTCP Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Lai Châu OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
LCHP CTCP Thủy điện Lào Cai OTC 200.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
MBHC CTCP Đầu tư và phát triển Thủy điện Miền Bắc 2 OTC 17.00 2.50 17.24 0 0
MLHP CTCP Thủy điện Măng Lin OTC 8.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
MNHC CTCP Thủy điện Miền Nam OTC 12.00 -0.33 -2.70 0 0
MTHC CTCP Thủy Điện Miền Trung OTC 12.00 0.25 2.13 0 0
MTPID CTCP Đầu tư & Phát triển Điện Miền Trung OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NBHP CTCP Nhiệt điện Ninh Bình OTC 17.00 -0.36 -2.07 0 0
NCHC Thủy điện Nậm Chiến OTC 17.00 0.04 0.24 0 0
NCHP1 Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 1 OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NCHP2 Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 2 OTC 15.00 2.00 15.38 0 0
NDHC Nhà máy Thủy điện Nậm Đông OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NEDI2 CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 OTC 20.00 -2.00 -9.09 0 0
NEDI3 CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 3 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NSHP Nhiệt Điện Nông Sơn OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NTHP Thủy Điện Nậm Tóng OTC 19.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
POC2 CTCP Điện lực 2 OTC 24.50 -0.50 -2.00 0 0
PC3I CTCP Đầu tư Điện lực 3 HNX 15.00 0.00 ■■ 0.00 1,467 10.22
QPHG CTCP Thuỷ điện Quế Phong OTC 10.00 -1.50 -13.04 0 0
SBHP CTCP Thủy điện Sông Bạc OTC 16.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
SBHHC CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SEEC CTCP Kỹ thuật Điện Sông Đà OTC 22.00 -4.00 -15.38 0 0
SHJC CTCP Thủy Điện Sê San 4A HOSE 10.00 0.00 ■■ 0.00 2,850 3.51
SHEN CTCP Năng lượng Sông Hồng OTC 1.50 -12.50 -89.29 0 0
SLHC CTCP Thủy Điện Sơn La OTC 15.00 -0.03 -0.20 0 0
SONGBA CTCP Sông Ba OTC 14.00 -0.07 -0.48 102 137.25
SPHP2 CTCP Thủy điện Sử Pán 2 UPCOM 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SPMI CTCP thủy điện Srok Phu Mieng IDICO OTC 12.00 2.00 20.00 -342 0
STHP CTCP Thủy điện Suối Tân OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SVHC CTCP Thủy điện Sông Vàng UPCOM 10.00 0.00 ■■ 0.00 20 500.00
TBHC Thủy điện Tây Bắc OTC 10.50 -4.50 -30.00 0 0
TDDL3 CTCP Thủy điện - Điện lực 3 OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
TMHC CTCP Thủy điện Thác Mơ OTC 14.00 -14.00 -100.00 0 0
TRADINCORP CTCP Đầu tư và Kinh doanh Điện lực TP.Hồ Chí Minh OTC 8.00 -2.00 -20.00 0 0
TYHP CTCP Thủy điện Tiên Yên OTC 11.67 -11.67 -100.00 0 0
VATPC CTCP Nhiệt điện Vũng Áng 2 OTC 8.54 0.13 1.49 0 0
VCHC CTCP Thủy điện Văn Chấn OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VLPC CTCP Điện Việt - Lào OTC 23.50 -23.50 -100.00 0 0
VNECO12 CTCP Xây dựng Điện VNECO12 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 1,323 0.00
VNECO2 CTCP Xây dựng Điện VNECO 2 OTC 16.10 -0.20 -1.23 0 0
VNECO3 CTCP Xây dựng Điện VNECO3 OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VNECO5 CTCP Xây dựng Điện VNECO 5 OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 -9,906 0
VNECO6 CTCP Xây dựng Điện VNECO 6 OTC 13.00 0.00 ■■ 0.00 -2,798 0
VNECO7 CTCP Xây dựng Điện VNECO 7 OTC 12.25 0.00 ■■ 0.00 84 145.83
VNPD CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam HOSE 13.00 0.00 ■■ 0.00 1,582 8.22
VSIC CTCP Đầu tư Vĩnh Sơn OTC 19.00 -4.50 -19.15 0 0
VTHJsc CTCP Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc OTC 10.00 -3.00 -23.08 0 0
RHC CTCP Thủy Điện Ry Ninh II OTC 19.80 0.20 1.02 2,741 7.22
SJD CTCP Thủy điện Cần Đơn HOSE 14.60 -0.15 -1.03 3,189 4.58
VSH CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh HOSE 47.95 -0.25 -0.52 1,413 33.93
HJS CTCP Thủy Điện Nậm Mu HNX 33.90 0.00 ■■ 0.00 1,410 24.04
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi OTC 27.40 -0.40 -1.44 3,249 8.43
TBC CTCP Thuỷ Điện Thác Bà HOSE 39.00 0.00 ■■ 0.00 1,933 20.18
KHP CTCP Điện Lực Khánh Hòa HOSE 8.90 -0.15 -1.69 97 91.75
PPC CTCP Nhiệt Điện Phả Lại HOSE 13.45 0.00 ■■ 0.00 5,108 2.63
UIC CTCP ĐT PT Nhà & Đô Thị Idico HOSE 38.60 -0.85 -2.20 7,895 4.89
SBM CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh UPCOM 31.00 0.00 ■■ 0.00 2,532 12.24
SEB CTCP ĐT & PT Điện Miền Trung HNX 48.80 0.00 ■■ 0.00 8,153 5.99
TMP CTCP Thủy Điện Thác Mơ HOSE 67.40 -0.60 -0.89 4,286 15.73
NBP CTCP Nhiệt Điện Ninh Bình HNX 12.40 -0.70 -5.65 36 344.44
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên OTC 11.50 0.00 ■■ 0.00 1,345 8.55
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa HOSE 13.85 -0.25 -1.81 110 125.91
VTFEED CTCP Thủy Sản Việt Thắng OTC 33.00 0.00 ■■ 0.00 2,725 12.11
SDE CTCP Kỹ Thuật Điện Sông Đà HNX 1.10 -1.10 -100.00 491 2.24
SBA CTCP Sông Ba HOSE 32.30 -0.05 -0.15 2,385 13.54
DHDP CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi UPCOM 8.48 0.00 ■■ 0.00 1,164 7.28
CHP CTCP Thủy Điện Miền Trung HOSE 29.70 0.10 0.34 3,953 7.51
GLEC CTCP Điện Gia Lai UPCOM 9.70 -0.09 -0.94 1,707 5.68
ND2 CTCP ĐT & PT Điện Miền Bắc 2 UPCOM 34.50 0.90 2.61 2,408 14.33
VE2 CTCP Xây Dựng Điện Vneco 2 HNX 10.00 0.00 ■■ 0.00 854 11.71
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh UPCOM 37.50 0.00 ■■ 0.00 2,422 15.48
SHP CTCP Thủy Điện Miền Nam HOSE 33.00 -0.45 -1.36 1,852 17.82
KTT CTCP Đầu Tư Thiết Bị & Xây Lắp Điện Thiên Trường HNX 3.80 0.20 5.26 328 11.59
DNAG CTCP Điện nước An Giang UPCOM 12.60 0.00 ■■ 0.00 2,108 5.98
GELEX Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam UPCOM 10.00 0.00 ■■ 0.00 2,372 4.22
DHPC CTCP Thủy điện Điện Lực Đà Nẵng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 1,208 0.00
TRAFUCO CTCP Cơ Điện Trần Phú OTC 36.00 0.63 1.77 1,614 22.30
DRL CTCP Thủy Điện - Điện Lực 3 HOSE 66.10 -1.00 -1.51 6,826 9.68
HPIC Công ty CP Công nghiệp Hapulico OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
CHS CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh UPCOM 10.00 0.20 2.00 1,542 6.49
DTK Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP UPCOM 10.70 -0.10 -0.93 663 16.14
EAD CTCP Thủy Điện Điện Lực Đắk Lắk UPCOM 28.10 1.10 3.91 1,630 17.24
HPD CTCP Thủy Điện ĐăK Đoa UPCOM 26.00 0.00 ■■ 0.00 880 29.55
QPH CTCP Thủy điện Quế Phong UPCOM 27.00 0.00 ■■ 0.00 6,913 3.91
QTP CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh UPCOM 15.20 -0.20 -1.32 522 29.12
SCH CTCP Thủy điện Sông Chảy 5 UPCOM 12.70 -12.70 -100.00 1,049 12.11
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp