Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
Đấu giá tài sản DATC
Thông báo kết quả bán đấu giá khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty 89 Bộ Quốc Phòng
Đăng 11/03/2016 | 17:14 GMT+7  |   Vinacorp
Thông báo kết quả bán đấu giá khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty 89 Bộ Quốc Phòng

Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam xin thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty 89 Bộ Quốc Phòng như sau:

- Tên tài sản bán đấu giá: Khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty 89 Bộ Quốc Phòng.

- Giá chào bán tài sản: 10.000.000.000 đồng.

- Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 0 nhà đầu tư.

Căn cứ quy định tại Hợp đồng bán đấu giá số 262/2015/HĐBĐG ngày 28/12/2015 ký giữa DATC – Công ty CP Đấu giá Việt Nam, do không có khách hàng nào đăng ký đấu giá do vậy phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 12/01/2016 đã không thành.

 

 

Ban Mua Bán Nợ 1 - DATC

Thị trường
VN-Index +2.71 769.01 (+0.35%)
HNX-Index -0.33 98.27 (-0.34%)
UPCOM-Index -0.29 56.79 (-0.50%)
VN30-Index +0.30 758.24 (+0.04%)
HNX30-Index +0.73 179.36 (+0.41%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40